Hiv og aids i verden

På verdensplan er der omkring 38.4 mio. mennesker, som lever med hiv. I 2021 blev 1.5 mio. børn og voksne smittet med sygdommen, og 650.000 døde af aids.

De vigtigste tal

UNAIDS estimerer, at der er knap 38,4 millioner mennesker i verden, som lever med hiv. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor hårdt forskellige befolkningsgrupper, lande og regioner er ramt.

Syd- og Østafrika er fortsat hårdest ramt. I regionen lever 20,6 millioner mennesker med hiv. Det er 54% af alle verdens hiv-smittede.

Asien og Stillehavsområdet er med 6 millioner smittede den region, som har næstflest mennesker, der lever med hiv.

Østeuropa og Centralasien har den hurtigst voksende hiv-epidemi i verden. I 2021 anslår man, at der var 160.000 mennesker, som blev smittet med hiv i regionen. Det er en stigning på 48% siden 2010. Man anslår, at der var 44.000 mennesker i regionen, som døde af aids-relaterede sygdomme i 2021. Det er 32% højere end antallet i 2010.

Ikke så store fremskridt længere

De seneste to-tre år har corona – sammen med andre økonomiske og humanitære kriser – spændt ben for den globale indsats mod hiv og aids.

Der er ellers sket store fremskridt siden 1997, hvor epidemien var på sit højeste. Det har afspejlet sig i de globale tal, hvor man kunne se, at flere fik adgang til forebyggelse og behandling. Og antallet af nye smittede og døde faldt markant.

Corona har sammen med de andre kriser sat sygehusvæsener under pres. Mange har ikke haft adgang til forebyggelse og hiv-behandling. Millioner af unge piger har været sendt hjem fra skole. Det har ført til en stigning i gravide teenagere og kønsrelateret vold.

Den seneste opgørelse fra UNAIDS viser, at kurven flader ud, og fremskridtene ikke længere sker så hurtigt, som man har aftalt. Det betyder, at indsatsen mod hiv og aids skal styrkes markant, hvis vi skal holde momentum og undgå, at millioner af mennesker bliver smittede og dør.

Antallet af nye hiv-smittede

I 2021, hvor de seneste tal er fra, blev 1,5 mio. børn og voksne smittet med hiv. Det er det samme tal som i 2020. Det vil sige, at antallet af nye smittede på verdensplan ikke længere er faldende.

Det var ellers gået fremad indtil 2020, hvor antallet af nye smittede var 52% lavere end i 1997, hvor epidemien var på sit højeste.

I 2021 blev 160.000 børn på verdensplan smittet med hiv. Antallet af børn, der bliver smittet med hiv, er mere end halveret siden 2010, fordi flere gravide har adgang til den behandling, som kan forhindre smitte fra mor til barn.

Færre dør af aids

Antallet af mennesker, som dør af aids-relaterede sygdomme, er faldet siden 2004, hvor man så det største antal dødsfald på grund af sygdommen. Her døde 1,9 millioner mennesker mod 650.000 i 2020. Faldet er sket, fordi der er kommet adgang til forebyggelse og behandling, så mange flere af verdens hiv-positive ikke bliver syge og dør.

Adgang til behandling

Stadigt flere hiv-smittede i verden får adgang til hiv-behandling. Ved udgangen af 2021 havde 28,7 millioner personer, der lever med hiv, fået adgang til behandling. Det er mere end tre gange så mange som i 2010, hvor 7,8 millioner personer med hiv fik behandling.