Information om valget

Her finder du information om valget til AIDS-Fondets bestyrelse, som finder sted i juni 2024.

Information om valget

AIDS-Fondet skal ifølge vedtægterne afholde bestyrelsesvalg hvert andet år. Det betyder, at der skal vælges ny bestyrelse i juni 2024. Her på siden kan læse mere om, hvordan det foregår.

Man kan stille op til bestyrelsen, og man kan stemme, hvis man er frivillig eller bidragsyder i AIDS-Fondet, eller man er medlem af patientforeningen Hiv-Danmark.

Valget afholdes online. Det er den enkelte stemmeberettigedes eget ansvar at sikre, at AIDS-Fondet har den stemmeberettiges e-mailadresse.

Hvis du er stemmeberettiget og er i tvivl om, hvorvidt AIDS-Fondet har din e-mailadresse, kan du oplyse den her.

Sådan sammensættes bestyrelsen

Ved valget skal der vælges:

 • Fire personer, der vælges af og blandt de stemmeberettigede

Efter valget supplerer bestyrelsen sig med yderligere tre bestyrelsesmedlemmer, som kan være med til at styrke bestyrelsens faglige sammensætning.

Ved suppleringen er bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at:

 • Mindst et medlem er læge, hvis hovedopgave er forskning i/behandling af hiv/aids
 • Mindst et medlem lever med hiv
 • Mindst et medlem tilhører MSM-målgruppen (Mænd som har sex med mænd)
 • Mindst et medlem har anden etnisk baggrund end dansk

Bestyrelsen består desuden af en medarbejderrepræsentant, som vælges ved et separat valg.

Hvem kan stille op til valget

Opstillingsberettigede ved valget er:

 • Bestyrelsesmedlemmer fra den afgående bestyrelse
 • Frivillige, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har arbejdet frivilligt for AIDS-Fondet
 • Bidragsydere, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har bidraget med minimum 600 kr. til AIDS-Fondet
 • Medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark*

Ansatte i AIDS-Fondet (fastansatte og timelønnede) kan ikke opstille ved valget.

Hvem kan stemme ved valget

Stemmeberettigede ved valget er:

 • Bestyrelsesmedlemmer fra den afgående bestyrelse
 • Frivillige, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har arbejdet frivilligt for AIDS-Fondet
 • Bidragsydere, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har bidraget med minimum 600 kr. til AIDS-Fondet
 • Ansatte i AIDS-Fondet
 • Medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark*

Det er den enkelte stemmeberettigedes eget ansvar at sikre, at AIDS-Fondet har den stemmeberettiges e-mailadresse. Hvis du er stemmeberettiget og er i tvivl om, hvorvidt AIDS-Fondet har din e-mailadresse, kan du oplyse den nederst på siden.

Praktiske informationer om valget

Ingen stemmeberettiget har mere end én stemme. Hver e-mailadresse kan kun benyttes af én person.

Valget afholdes online, og der udsendes e-mails til de stemmeberettigede, når man kan opstille som kandidat, og når selve valghandlingen begynder.

*Særligt for medlemmer af Hiv-Danmark

AIDS-Fondet har ikke adgang til oplysninger om navne og mailadresser på medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark. Derfor skal man selv registrere sig som stemmeberettiget, hvis du ønsker at deltage i valget.

Sidste mulighed for registrering var den 20. juni kl. 9