Gør finansloven mere §exet

Regeringen har igen i efteråret fremlagt et forslag til finansloven, hvor AIDS-Fondets test- og rådgivningstilbud, Checkpoint, ikke er med.

I foråret lykkedes det at få Checkpoint på finansloven i 2023 i de allersidste forhandlinger – og ved hjælp af private donationer, har vi kunnet holde åbent som hidtil.

Nu kæmper vi igen, for det er så vigtigt, at der findes et tilbud som Checkpoint.

For at huske politikerne på Checkpoint, mens forhandlingerne om finansloven er i gang, har vi derfor søsat en kampagne på busstoppestederne ved Christiansborg.

Tak for hjælpen til de 276 personer, der med mikrodonationer har gjort det muligt at får budskabet op lige ved Borgen. Og tak til Masken Bar og Jailhouse CPH, som doblede beløbet op.

Du kan også støtte vores kamp for Checkpoint og retten til seksuel sundhed for alle lige her.

Den seksuelle sundhed er truet.

 Lige nu har vi en decideret klamydia-epidemi i Danmark.

I 2022 fik 41.634 personer konstateret klamydia. Det er 14% flere end året før. Og langt størstedelen – 86% – er unge fra 15 til 29 år.

Vi har de sidste år også set en markant stigning i tilfælde af gonorré og syfilis, som ellers har været nærmest udryddet.

Samtidig er der alt for mange, der har været udsat for seksuelle overgreb. Værst ser det ud blandt LGBT+ personer. Og mange får desværre ikke den hjælp, de har brug for.

I AIDS-Fondets test- og rådgivningstilbud, Checkpoint, kæmper vi for seksuel sundhed for alle.

Vi er med til at bekæmpe klamydia-epidemien med nem adgang til test og rådgivning om seksuel sundhed for unge og LGBT+ personer.

Vi tilbyder specialiseret rådgivning til LGBT+ personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og som ikke bliver mødt i eksisterende tilbud.

Vores fem klinikker i Aarhus, Aalborg, Odense, København og på Frederiksberg og vores onsite-testtilbud er med til at mindske den geografiske ulighed i sundhed.

Hvis vi ikke kommer på finansloven får det konsekvenser for både den fysiske og psykiske trivsel.

For seksuel sundhed giver bedre og længere liv. Og hvad er egentlig mere sexet end det?

Bevar Checkpoint