Vores internationale arbejde

AIDS-Fondet arbejder i nogle af de lande, som er hårdest ramt af hiv og aids, og her fokuserer vi på de målgrupper, som er mest udsatte. Samtidig arbejder vi for udvikling vacciner og nye forebyggelsesmetoder.

I 2020 blev omkring 1.5 mio. mennesker smittet med hiv, og 680.000 døde på grund af sygdomme, der skyldes aids. Begge dele kunne undgås, hvis alle hiv-positive havde adgang til hiv-behandling, men det er der stadig omkring en tredjedel af  verdens 38 mio. hiv-positive, der ikke har.

Den moderne hiv-medicin gør, at mennesker, som lever med hiv, kan leve længe og helt uden helbredsproblemer. Når man er på behandlingen, bliver ens virusmængde endda så lave, at man ikke kan smitte andre.

Alligevel dør knap 700.000 mennesker hvert år af aids-relaterede sygdomme, fordi de ikke har adgang til denne medicin. Langt de fleste af dem bor i verdens fattigste lande.  Det er her, det sidste slag mod hiv skal stå – og det er her, at AIDS-fondet koncentrerer sin internationale indsats.

Hiv, fattigdom og ulighed er forbundne – det er ganske enkelt ikke muligt at bremse epidemien uden en særlig – og bred – indsats til fordel for udsatte befolkningsgrupper. AIDS-Fondets arbejde fokuserer derfor ikke kun på det rent sundhedsmæssige, men tager udgangspunkt i menneskerettigheder, i lighed og social retfærdighed.

Den globale hiv-epidemi har særligt ramt befolkningsgrupper som i forvejen er marginaliserede – eller ligefrem kriminaliserede – på grund af eksempelvis seksualitet, kønsidentitet, sexarbejde eller stofbrug. Hiv er med til at forstærke diskriminationen – og det er en cocktail, der efterlader mange udsatte mennesker ubehandlede, syge og ulykkelige.

AIDS-Fondets internationale arbejde har særligt fokus på disse udsatte befolkningsgrupper.

Samtidig gør AIDS-Fondet en dyd ud af altid at invitere dem med i arbejdet for at sikre den størst mulige forankring, relevans og berøring ud fra devisen ”Nothing about us without us.”

” Hiv-epidemien er en af de største humanitære katastrofer i nyere tid. En katastrofe der har kostet 30 millioner mennesker livet. Det er en epidemi, der trives hvor menneskers basale rettigheder krænkes, og hvor fordomme og diskrimination trives. Hiv går hånd i hånd med ulighed og fattigdom.”

Rikke Nagell – international chef i AIDS-Fondet

På to ben i det internationale arbejde

AIDS-Fondets internationale arbejde går på to ben. På den ene side er vi engageret i partnerskabsbaseret programarbejde, hvor vi arbejder med særligt udsatte befolkningsgrupper.

På den anden side arbejder vi politisk i både Danmark og på internationalt niveau, hvor vi indgår i politiske processer og går i dialog med beslutningstagere for at sikre en ambitiøs indsats mod hiv i udviklingsbistanden.

Det internationale programarbejde

Fællesnævnerne for AIDS-Fondets internationale programarbejde er fokus på at skabe bedre muligheder for hiv-forebyggelse og –behandling, samt på at mindske stigma og diskrimination.

Programarbejdet er altid baseret altid på et tæt samarbejde med lokale organisationer, foreninger og aktivister. Det gør vi for at sikre, at effekten af vores indsats varer ved lang tid efter AIDS-Fondet er ude af billedet.

Af samme grund inddrager vi aktivt udsatte målgrupper som vi arbejder med, på alle niveauer. De sociale, kulturelle og politiske vilkår, samt hiv-epidemiernes udvikling er vidt forskellige fra land til land. Derfor er de enkelte projekter skræddersyet til de forskellige befolkningsgrupper og projektområders specifikke behov.

AIDS-Fondets arbejde i Afrika

AIDS-Fondet arbejder med partnere i civilsamfundet i Malawi og Uganda, der har til formål at bekæmpe hiv/aids blandt de grupper, der er i størst risiko for at få hiv, herunder sexarbejdere, mænd der har sex med mænd og transpersoner. De såkaldte ’key populations’.

Programmet implementeres af vores lokale samarbejdsorganisationer, som enten er ledet af målgrupperne selv eller som arbejder tæt sammen med de berørte grupper.

Indsatsen på det politiske niveau

AIDS-Fondet arbejder på at påvirke politiske prioriteringer, så global sundhed og hiv-sagen figurerer højt på dagsordenen hos både danske og internationale beslutningstagere.

AIDS-Fondet er fortaler for en aids-indsats, som både redder liv her og nu, og som kan være med til at stoppe udbredelsen af epidemien inden 2030.

I Danmark går AIDS-Fondet aktivt i dialog med udviklingsministeren, med medlemmer af folketinget og embedsværket for at sikre, at Danmark også i fremtiden prioriterer en væsentlig del af den samlede udviklingsbistand til aids-indsatsen på verdensplan.

Internationalt deltager AIDS-Fondet i en række faglige netværk, i konsultationer i FN-systemet og i andre internationale sammenslutninger, hvor vi fokuserer på særlige målgruppers rettigheder, adgang til behandling og på forskning i nye præventionsteknologier.