Træk dit bidrag fra i skat

Du kan få skattefradrag, når du støtter AIDS-Fondet.

Fradragsregler for private

Du kan i 2024 fratrække op til 18.300 kr. i alt, når du giver bidrag til AIDS-Fondet og andre velgørende organisationer uanset formål. Fradraget gælder hver person i husstanden. (Ligningsloven § 8A)

Der findes særlige fradragsmuligheder for 10 årige gavebreve. (Ligningsloven § 12). Kontakt os, hvis du er interesseret.

Det er AIDS-Fondet, der indberetter bidragene til SKAT. Derfor er det nødvendigt for os at have CPR eller CVR-nummer. Har vi disse oplysninger sker indberetningen automatisk. Ønsker du ikke dine donationer opgivet til SKAT, skal du oplyse det.

Fradragsregler for virksomheder

Virksomheder kan fratrække op til 18.300 kr. i alt, når der gives bidrag til AIDS-Fondet og andre velgørende organisationer uanset formål. (Ligningslovens § 8 A)

Sponsorater kan være fuldt fradragsberettigede, da det kan trækkes fra som markedsføringsudgift. Sponsoratet skal have en markedsføringsværdi – altså være synlig over for tredje part. Det er op til den enkelte virksomhed i samråd med egen revisor at vurdere om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning, f.eks. reklameudgift. (Skatteloven § 6).