Behandling af dine persondata

I AIDS-Fondet behandler vi dine personoplysninger dels efter den gældende EU persondataforordning og dels efter den danske persondatalov.

Herunder finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om AIDS-Fondets behandling af personoplysninger.

AIDS-Fondet indsamler og behandler kun den data om dig, der er nødvendig for at give dig en god og professionel oplevelse. Derfor kan der være forskel på, hvad vi har behov for af informationer, alt efter hvilken relation du har til AIDS-Fondet.

Klik på overskrifterne herunder for at læse mere.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du er bidragsyder til organisationen.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftale med dig.
Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale mellem dig og AIDS-Fondet.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse AIDS-Fondet er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra aftalens ophør.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at indgå aftale med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din tilknytning som frivillig.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med at være frivillig ved AIDS-Fondet, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er, at kunne forestå den daglige administration af frivillige.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandling af personoplysninger hos AIDS-Fondet kan have forskellige juridiske grundlag.

Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten.
Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved:

• Mødeadministration
• Håndtering af mødereferater

3.1 Kategorier af modtagere
Der sker ikke videregivelse af personoplysningerne.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4 Tidsrum for opbevaring
Almindeligvis opbevares oplysningerne i fem år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til et eventuelt udestående.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan være frivillig ved AIDS-Fondet.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser og/eller varer til dig.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og AIDS-Fondet.

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at AIDS-Fondet kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse AIDS-Fondet er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil blive ikke overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din legatansøgning.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med legatansøgninger hos AIDS-Fondet, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er, at kunne forestå sagsbehandling af indkomne legatansøgninger.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandling af personoplysninger hos AIDS-Fondet kan have forskellige juridiske grundlag.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse AIDS-Fondet er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder. Eksempelvis i forbindelse med indrapportering til skat og revision.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares i fem år fra udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. Herefter slettes alle oplysninger.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at AIDS-Fondet kan behandle indkomne legatansøgninger.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi er modtager af dine varer eller ydelser.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med dig. Når vi har indgået en kontrakt, har vi lov til at indsamle og gemme persondata på leverandører.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og AIDS-Fondet.

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at AIDS-Fondet kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse AIDS-Fondet er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives ikke til andre.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil blive ikke overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra aftalens/handlens ophør.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre AIDS-Fondet.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til tre år fra nyhedsbrevet er afsendt.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi samarbejder med dig som myndighed.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Som ansat hos en myndighed behandler vi dine data for at kunne kontakte dig i opfyldelse af krav, der er stillet af den pågældende myndighed, samt for at kunne gennemføre det samarbejde vi har med myndigheder.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig som en del af en kontrakt med en myndighed eller som opfyldelse af et lovkrav.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives ikke til andre.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil blive ikke overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Vi gemmer dine persondata så længe det er nødvendigt i forhold til at kunne opfylde den aftale vi har med den pågældende myndighed, samt leve op til kontrakt- og lovmæssige krav.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med personaleadministrationen hos AIDS-Fondet, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er, at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandling af personoplysninger hos AIDS-Fondet kan have forskellige juridiske grundlag.

Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten. Eksempelvis i forbindelse med udbetaling af løn.

Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved:

• Mødeadministration
• Håndtering af mødereferater
• Ledelsesrapportering

3.1 Kategorier af modtagere
Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder. Eksempelvis i forbindelse med indrapportering til skat og revision.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4 Tidsrum for opbevaring
Almindeligvis opbevares oplysningerne i fem år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til et eventuelt udestående.

Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares også i fem år fra udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. Eksempelvis oplysninger om løn, udlæg, befordring o.l.

I tilfælde af arbejdsskadesager opbevares oplysningerne umiddelbart i op til 10 år.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan have en stilling hos os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din pårørendes ansættelse i AIDS-Fondet.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med personaleadministrationen hos AIDS-Fondet, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er, at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandling af personoplysninger hos AIDS-Fondet kan have forskellige juridiske grundlag.

Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten. Eksempelvis i forbindelse med udbetaling af løn.

Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved:

• Mødeadministration
• Håndtering af mødereferater
• Ledelsesrapportering
• Tilfælde af ulykke hvor medarbejder kommer til skade

3.1 Kategorier af modtagere
Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder. Eksempelvis i forbindelse med indrapportering til skat og revision. Det sker ikke i forbindelse at være opgivet som pårørende til medarbejder i AIDS-Fondet.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Data slettes ved ansættelsesforholdets ophør.

5. Forpligtelser
Der er ikke knyttet forpligtelser til at være angivet som pårørende til en ansat ved AIDS-Fondet.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos AIDS-Fondet, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

1.3 Indsamling af oplysninger
AIDS-Fondet kan gøre brug af offentlig almindelig tilgængelig viden, som denne præsenteres på sociale platforme som f.eks. LinkedIn og Facebook i forbindelse med rekruttering.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

3.1 Kategorier af modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, eventuelle andre dokumenter etc. i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet. Herefter makuleres alle dokumenter og eventuelle e-mails slettes fra ”indbakke”, ”sendt post” og ”slettet post”.

Uanmodede ansøgninger opbevares ikke men slettes umiddelbart efter modtagelse.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Den Personlige Rådgivning i AIDS-Fondet.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med at være rådsøgende i Den Personlige Rådgivning ved AIDS-Fondet, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er, at have basis kontaktoplysninger på tilknyttede rådsøgende for at kunne forestå sagsbehandling.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandling af personoplysninger hos AIDS-Fondet kan have forskellige juridiske grundlag.

I forbindelse med at være rådsøgende er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse.

3.1 Kategorier af modtagere
Der videregives ikke personoplysninger til andre.

4. Tidsrum for opbevaring
Oplysninger, der er relevante af hensyn til almindelig sagsbehandling opbevares i op til et halvt år efter endt forløb i Den Personlige Rådgivning. Herefter slettes alle oplysninger.

5. Forpligtelser
Afgivelse af basis kontaktoplysninger er en forudsætning for, at AIDS-Fondet kan tilbyde rådgivning og terapi.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig
AIDS-Fondet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du handler med os.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med handel, er du velkommen til at rette henvendelse til AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og AIDS-Fondet.

Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af ydelsen.

Efter handlen er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at AIDS-Fondet kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse AIDS-Fondet er pålagt efter bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra handlens ophør.
Personoplysninger, der er relevante for AIDS-Fondets bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte AIDS-Fondets databeskyttelsesrådgiver på persondata@aidsfondet.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.