Søg patientstøtte

Hvis du lever med hiv, og sygdommen påvirker dig helbredsmæssigt, mentalt eller socialt, kan du søge AIDS-Fondet om patientstøtte.

Der er sket store fremskridt i den medicinske behandling af hiv, men der er stadig en del hiv-positive, som bliver hårdt ramt sygdomsmæssigt, socialt og økonomisk. Kommer man som voksen hiv-smittet i den situation, kan man søge AIDS-Fondet om et patientlegat på op til 10.000 kr.

Pengene kan ikke fjerne hiv eller forbedre helbredet, men de kan gøre hverdagen lidt lettere på områder, hvor det offentlige ikke kan hjælpe. AIDS-Fondet behandler ansøgninger om patientstøtte under fuld diskretion.

Retningslinjer for patientstøtte

Her kan du læse vores retningslinjer for at søge patientlegatet. Retningslinjerne gælder for voksne, der lever med hiv. AIDS-Fondet har en særlig børnepulje, hvor hiv-positive børn kan søge støtte.

AIDS-Fondets patientlegat kan søges af hiv-positive, som bor i Danmark eller er tilknyttet det danske behandlingssystem. Asylansøgere, handlede kvinder og mænd, samt personer på tålt ophold, anses for at bo i Danmark.

Det kan du søge

Du kan søge et patientlegat på op til 10.000 kr. Du kan kun modtage støtte en gang årligt, men det er muligt at søge flere gange. Dog kan en person som hovedregel højest modtage 10.000 kr. i patientstøtte fra AIDS-Fondet.

Det kan du søge til

Der kan søges om støtte til formål, der kan gøre det nemmere at leve med hiv. Det er meget forskelligt, hvad der gør det nemmere for den enkelte at leve med hiv, og derfor kan der gives støtte til en række forskellige ting. Vi kan dog ikke give støtte til almindelige faste udgifter som husleje, mad, månedlige regninger og lignende.

Sådan vurderer vi ansøgningerne

Når ansøgningen vurderes, lægges der vægt på både sygdomsmæssige, sociale og økonomiske forhold. Det kan være følgesygdomme, bivirkninger ved behandlingen, psykisk svækkelse i forbindelse med hiv, forringede indkomstforhold eller svære livsomstændigheder som følge af hiv.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Oplysningerne i skemaet skal dokumenteres. Det vil sige, at din behandlende læge skal bekræfte hiv-diagnosen og de øvrige oplysninger i ansøgningen.

Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i ansøgningsskemaet, og at du tydeligt forklarer, hvordan din situation er, hvad du søger støtte til, og hvordan et legat fra AIDS-Fondet kan hjælpe dig.

Informationerne gør det nemmere at vurdere din ansøgning, og de hjælper AIDS-Fondet med at finde ud af, hvor der er behov for hjælp.

Sådan behandles din ansøgning

Ansøgninger om patientstøtte kan indsendes løbende. AIDS-Fondets bestyrelse afsætter hvert år en pulje til patientlegater.  Sagsbehandling og udbetaling af legater sker fire gange årligt – i begyndelsen april, juli, september og december.