Hiv og aids i Danmark

I Danmark er der omkring 6.600 mennesker, som lever med hiv. De seneste to år er der sket et fald i antallet af personer, som får diagnosen hiv. Det betyder, at hiv-kurven er knækket, og at vi kan blive et af de første lande uden nye hiv-tilfælde.

Færre får diagnosen hiv

Gennem en lang årrække har antallet af nye hiv-diagnoser ligget stabilt omkring 200 om året. Men de sidste to år er der registreret et fald i antallet af nye hiv-tilfælde, så der i 2018 blev fundet 159 personer med hiv, og der i 2019 var 143 nye diagnoser.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, som står for overvågningen af smitsomme sygdomme i Danmark.

Dermed er hiv-kurven knækket, og det giver optimisme og tro på, at Danmark kan være et af de første lande uden nye hiv-tilfælde.

Risikogrupperne

De største smittegrupper er fortsat mænd, der har sex med mænd (MSM) samt mennesker, der er født uden for Danmark og er heteroseksuelt smittet, før de kom til landet.

I 2019 var hovedparten af de 143, der fik diagnosen hiv, mænd der har sex med mænd (MSM). Denne gruppe udgjorde 76 af de ny-diagnosticerede, mens 65 var heteroseksuelt smittet, og to var stofbrugere.

Statens Serum Institut regner med, at der i dag lever omkring 6.600 mennesker med hiv i Danmark – de 3.600 af dem er mænd, der har sex med mænd.

Omkring 600 af de 6.600, som lever med hiv, kender ikke deres hiv-status. Det vil sige, at mørketallet ligger på 600.

Behandling nedsætter smitterisiko

De medicinske fremskridt betyder, at man kan leve lige så længe som alle andre, hvis man kommer rettidigt i behandling.

Det kan have store helbredsmæssige konsekvenser for de 600 personer, der lever med hiv uden at vide det – og derfor ikke kommer i behandling. Samtidig er de ny-smittede, der ikke kender deres hiv-status, i høj grad med til at drive den fortsatte smittespredning.

Hiv-positive i medicinsk behandling og velbehandlede kan ikke smitte andre mennesker med hiv. Det betyder, at kun de ca. 600 personer, der ikke kender deres status og de ganske få hiv-positive personer, der ikke er velbehandlede kan bringe smitten videre til andre mennesker.

Blandt gruppen af MSM blev 45 % testet for sent (dvs. med et CD4-tal under 350). Blandt gruppen af indvandrere var det 62 %, der blev testet for sent.

Få aids-diagnoser

Det er relativt få, der får diagnosen aids i Danmark. Det hænger sammen med den effektive medicinske behandling, der findes mod hiv. Størstedelen af dem, der får diagnosen, får den samtidig med, at de får konstateret hiv. I 2019 var der således 22 mennesker, der fik diagnosen aids og for 21 af disse skete det samtidig med, at de fik konstateret hiv.

En af de største udfordringer ved at leve med hiv er, at mange danskere har en ubegrundet frygt for at blive smittet med hiv i situationer, som er helt ufarlige.

På trods af at danskerne generelt har rigtig godt styr på hiv og smitteveje, viser undersøgelser nemlig, at vi tvivler på vores egen viden. Mange er i tvivl om, hvorvidt tårer, spyt og myggestik udgør en smitterisiko. Det går ud over hiv-smittede, der oplever, at andre tager afstand.

Links til andre danske hiv-organisationer

Hiv-Danmark

Hiv-Danmark er en landsdækkende patientforening for alle uanset køn, seksualitet og etnicitet. Foreningen arbejder for og støtter alle medlemmer med hiv samt pårørende. Hiv-Danmark står desuden bag værestedet Kafe Knud i København.

Positivgruppen

Positivgruppen er en forening for hivpositive homo- og biseksuelle mænd samt deres partnere. Foreningen har et værested på Frederiksberg, som til dagligt kaldes “Villaen”. Man kan deltage i forskellige grupper og tilbud om fællesspisning. Der afholdes desuden en lang række medlems-aktiviteter.

AIDS-linjen

AIDS-linjen tilbyder anonym rådgivning på chat og telefon. Du kan få svar på spørgsmål om aids, hiv, syfilis, klamydia, gonoré, hepatitis, PEP, PREP, HPV, kønsvorter, fnat, herpes samt seksualitet og seksualpraksis. De rådgiver også hiv-positive og deres familier og pårørende.