Kandidaterne til bestyrelsesvalget

Her kan du læse mere om kandidaterne, der stiller op til valget til AIDS-Fondets bestyrelse for perioden 2022-24.

VALGET ER AFSLUTTET

Gitte Kronborg

Overlæge, speciallæge i infektionsmedicin
København

Bestyrelseserfaring:

 • Blev valgt ind i AIDS-Fondets bestyrelse for første gang i 2016 og genvalgt i 2018 og 2020.
 • Har været forperson i den periode.

Erhvervserfaring:

 • Har arbejdet som læge med både patienter og personer, der lever med hiv siden 1994
 • Var med til at starte programmet omkring medicinsk forebyggelse af hiv for risikogrupper (PrEP) i 2016

Erfaring vedr. hiv/aids/sundhed:

Se erhvervserfaring

Som bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Den videre udvikling af AIDS-Fondets arbejde omkring seksuel sundhed med fokus på sårbare grupper, som har vanskeligt ved at tage imod – de måske få tilbud – der er i det traditionelle sundhedssystem med hensyn til undersøgelse for seksuelt overførte infektioner, forebyggelse af de samme infektioner og særlige problematikker omkring sex på ‘stoffer ‘chemsex’.

Udvidelse af rådgivningsfunktionen til personer, som lever med hiv, det er en meget efterspurgt funktion, som kan bidrage til afstigmatisering af personer med diagnosen hiv.

Øget fokus på information omkring hiv og andre seksuelt overførte infektioner i det offentlige rum.

Det internationale arbejde omkring personer der lever med hiv i ‘lav-indkomst’ lande og i lande med meget diskriminerende holdninger/lovgivninger til seksuelle ‘minoriteter’ er vokset og kvaliteten af arbejdet er øget betydeligt de sidste år – dette arbejde skal fortsætte og styrkes yderligere i den kommende tid for at opretholde et fokus på hiv som et vedkommende og alvorligt emne på verdensplan.

Susan Cowan

Afsnitsleder, Statens Serum Institut
Hellerup

Bestyrelseserfaring:

 • Jeg har siddet i AIDS-Fondets bestyrelse siden 2008

Erhvervserfaring:

 • Jeg har arbejdet som klinisk læge fra 1989 til 2003.
 • Siden 2003 har jeg arbejdet på Statens Serum Institut, hvor jeg har ansvaret for overvågningen af hiv og andre seksuelt- eller blod- overførbare infektioner.

Erfaring vedr. hiv/aids/sundhed:

 • Fordi jeg både arbejder med den nationale overvågning af hiv og de andre sex-sygdomme, og jeg samtidig har siddet en del år i AIDS-Fondets bestyrelse, har jeg et godt overblik over hvad der rør sig på forskellige fronter, og hvordan udviklingen i forhold til hiv ser ud.
 • Jeg har også et godt og bredt netværk blandt såvel NGO’er som kliniske læger og sygeplejersker, Sundhedsstyrelsen og andre politiske medspillere.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Mit hovedfokus er mænd, der har sex med mænd, fordi det er den gruppe, der er hårdest ramt af hiv i Danmark, og samtidig den gruppe, der er bedst muligheder for at nå med gode forebyggelses-tiltag.

Jeg arbejder for at nedsætte antallet af nye hiv-positive blandt mænd, der har sex med mænd, ved at få de forebyggelses-metoder, vi ved virker, mere i spil: PrEP, tidlig og hyppig testning og hurtig behandling.

Gennem de seneste år er andelen af mænd, der har sex med mænd, med indvandrer-baggrund steget blandt de ny-smittede. Her ser jeg en vigtig opgave at løfte for fondet i samarbejde med de respektive grupper (fx. Sabaah).

Desuden arbejder jeg for at den anden store gruppe, der er ramt af hiv i Danmark, indvandrere fra lande med høj forekomst af hiv, bliver støttet i at teste hurtigt efter indvandring og får hurtig behandling.

