Q&A - få svar på dine spørgsmål om testamente

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om arv og testamente - og får et overblik over de mest almindelige udtryk.

Et testamente er et juridisk bindende dokument, der bestemmer, hvordan man ønsker sin formue og ejendom fordelt, når man er død. Hvis du ingen arvinger har eller ikke har oprettet testamente til fordel for personer eller organisationer, tilfalder hele din formue staten.

De fleste kan med fordel oprette et testamente, der sikrer, at de selv bestemmer over den formue, de efterlader sig.

Det kan både være i forhold til pengebeløb, malerier, et specielt armbåndsur, smykker, møbler eller lignende, som har en særlig affektionsværdi for et familiemedlem eller en nær ven.

Det kan også være du ønsker at støtte en bestemt forening eller sag med en del af din arv.

Når du opretter et testamente, kan du i vid udstrækning selv bestemme, hvordan arven fordeles. Dog er ægtefælle, børn og børns efterkommere såkaldte tvangsarvinger, så de har krav på at arve en del af din formue. Du bestemmer selv over resten.

Hvis du ikke er gift og ikke har børn, bestemmer du over hele din formue.

Hvis dine ønsker om din arvs fordeling er meget enkle, kan du selv skrive dit testamente. Det gælder f.eks., hvis du vil efterlade alt til én bestemt person eller velgørenhedsorganisation.

Det er dog vores anbefaling, at du får hjælp af en advokat, så du er sikker på, at dine ønsker i testamentet er juridisk holdbare, og at testamentet ikke kan misforstås.

Uanset hvad du vælger, skal testamentet være skriftligt og underskrives af en notar eller af to vidner.

Du vælger selv en advokat eller vi kan henvise til én af de mere end 200 advokater, der er en del af vores partnerskab med Det Gode Testamente.

Du kan vælge at skrive AIDS-Fondet ind i dit testamente på tre forskellige måder alt efter om AIDS-Fondet skal arve sammen med andre personer og/eller organisationer:

Du kan testamentere hele din arv, du kan testamentere et valgfrit beløb, eller du kan testamentere en procentdel af din arv.

Vælger du at tilgodese AIDS-Fondet i dit testamente, kan du få et tilskud på op til 5.000 kr. til advokatregningen. Tilskuddet er skattepligtigt.

Du skal dog være opmærksom på, at AIDS-Fondet ikke giver tilskud til testamentet, hvis foreningen er indsat på bestemte betingelser.

Tilskud fra AIDS-Fondet gives på følgende vilkår:

  • Faktura skal udstedes direkte til AIDS-Fondet
  • AIDS-Fondet modtager kopi af det notarpåtegnede testamente
  • Der skal være tale om en reel indsættelse af AIDS-Fondet. Hvis indsættelsen af AIDS-Fondet f.eks. er betinget af, at de øvrige arvingers arv ikke bliver begrænset, eller at AIDS-Fondet kun skal arve, hvis de øvrige arvinger får mere end de ellers vil have fået, giver organisationen ikke tilskud. Det samme gælder, hvis indsættelsen af organisationen er betinget af, at alle øvrige arvinger er afgået ved døden.

Du har bl.a. mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte AIDS-Fondet gennem en særlig 30%-løsning, hvor AIDS-Fondet arver 30 % af din formue på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som så modtager 70% af formuen uden at skulle betale afgift.

Det betyder, at dine andre arvinger får lidt mere i arv samtidig med, at der også bliver et arvebeløb til AIDS-Fondet.

Du har mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte AIDS-Fondet gennem en særlig 30%-løsning, hvor AIDS-Fondet arver 30 % af din formue på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som så modtager 70% af formuen uden at skulle betale afgift.

Det betyder, at dine andre arvinger får lidt mere i arv samtidig med, at der også bliver et arvebeløb til AIDS-Fondet.

Denne løsning er relevant at overveje, hvis du ønsker at betænke arvinger, der betaler både bo- og tillægsboafgift på i alt 36,25%; f.eks. nevøer, niecer, søskende eller en god ven.

Eksempel:
Henrik og Peter er gift men efterlader sig ingen børn. De ønsker, at arven på 1.000.000 kr. efter dem skal gå til Henriks niece, Louise. I den forbindelse overvejer de 30%-løsningen med AIDS-Fondet som velgørende forening. Beregningerne er baseret på 2022-tal efter fradrag af bundfradrag på 312.500 kr.*

* I ethvert dødsbo er der et bundfradrag. Beløbet, som reguleres årligt, er i 2022 på 312.500 kr.

Det betyder, at boafgiften på 15 pct. alene beregnes af arv, der overstiger bundfradraget.

Er boet mindre end bundfradraget, skal der kun betales tillægsboafgiften på 25 pct., hvis der er arvinger i boet omfattet af denne personkreds.

Dine arvinger efter arveloven er dine nærmeste familiemedlemmer. Familiemedlemmernes arveret er efter arveloven inddelt i 3 arveklasser:

  1. arveklasse er din ægtefælle og dine livsarvinger – dvs. børn, børnebørn osv.
  2. arveklasse er dine forældre og deres livsarvinger – dvs. dine søskende, nevøer og niecer, deres børn osv.
  3. arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn. Bemærk, at dine fætre og kusiner er ikke arvinger efter loven.

Ugifte samlevende har ikke arveret efter hinanden. Din samlever arver derfor kun, hvis du opretter et testamente til fordel for din samlever.

Tvangsarv er den del af formuen, som du ikke kan disponere over ved oprettelsen af et testamente i tilfælde af tvangsarvinger. Tvangsarving er din ægtefælle, børn og børnebørn. Tvangsarven udgør 25% af arven.

Hvis ikke man har ægtefælle, børn eller børnebørn, kan man råde over hele sin formue.

Boafgift er en arveafgift, som boet (arvingerne) skal betale til staten. Ægtefæller og almennyttige organisationer er fritaget for at betale boafgift af arv. Dine nærmeste arvinger betaler en boafgift på 15% af arven. Andre arvinger betaler derudover en tillægsboafgift på 25%. Der gives i boet et bundfradrag på 312.500 kr. (2022). Det betyder, at der kun skal betales boafgift af arv ud over dette beløb.

Enker eller enkemænd med fælleseje og fællesbørn har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at formuen forbliver uskiftet, så børnene først arver efter den længstlevende ægtefælles død. Længstlevende ægtefælle hæfter for først afdødes eventuelle gæld.

Det koster typisk et sted mellem 4.000-8.000 kr. at oprette et testamente.

Vælger du at tilgodese AIDS-Fondet i dit testamente, kan du få et tilskud på op til 5.000 kr. til advokatregningen. Tilskuddet er skattepligtigt.

Hvis du forbereder dig, tager det ikke så lang tid at oprettet et testamente hos advokaten.

Print vores tjekliste ud og tag med, så er du godt forberedt.

AIDS-Fondet arbejder sammen med advokat Henrik Holmblad, som kan kontaktes direkte på mail: hh@moltke-leth.dk eller telefon 3311 6511. Du skal blot oplyse at du er henvist af AIDS-Fondet.

AIDS-Fondet er med i Det Gode Testamente samarbejde, som har mere end 200 advokater tilknyttet som samarbejdspartnere. Find evt. en anden advokat nær dig på: detgodetestamente.dk

Giv en gave til livet i dit testamente

Dit testamente og din arv kan gøre stor forskel

– både for dine pårørende og for kampen mod aids.

Få hurtigt overblik, test din viden og få en gratis guide til dit testamente.