Det er dit valg

Der er valg til Folketinget den 1. november, og AIDS-Fondet er klar til valgkamp. Vi kæmper for, at alle skal have lige ret til seksuel sundhed.

#1 Større fokus på ulighed i seksuel sundhed

[09:50] Lina Viinberg Jørgensen

#2 Særligt tilbud til LGBT+ personer, der har overlevet seksuelle overgreb

Antallet af LGBT+ personer, som har været udsat for et seksuelt overgreb, er markant større, end blandt generelbefolkningen.  

Desværre er der mange LGBT+ personer, som ikke oplever at have et trygt sted at henvende sig, når de har været udsat for overgreb. Konsekvenserne er længere, dyrere og mere komplicerede forløb. 

CHECKPOINT MENER: Der skal etableres et særligt tilbud for LGBTI+ personer, som er blevet udsat for seksuelle overgreb. 

#3 Landsdækkende indsats mod sexsygdomme

Flere og flere bliver ramt af sexsygdomme. Særligt unge fra 15 til 24 år og LGBT+ personer fylder i statistikken. Den hyppigste sexsygdom er klamydia. I 2021 blev fundet 36.633 nye tilfælde – men Sundhedsstyrelsen skønner, at det faktiske tal med mørketal er ca. 50.000.   

Sexsygdomme har konsekvenser for den seksuelle sundhed lige nu og på sigt. 

CHECKPOINT MENER: Der skal igangsættes en akut, landsdækkende indsats for at komme sexsygdomsepidemien til livs. Indsatsen skal fokusere på test kombineret med rådgivning, så vi sikrer den langsigtede virkning.  

#4 National handleplan mod hiv

Ingen nye tilfælde af hiv i 2030. Sådan lyder de internationale målsætninger for den globale hiv-indsats, som Danmark støtter op om. 

Selvom vi er godt på vej, var der 83 nye tilfælde af hiv i Danmark i 2020, som kunne være forebygget. Og det rammer skævt. Mellem halvdelen og to tredjedele af nye tilfælde af hiv i Danmark er blandt mænd, der har sex med mænd. 

CHECKPOINT MENER: Der skal udarbejdes en national handleplan for elimination af hiv i Danmark. Det er afgørende, at handleplanen også fokuserer på at mindske stigmatisering af personer, der lever med hiv. 

#5 Seksuel sundhed på velfærdsuddannelserne og i praksis

I Danmark er seksuel sundhed og forhold vedr. LGBT+ personer ikke i pensum på nogen af de mange sundheds- og velfærdsuddannelser (fx social- og sundhedsuddannelserne, sygeplejerskeuddannelserne, psykologi- og medicinstudiet).  

Manglende forståelse og viden kan have stor betydning for LGBT+ personers oplevelser af mødet med sundhedsvæsenet. Konsekvensen kan være, at mange ikke søger læge ved sygdom og symptomer, ligesom der kan ses mangelfuld deltagelse i relevante sundhedstilbud som HPV-vaccination og screening for sexsygdomme/hiv og kræft. Det kan få indflydelse på deres levevilkår og livskvalitet. 

CHECKPOINT MENER: Alle sundheds- og velfærdsprofessionelle skal undervises i normkritik, køn i bred forstand og seksuel orientering. Færdiguddannede skal tilbydes efteruddannelse eller kurser.  

#6 Et Checkpoint i alle regioner og alle større byer

Civilsamfundet har lige nu flere etablerede tilbud, der støtter og hjælper LGBT+ personer og unge med at få bedre seksuel sundhed. I AIDS-Fondets Checkpoints tilbyder vi gratis test for sexsygdomme og rådgivning om seksuel sundhed til unge op til 30 år og LGBT+ personer uanset alder. På trods af en enorm efterspørgsel og overbookede klinikker, står Checkpoint lige nu til at skære ned og indskærpe åbningstiderne, da SATS-midlerne udløber og dermed store dele af bevillingerne. 

CHECKPOINT MENER: Vi skal bevare Checkpoint i Aarhus, Aalborg, Odense, Frederiksberg og København – og udvide til alle regioner og alle større byer. Det er vigtigt med et stærkt civilsamfund, der supplerer sundhedsvæsenet.