Jeg går også ind for, at vi fortsat skal have fokus på at arbejde med stigma – ikke mindst selv-stigma i de grupper, der er ramt af hiv

Mette Heise

Økonomikonsulent
Søborg

Bestyrelseserfaring:

 • 2022- AIDS-Fondet
 • 2021- Nordsjællands Håndbold
 • 2006-2007 Mellemfolkeligt Samvirke

Erhvervserfaring:

 • 2021, Konsulent, administration og økonomi
 • 2009-2021 Udenrigsministeriet
 • 2001-2009, Konsulent, Uganda og Kenya
 • 1999-2002, Mellemfolkeligt Samvirke, Uganda
 • 1997-1999, Diverse jobs indenfor økonomistyring

Erfaring vedr. hiv/aids/sundhed:

 • Jeg har arbejdet som ekstern konsulent for AIDS-Fondet fra september 2021-marts 2022.
 • Jeg har boet mange år i 3. verdenslande, hvor hiv/aids var en del af dagsorden.
 • Et nært familiemedlem døde af hiv tilbage i 90’erne.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Jeg kan tilbyde AIDS-Fondet en professionel baggrund med fokus på økonomi, compliance og strategi. Jeg kommer med en HD(R) samt Msc in Public Policy and Management. Jeg har i 12 år været ansat i Udenrigsministeriet som økonomistyringspecialist og her løftet opgaver på de danske repræsentationer mv. Det har givet mig en viden indenfor donorfinansiering, afregning, støtte muligheder mv, som kan være til stor nytte for AIDS-Fondet.

Jeg startede min udenlandskarriere tilbage i 1999 i Uganda, hvor netop AIDS-Fondet har engagementer. De har givet mig en forståelse for det arbejde, som leveres lokalt af den type organisationer, som AIDS-Fondet støtter. Den viden kan bringes i spil som ressource til Internationale bevillinger samt mit netværk i forhold til at nytænke samarbejdsområder.

Jeg har fra september 2021-marts 2022 været tilknyttet AIDS-Fondet som ekstern konsulent til at håndtere økonomi og daglig administration. Jeg har således allerede et unikt indblik i organisations set-up, styrker, svagheder, udfordringer mv.

Jeg har haft fornøjelsen af den daglige gang i Vestergade med dedikerede og dygtige ansatte. Det vil derfor være et stort privilegie at få lov til fortsat at bidrage til udviklingen af AIDS-Fondet i kapacitet af bestyrelsesmedlem.

Jeg vil arbejde for, at AIDS-Fondet bibeholder sit nuværende aktivistiske fokus, og samtidig sikre en professionel organisation der kan leve op til både interne og eksterne krav til rapportering, revision mv.

Mikkel Emborg

Cand. jur.
Skodsbøl

Bestyrelseserfaring:

 • I 1980’erne var jeg i en del år medlem af Landsforeningen for bøsser og lesbiskes hovedbestyrelse og i forbindelse hermed også nogle år medlem af bestyrelsen for forlaget Pan.
 • 1989-1991 medlem af AIDS-Fondets bestyrelse.
 • 1992-1994 var jeg medlem af Europaskolernes Øverste Råd (Board of Govenors) og 2006-2017 medlem af bestyrelsen for Oversættelsescentret for den Europæiske Unions organer.

Erhvervserfaring:

 • Jeg er jurist. Har arbejdet i Finansministeriet (Budgetdepartementet) og ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles.
 • Derefter var jeg fra 1995 til 2017 henholdsvis økonomi- eller administrationschef ved tre forskellige EU-agenturer i Holland, Polen og Frankrig. Siden 2017 har jeg været på førtidspension.

Erfaring vedr. hiv/aids/sundhed:

 • Har været hiv-smittet siden begyndelsen af 1980’erne, hvilket jeg har skrevet om i bogen ’Da døden blev aflyst’, som AIDS-Fondet udgav sidste år. Fik i 2018 konstateret kræft forårsaget af HPV.
 • Var involveret i forskellige hiv- og aids-relaterede aktiviteter i Landsforeningen for bøsser og lesbiske i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, herunder frivillig i hiv-hjælpen, som var et rådgivningstilbud for folk berørt af hiv og aids.
 • I 2019 deltog jeg i et forskningsprojekt under REHPA, ’Hiv + liv i 25 år’.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Jeg bor i en del af landet, hvor man skal køre 150 km for at komme til det nærmeste infektionsmedicinske ambulatorium, og hvor man kan leve et langt liv uden nogen sinde at blive opmærksom på, at AIDS-Fondet eksisterer. Jeg ønsker at stimulere refleksion over, hvordan AIDS-Fondet kan blive oplevet som relevant også for folk i Udkantsdanmark.

