Giv en gave for livet gennem dit testamente

Det kan være svært at forholde sig til at skulle skrive sit testamente, men når først du har taget stilling, kan det give ro i maven for både dig og dine nærmeste.

Fordelen ved at skrive testamente er, at vi tydeligt viser vores efterladte, hvordan arven efter os skal fordeles.

Men det er langt fra alle, der husker at skrive testamente i dag, selvom vi ellers er gode til at tegne forsikringer og spare op til pensioner – andre tiltag der skal sikre os selv og vores nære.

Måske er det fordi, det er ubehageligt at skulle forholde sig til og dermed noget vi helst udskyder?
Måske er der fordi, vi synes at det er for besværligt eller måske for dyrt?

Men at skrive testamente behøver hverken være besværligt eller dyrt.

Det er gratis at oprette testamente, hvis du gør det gennem AIDS-Fondet

Hvis du beslutter dig for at betænke os i dit testamente, kan du få gratis bistand og rådgivning til oprettelse af dit testamente fra vores advokat med speciale i arveret, Henrik Holmblad fra advokatfirmaet Moltke-Leth Advokater.

Vælger du at betænke AIDS-Fondet i dit testamente giver du en gave for livet, en gave der får stor betydning for rigtig mange mennesker – og i nogle tilfælde kan du sikre dine andre arvinger flere penge, fordi AIDS-Fondet betaler de fulde bo- og tillægsboafgifter (se eksempel længere nede).

Fordelene ved at betænke AIDS-Fondet i dit testamente

Hvis du opretter et testamente, kan du i stor udstrækning selv bestemme, hvordan arven skal fordeles. Dog er ægtefælle, børn og børns efterkommere såkaldte tvangsarvinger, så de har krav på at arve en del af din formue. Du bestemmer selv over resten. Hvis du ikke er gift og ikke har børn, bestemmer du over hele din formue.

Hvem skal betale afgift?

Hvis du efterlader dig arv, vil det i de fleste tilfælde medføre, at der skal betales en boafgift, tidligere kaldet arveafgift.

Boafgift og tillægsboafgift er en afgift, som arvingerne skal betale af arven. Afgiftens størrelse afhænger af boets størrelse, samt hvilken relation du og den enkelte arving har. Ægtefæller og organisationer som AIDS-Fondet er fritaget for at betale boafgift.

Dine nærmeste arvinger betaler en boafgift på 15%.

Andre arvinger betaler derudover en tillægsboafgift på 25 % af det, der er tilbage, når der er svaret boafgift. (Samlet giver det en bo- og tillægsboafgift på 36,25 %).

Boafgift

Arvinger

0%

Ægtefælle og velgørende foreninger

15%

Børn, børnebørn, forældre, stedbørn, svigerbørn, ugifte samlevende med fælles bopæl i mindst to år

+25%

Alle andre, f.eks. søskende, niecer og nevøer

Du kan vælge at skrive AIDS-Fondet ind i dit testamente på forskellige måder alt efter om AIDS-Fondet skal arve sammen med andre personer og/eller organisationer. Du kan vælge at testamentere et beløb, en del af din arv eller hele arven til os.

Betænk velgørenhed og giv dine arvinger mere

Du har mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte AIDS-Fondet gennem en særlig 30%-løsning, hvor AIDS-Fondet arver 30 % af din formue på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som så modtager 70% af formuen uden at skulle betale afgift.

Det betyder, at dine andre arvinger får lidt mere i arv samtidig med, at der også bliver et arvebeløb til AIDS-Fondet.

Denne løsning er relevant at overveje, hvis du ønsker at betænke arvinger, der betaler både bo- og tillægsboafgift på i alt 36,25%; f.eks. nevøer, niecer, søskende eller en god ven.

Eksempel:

Henrik og Peter er gift men efterlader sig ingen børn. De ønsker, at arven på 1.000.000 kr. efter dem skal gå til Henriks niece, Louise. I den forbindelse overvejer de 30%-løsningen med AIDS-Fondet som velgørende forening. Beregningerne er baseret på 2022-tal efter fradrag af bundfradrag på 312.500 kr.*

* I ethvert dødsbo er der et bundfradrag. Beløbet, som reguleres årligt, er i 2022 på 312.500 kr. Det betyder, at boafgiften på 15 pct. alene beregnes af arv, der overstiger bundfradraget. Er boet mindre end bundfradraget, skal der kun betales tillægsboafgiften på 25 pct., hvis der er arvinger i boet omfattet af denne personkreds.

Ønsker du at modtage vores Testamenteguide med yderligere uddybninger og nyttige oplysninger, så send en mail til Mette Willenbrock Hattens på hattens@aidsfondet.dk