Kære politiker

Tallene taler for sig selv: Vi har en sexsygdomsepidemi i Danmark. Hvert år koster det samfundet millioner af kroner i test og behandling. Konsekvenserne af usikker sex giver samfundet et produktionstab på 419 millioner kroner om året, viser beregninger fra Sundhedsstyrelsen. Sexsygdomme giver årligt hospitalerne udgifter for over 300 millioner kroner.

De seneste år er flere og flere blevet testet positive for en eller flere sexsygdomme som klamydia, gonorré og syfilis. I 2020 blev der påvist 34.689 klamydia-tilfælde – langt de fleste hos de unge. Hertil kommer et stort mørketal, og man anslår, at op mod 50.000 bliver smittet hvert år.

Det offentlige sundhedssystem løfter helt naturligt en stor del af den opgave, men der er udsatte grupper i vores samfund, som de offentlige tilbud ikke når.

"

Det er vigtigt med en indsats, der er decentraliseret, og som arbejder med rådgivning, test og risikostratificering blandt andet for at nå de mest udsatte unge. Derfor bakker jeg op om Checkpoint som et vigtigt supplement i bekæmpelsen af sexsygdomsepidemien.

Lars Østergaard, dr. med., Ph.d. og ledende overlæge, Afdelingen for infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Hvis vi effektivt skal have bremset spredningen af sexsygdomme, har vi brug for tilbud som AIDS-Fondets Checkpoint. Her kommer de personer, der ikke føler sig trygge i det offentlige system.

Vi har et særligt kendskab til og forståelse for mennesker, hvis sexliv ofte mødes med tovejs-tabu og manglende forståelse hos de praktiserende læger.

Denne målgruppe har behov for et specialiseret tilbud med særlige rådgivningskompetencer, som sikrer, at de psykiske, fysiske og seksuelle behov bliver forstået og mødt i et trygt, inkluderende og sexpositivt miljø.

I AIDS-Fondets Checkpoint-klinikker bruger vi testen som en indgang til at tale med de unge og LGBT+ personer om sex – på deres præmisser. Det virker. Og de er glade for at komme hos os.

"

Den danske LGBT+ befolkning er underlagt markant mere negative sundhedsstatistikker end baggrundsbefolkningen. Og derfor bakker vi op om AIDS-Fondets Checkpoint-tilbud. Her føler LGBT+ personer sig trygge og imødekommet, og her er det muligt at få den hjælp og rådgivning, som det ofte er følsomt at komme med i det offentlige sundhedsvæsen.

Susanne Branner, sekretariatschef, LGBT+ Danmark

Men fra nytår kan det være slut. Der udløber den satspuljebevilling nemlig, som udgør en stor del af finansieringen i dag. Det betyder, at vi må lukke klinikker i Aalborg og Odense og skære kraftigt ned på åbningstiden i Aarhus og København.

Det betyder færre tests, færre der får god rådgivning og at de mest udsatte bliver ladt i stikken. Konsekvensen vil være endnu flere tilfælde af klamydia og andre sexsygdomme blandt de mest udsatte målgrupper: LGBT+ personer og de unge 15-29-årige.

Det kan du gøre

Som politiker kan du være med til at sikre en fortsat finansiering af Checkpoint. Vi uddyber gerne hvordan og hvorfor det er vigtigt. Book et møde med os her.

"

Vi ved, at mennesker, der ofte har det svært, også har svært ved at tage vare på sig selv seksuelt. Derfor giver det mening, at Checkpoint bevares og udbygges, som det vigtige tilbud, det er. Så udsatte unge får hjælp i forhold til test, rådgivning og behandling på deres egne præmisser.

Line Brix, centerchef, Headspace Aalborg