REHPA-projektet nævnt ovenfor identificerede en række udfordringer for folk, der har levet med hiv i mange år. Indtil videre har jeg ikke været i stand til at identificere nogen som helst form for relevant opfølgning på projektets konklusioner. Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde på, at AIDS-Fondet arbejder målrettet på at sikre, langtidsoverlevende bliver mødt med de tilbud fra sundhedsvæsenet, som de har brug for.

Givet mine mange års erfaring som ansvarlig for økonomi og personale vil jeg gerne bidrage til, at AIDS-Fondets bestyrelse bedst muligt kan udfylde sin rolle som overordnet ansvarlig for fondets drift og økonomi.

Steven Jensen

Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder
København

Bestyrelseserfaring:

 • Mit arbejde med UNAIDS inkluderede arbejde med UNAIDS-bestyrelse – det såkaldte Programme Coordinating Board. Det gav erfaring både med governance, men også konkret organisering af sessioner, forhandlinger og drafting.
 • I 2012 var jeg indbudt taler ved PCB til et tematisk segment om “programming non-discrimination”.
 • For nuværende sidder jeg i flere bestyrelser, herunder Humanity in Action (som næstformand), Ubumi Prisons Initiative, Selskabet til Samtidshistorisk Forskning og jeg er nyvalgt medarbejderrepræsentant i Institut for Menneskerettigheders bestyrelse.

Erhvervserfaring:

 • Jeg har mere end 20 års erhvervserfaring fra UM, FN og Institut for Menneskerettigheder.
 • Jeg har stor erfaring med menneskerettighedsarbejde i praksis fra mange geografiske kontekster og er en internationalt prisvindende menneskerettighedsforsker.
 • Jeg har arbejdet med hiv/aids i 20 år og med sundhedsspørgsmål i mere end 25 år (først som forskningsassistent).
 • Jeg har i de senere år skrevet løbende om menneskerettigheds- og udviklingsspørgsmål for Open Global Rights og i den sydafrikanske avis Daily Maverick (herunder artikler om hiv/aids)

Erfaring vedr. hiv/aids/sundhed:

 • Jeg har arbejdet med hiv/aids igennem 20 år i forskellige regi, herunder som fuldmægtig i Udenrigsministeriet (2001-2002), UNAIDS i Geneve (2003-2007), Projektleder for hiv/aids og menneskerettigheder på Institut for Menneskerettigheder (2007-2010) og vedvarende siden da som del af min rolle som forsker/seniorforsker på IMR.
 • Jeg har lavet projekt-, policy- og analysearbejde. Jeg har talt på UNAIDS bestyrelsesmøder og deltaget i FN’s Generalforsamlingens Højniveau-møder i New York i 2008, 2011 og 2016.
 • Jeg underviser desuden i global sundhed og menneskerettigheder som led i IMRs internationale projektarbejde.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

AIDS-Fondets Internationale arbejde. Jeg mener, at uden AIDS-Fondet er det usikkert om der reelt findes en dansk international indsats på hiv/aids-området.

Det er vigtigt, at AIDS-Fondet kan holde fast i denne centrale rolle og være den vigtige og vægtige stemme her.

Yanaba Mompremier Rymark Sankoh

Sekretariatsleder, LGBT Asylum
København

Bestyrelseserfaring:

 • Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i forskellige typer bestyrelser og organisationer. Både i funktion som medarbejderrepræsentant, bestyrelsesmedlem og forperson samt som refererende til en bestyrelse.
 • Jeg er i foråret 2022 blevet suppleret ind i bestyrelsen for AIDS-Fondet, og jeg glæder mig meget over forhåbentlig at få mulighed for at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Erhvervserfaring:

 • Jeg er sekretariatsleder i LGBT Asylum, hvor vi tilbyder rådgivning og psykosocial netværksstøtte til LGBT+ personer, der er flygtet fra deres oprindelseslande på baggrund af seksualitet og/eller kønsidentitet.
 • Jeg har gennem hele mit arbejdsliv arbejdet målrettet med mangfoldighed og marginaliseringsprocesser med særligt fokus på vilkår, rettigheder og livsomstændigheder for mennesker, der lever i udsatte minoritetspositioner.
 • Min uddannelsesbaggrund er cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, pædagog og projektleder med ansættelser i forskellige ledende stillinger.

