AIDS-Fondets legater

Her kan du læse mere om AIDS-Fondets legater, der uddeles til forskning, information og patientstøtte.

Forskning

AIDS-Fondet støtter forskningsprojekter, der kan bidrage til ny viden, øget forståelse og bedre oplysning om hiv, livet med hiv, forebyggelse, behandling og kernemålgrupper.

Information

AIDS-Fondet ønsker med sin støtte til informationsprojekter at bidrage til, at alle har tilstrækkelig viden og mulighed for at beskytte sig selv.

Patientstøtte

Hvis du lever med hiv, og sygdommen påvirker dig helbredsmæssigt, mentalt eller socialt, kan du søge AIDS-Fondet om patientstøtte.

Børnepuljen

AIDS-Fondet uddeler legater til børn og unge under 18 år, der lever med hiv. Et legat kan give lidt ekstra i en hverdag, som ikke altid er nem.