Søg forskningsstøtte

AIDS-Fondet støtter forskningsprojekter, der kan bidrage til ny viden, øget forståelse og bedre oplysning om hiv, livet med hiv, forebyggelse, behandling og kernemålgrupper.

Uddelingen af AIDS-Fondets forskningslegater sker på baggrund af ansøgninger fra forskere og forskerteams. Ansøgningerne vurderes af et forskningsudvalg, som indstiller til AIDS-Fondets bestyrelse for endelig uddeling.

Vi har i øjeblikket lukket for ansøgninger til forskningslegater. Fremtidige uddelinger vil blive annonceret her på siden.

Der er tidligere primært uddelt støtte til nationale forskningsprojekter om hiv inden for følgende områder:

  • Forebyggelse – eksempelvis viden om brugen af PrEP eller ”treatment as prevention”
  • Behandling – eksempelvis ny viden om de få, der af forskellige årsager ikke er i behandling i Danmark
  • Livet med hiv – eksempelvis levevilkår i relation til mental sundhed eller aldring
  • Kernemålgrupper – eksempelvis forebyggelse blandt visse minoritetsetniske grupper eller ny viden om hiv blandt transpersoner i Danmark

Forskningen kan både have klinisk og medicinsk karakter og mere samfundsvidenskabelig og folkesundhedsmæssig karakter

Forskningspuljen støtter ikke:

  • Deltagelse i konferencer og kongresser
  • Allerede gennemførte aktiviteter
  • Informationsmateriale