Erfaring vedr. hiv/aids/sundhed:

 • I LGBT Asylum lever flere af vores medlemmer med hiv, ligesom hiv/aids er udbredt blandt vores målgruppe i deres oprindelseslande. Nogle har fået konstateret hiv, før de er flygtet til Danmark, og nogle får konstateret hiv, når de lever som asylansøgere eller flygtninge i Danmark.
 • I LGBT Asylum anser vi AIDS-Fondet som en af vores tætteste samarbejdspartnere, og vores medlemmer har stor gavn af den workshop om seksuel sundhed, som AIDS-Fondet gennem flere år har tilbudt vores medlemmer. Det er også væsentligt for vores medlemmer at have sin gang i AIDS-Fondet, som de til dels har, når vi låner lokaler samt ved besøg i Checkpoint.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Som bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet vil jeg bl.a. have fokus på de mennesker, der lever marginaliseret – og som ikke (nødvendigvis) kender til AIDS-Fondet. Jeg vurderer, at der er mennesker, som lever så udsat i Danmark – og i udlandet – at vi må gøre en ekstra indsats for at række ud til dem og tilbyde rådgivning og testning. Det er bl.a. LGBT+ personer på flugt i Danmark, både de som lever i asylcentre, de som har fået asyl, og de LGBT+ personer der lever under jorden, hvor flere er ofre for menneskehandel og seksuel udnyttelse.

Derudover ønsker jeg som del af bestyrelsen at bakke op om den organisatoriske udvikling, som AIDS-Fondet befinder sig i. Her kan jeg bidrage med indsigt og viden i forhold til organisationsudvikling, ledelse og et sundt arbejdsmiljø.

Privat bor jeg sammen med min kone og 13-årige datter i København, og min 27-årige søn bor i Aarhus. Vi har familiære rødder i Sierra Leone, Gambia, Haiti, USA og Danmark.

Thomas R. Kristensen

Kommunikationsmedarbejder, KVINFO
København

Erhvervserfaring:

 • Siden 2020 har jeg arbejdet for KVINFO.
 • Derudover har jeg joberfaringer som redaktør på Out & About og informationsmedarbejder i STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation (indgik i fusionen omkring AIDS-Fondet i 2012).
 • Jeg har også skrevet for hiv.dk – en nu lukket fælles portal for de danske hiv-organisationer. Derudover har jeg journalisterfaringer fra en børne- og familieorganisation samt ufaglærte erfaringer som pædagogmedhjælper, biblioteksassistent og bartender/afrydder på det hedengangne Pan Diskotek.

Bestyrelseserfaring:

 • Medlem af AIDS-Fondets bestyrelse siden 2007.
 • Jeg har også erfaring som tidligere medarbejderrepræsentant i Out & About og STOP AIDS samt fra andre og mindre bestyrelsesposter.

Erfaring vedr. hiv/aids, sundhed:

 • Som 22-årig blev jeg smittet med hiv og har dermed levet med hiv i 29 år. I starten var jeg meget lukket omkring min hiv-status, men senere er jeg blevet helt åben.
 • Ud over de personlige erfaringer har jeg også hiv-relevante erfaringer fra mine jobs i STOP AIDS og Out & About samt som tidligere frivillig i Positivgruppen, Hiv-Danmark og STOP AIDS.
 • Jeg har en bred viden om hiv og andre sexsygdomme samt et stort netværk blandt mennesker, der lever med hiv, og læger, forskere, ansatte og frivillige inden for hiv-området.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg gerne have fokus på:

Videreudvikling af AIDS-Fondet, så vi er på forkant med de store fremskridt, der sker på hiv-området.

Målet skal være, at færre bliver smittet med hiv, og at flere hiv-positive kan leve gode liv med hiv.

Som åben hiv-positiv er jeg med til at sikre repræsentation af hiv-positive i AIDS-Fondets bestyrelse. Også selv om vi, der lever med hiv, er meget forskellige: Nogle har det godt, mens andre har brug for hjælp til for eksempel at håndtere psykiske udfordringer, afhængighed og ensomhed.

Det kræver penge. Vi skal både finde nye indtægtskilder og prioritere økonomisk, så vi kan bruge pengene, der hvor de gør størst gavn for hiv-sagen.