Søg patientstøtte

Hvis du lever med hiv, og sygdommen påvirker dig helbredsmæssigt, mentalt eller socialt, kan du søge AIDS-Fondet om patientstøtte.

AIDS-Fondets patientlegater

Der er sket store fremskridt i den medicinske behandling af hiv, men der er stadig en del hiv-positive, som bliver hårdt ramt sygdomsmæssigt, socialt og økonomisk. Kommer man som voksen hiv-smittet i den situation, kan man søge AIDS-Fondet om et patientlegat på op til 10.000 kr.

Pengene kan ikke fjerne hiv eller forbedre helbredet, men de kan gøre hverdagen lidt lettere på områder, hvor det offentlige ikke kan hjælpe. AIDS-Fondet behandler ansøgninger om patientstøtte under fuld diskretion.

Vigtig information om patientstøtte

Du skal være opmærksom på, at AIDS-Fondets patientlegater muligvis er skattepligtige fra og med 2022. Det betyder, at du muligvis skal betale skat, når du får et legat fra os. Hvor meget du skal betale afhænger af din øvrige indkomst.

Den næste udbetaling af legater finder sted i april 2024, men du kan godt sende din ansøgning allerede nu.

Retningslinjer for patientstøtte

Her kan du læse vores retningslinjer for at søge patientlegatet. Retningslinjerne gælder for voksne, der lever med hiv. AIDS-Fondet har en særlig børnepulje, hvor hiv-positive børn kan søge støtte.

AIDS-Fondets patientlegat kan søges af hiv-positive, som bor i Danmark eller er tilknyttet det danske behandlingssystem. Asylansøgere, handlede kvinder og mænd, samt personer på tålt ophold, anses for at bo i Danmark.

Det kan du søge

Du kan søge et patientlegat på op til 10.000 kr. Du kan kun modtage støtte en gang årligt, men det er muligt at søge flere gange. Dog kan en person som hovedregel højest modtage 10.000 kr. i patientstøtte fra AIDS-Fondet.

Det kan du søge til

Der kan søges om støtte til formål, der kan gøre det nemmere at leve med hiv. Det er meget forskelligt, hvad der gør det nemmere for den enkelte at leve med hiv, og derfor kan der gives støtte til en række forskellige ting. Vi kan dog ikke give støtte til almindelige faste udgifter som husleje, mad, månedlige regninger og lignende.

Det kan vi ikke støtte

AIDS-Fondet får flere ansøgninger om patientstøtte, end vi har mulighed for at støtte.

Vi kan se, at nogen, søger om hjælp til omfattende tandbehandlinger, der ligger udenfor det, hvor et legat fra AIDS-Fondet kan gøre en forskel.

Vi gør derfor opmærksom på, at du kan søge om tandlægestøtte hos kommunen hvor du bor.

Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelses-, overgangsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.

Du må IKKE gå i gang med din tandbehandling, før du har fået tilsagn om et ja fra kommunen.

Du skal først gå til tandlægen og få lavet et overslag over din behandling, så skal du udfylde et ansøgningsskema til hjælp efter §82. Du skal dokumentere indtægter og udgifter, som skal vedhæftes ansøgningen.

Ansøgningen vil blive vurderet af kommunens tandlægekonsulent. Det betyder, at man ikke nødvendigvis får dækning til hele beløbet, som overslaget lyder på. Og der kan også blive tale om egen betaling.

Ansøgningsskemaerne kan findes online på din kommunes hjemmeside.

Sådan vurderer vi ansøgningerne

Når ansøgningen vurderes, lægges der vægt på både sygdomsmæssige, sociale og økonomiske forhold. Det kan være følgesygdomme, bivirkninger ved behandlingen, påvirkning af mental sundhed i forbindelse med hiv, forringede indkomstforhold eller svære livsomstændigheder som følge af hiv.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Oplysningerne i skemaet skal dokumenteres.

Det vil sige, at din behandlende læge skal bekræfte hiv-diagnosen og de øvrige oplysninger i ansøgningen. Det vil sige at der skal være både lægens underskrift og afdelingens stempel på din ansøgning.

Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i ansøgningsskemaet, og at du tydeligt forklarer, hvordan din situation er, hvad du søger støtte til, og hvordan et legat fra AIDS-Fondet kan hjælpe dig.

Informationerne gør det nemmere at vurdere din ansøgning, og de hjælper AIDS-Fondet med at finde ud af, hvor der er behov for hjælp.

Sådan behandles din ansøgning

Ansøgninger om patientstøtte kan indsendes løbende. AIDS-Fondets bestyrelse afsætter hvert år en pulje til patientlegater. Udbetaling af legater sker fire gange årligt, i begyndelsen af april, juli, september og december. Sagsbehandlingen af legaterne sker som oftest op til en måned inden selve udbetalingen.