Søg børnepuljen

AIDS-Fondet uddeler legater til børn og unge under 18 år, der lever med hiv. Et legat kan give lidt ekstra i en hverdag, som måske ikke altid er nem.

Der kan i øjeblikket ikke søges patientlegater

AIDS-Fondet har desværre været nødt til at stoppe udbetaling af patientlegater midlertidigt.

Det betyder, at du ikke kan søge om patientstøtte lige nu. Hvis du allerede har sendt os en ansøgning, er behandlingen af ansøgningen sat i bero indtil videre.

Vi er rigtig kede af, at vi ikke kan udbetale patientstøtte, fordi vi ved, hvor meget legaterne betyder.

Men, vi er desværre nødt til at afvente en retsafgørelse, der handler om, om vores legater fortsat kan udbetales skattefrit, og om der evt. kan ske modregning i sociale ydelser.

Retningslinjer for børnepuljen

AIDS-Fondets børnelegat kan søges af hiv-positive børn, der bor i Danmark og er under 18 år. Her kan du læse vores retningslinjer for at søge legatet til børn.

AIDS-Fondets børnelegat kan søges af børn og unge under 18 år, som lever med hiv og bor i Danmark eller er tilknyttet det danske behandlingssystem. Asylansøgere og personer på tålt ophold anses for at bo i Danmark.

Børn og unge under 18 år kan søge et børnelegat på op til 4.000 kroner, og hvert barn kan maksimalt modtage ét legat om året. Lægen skal underskrive ansøgningen for at bekræfte hiv-diagnosen.

Sådan vurderer vi ansøgningerne

Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i ansøgningsskemaet, og at du sætter nogle ord på, hvordan barnets situation er, hvad der søges støtte til, og hvordan et legat fra AIDS-Fondet kan hjælpe barnet. Informationerne gør det nemmere at vurdere ansøgningen, og de hjælper AIDS-Fondet med at finde ud af, hvor der er behov for hjælp.

Når ansøgningen vurderes, lægges der vægt på både sygdomsmæssige, sociale og økonomiske forhold. Det kan være følgesygdomme, bivirkninger ved behandlingen, svækkelse, forringede indkomstforhold eller svære livsomstændigheder som følge af hiv.

Sådan behandles din ansøgning

Ansøgninger om patientstøtte kan søges løbende. Sagsbehandling og udbetaling af legater sker fire gange årligt – i begyndelsen april, juli, september og december.