Giv en gave for livet gennem dit testamente

Dit testamente og din arv kan gøre stor forskel - både for dine pårørende og for kampen mod aids. Få hurtigt overblik, test din viden og få en gratis guide til dit testamente.

Derfor bør du oprette et testamente

Du har ikke kun brug for at oprette et testamente hvis du er velhavende. De fleste kan med fordel oprette et testamente, der sikrer, at de selv bestemmer over den formue, de efterlader sig.

Det kan både være i forhold til pengebeløb, malerier, et specielt armbåndsur, smykker, møbler eller lignende, som har en særlig affektionsværdi for et familiemedlem eller en nær ven.

Det kan også være du ønsker at støtte en bestemt forening eller sag med en del af din arv.

Når du opretter et testamente, kan du i vid udstrækning selv bestemme, hvordan arven fordeles. Dog er ægtefælle, børn og børns efterkommere såkaldte tvangsarvinger, så de har krav på at arve en del af din formue. Du bestemmer selv over resten.

Hvis du ikke er gift og ikke har børn, bestemmer du over hele din formue.

Det er også en god idé at se dit testamente igennem med jævne mellemrum, og overveje om det stadig lever op til dine ønsker.

Det er specielt en god idé at oprette et testamente hvis du f.eks.:

  • Er enebarn, ugift og barnløs – og ikke ønsker din arv skal tilfalde staten
  • Ikke er gift, men ønsker at sikre din samlever (samlever er ikke arving ifølge arveloven)
  • Har børn fra tidligere forhold
  • Har et ønske om din arv skal være særeje
  • Ønsker at bestemte organisationer eller personer skal arve efter dig
  • Ønsker en anden fordeling end arveloven foreskriver

Hvem skal betale afgift?

Hvis du efterlader dig arv, vil det i de fleste tilfælde medføre, at der skal betales en boafgift, tidligere kaldet arveafgift.

Boafgift og tillægsboafgift er en afgift, som arvingerne skal betale af arven. Afgiftens størrelse afhænger af boets størrelse, samt hvilken relation du og den enkelte arving har. Ægtefæller og organisationer som AIDS-Fondet er fritaget for at betale boafgift.

Dine nærmeste arvinger betaler en boafgift på 15%.

Andre arvinger betaler derudover en tillægsboafgift på 25 % af det, der er tilbage, når der er svaret boafgift. (Samlet giver det en bo- og tillægsboafgift på 36,25 %).

Du kan vælge at skrive AIDS-Fondet ind i dit testamente på forskellige måder alt efter om AIDS-Fondet skal arve sammen med andre personer og/eller organisationer. Du kan vælge at testamentere et beløb, en del af din arv eller hele arven til os.

FÅ EN GRATIS TESTAMENTEGUIDE

Udfyld formularen til højre og få tilsendt en gratis testamenteguide. Her finder du fakta og ting, der er gode at vide, når du beslutter, hvordan din arv skal fordeles.

Betænk velgørenhed

Du har mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte AIDS-Fondet gennem en særlig 30%-løsning, hvor AIDS-Fondet arver 30 % af din formue på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som så modtager 70% af formuen uden at skulle betale afgift.

Det betyder, at dine andre arvinger får lidt mere i arv samtidig med, at der også bliver et arvebeløb til AIDS-Fondet.

Denne løsning er relevant at overveje, hvis du ønsker at betænke arvinger, der betaler både bo- og tillægsboafgift på i alt 36,25%; f.eks. nevøer, niecer, søskende eller en god ven.

Eksempel:

Henrik og Peter er gift men efterlader sig ingen børn. De ønsker, at arven på 1.000.000 kr. efter dem skal gå til Henriks niece, Louise.

I den forbindelse overvejer de 30%-løsningen med AIDS-Fondet som velgørende forening.

Beregningerne er baseret på 2022-tal efter fradrag af bundfradrag på 312.500 kr.*

* I ethvert dødsbo er der et bundfradrag. Beløbet, som reguleres årligt, er i 2022 på 312.500 kr. Det betyder, at boafgiften på 15 pct. alene beregnes af arv, der overstiger bundfradraget.

Er boet mindre end bundfradraget, skal der kun betales tillægsboafgiften på 25 pct., hvis der er arvinger i boet omfattet af denne personkreds.

TEST DIG SELV

Hvor godt kender du de danske arveregler? Tag testen og find ud af det.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Du er altid velkommen til at kontakte os eller vores advokat, hvis du har spørgsmål om arv og testamente.

Kontakt advokat Henrik Holmblad direkte på mail eller telefon 3311 6511. Du skal blot oplyse at du er henvist af AIDS-Fondet.

Kontakt Mette Willenbrock Hattens, der er arveansvarlig og chefkonsulent i AIDS-Fondet.

DOWNLOAD EN GRATIS TJEKLISTE

Vi har lavet en gratis tjekliste, som gør det nemt og overskueligt for dig at få et overblik.

Print den ud, udfyld den og tag den med, når du skal mødes med en advokat.

FÅ HÆLP TIL DIT TESTAMENTE

Det behøver ikke at være svært at oprette et testamente.

Hvis du vil betænke AIDS-Fondet helt eller delvist,
kan du få tilskud til advokathjælp.