Om AIDS-Fondet

Hiv og aids er fortsat en meget alvorlig og stadigt voksende sundhedsudfordring, og både en vaccine og en kur for hiv er mange år ude i fremtiden. I det lys er der behov for et stærkt AIDS-Fondet, som kan fastholde indsatsen mod sygdommen i Danmark og i verden. 

AIDS-Fondets arbejde

AIDS-Fondet arbejder med hiv og aids samt tilhørende områder af betydning for hiv og aids, både nationalt og internationalt. Hiv og aids kræver hvert år mange menneskers liv på verdensplan, og mennesker som lever med hiv eller er berørt af hiv møder stadig fordomme og diskrimination. AIDS-Fondet arbejder for at forebygge hiv. Vi arbejder for hiv-test og effektiv hiv-behandling, og for, at nye forebyggelsesmetoder udvikles og anvendes. Vi støtter forskningen i en kur mod hiv. Samtidig arbejder vi fokuseret på at styrke rettighederne for de mest udsatte målgrupper, bekæmpe stigma og diskrimination, og for at fjerne barrierer for en effektiv hiv-indsats hvad enten de hidrører seksuel sundhedstilstand eller bunder i sociale og/eller politiske årsager, i kønsidentitet, i seksualitet eller migrantstatus.

Vores historiske rødder

Historisk er AIDS-Fondet vokset ud af den aktivisme, som aids-epidemien skabte i 1980´erne. Vi er formet af den indignation som sygdommen medførte hos dem, som blev ramt af epidemien. Vi er inspireret af deres ubøjelige vilje til at ville forbedre situationen, og står på fundamentet af deres arbejde, når vi sætter kursen mod fremtiden.

Værdier vi retter os imod

Historisk og organisatorisk hviler vi på inklusion, og vi insisterer på at bekæmpe strukturer, der bidrager til stigmatisering og diskrimination. Vi baserer os på solid erfaring samt evidens for, hvad der virker, og vi er også dem, som afprøver nye metoder og tør lære af det. Vi ved, at vi ikke kan løfte vores opgave uden et tæt samarbejde med vores målgrupper og vores partnere. AIDS-Fondet arbejder med afsæt i vores communities, så vores arbejde har relevans og troværdighed hos vores partnere og målgrupper, samt i de miljøer, som vores målgrupper befinder sig i.

Hiv-indsats med mange facetter

I dag står det klart, at et effektivt hiv-arbejde skal foregå på tværs af mange sektorer og være helhedsorienteret. Flere mennesker i målgrupperne skal tilbydes test, og hiv-positive skal have adgang til hurtigere behandling. Det fordrer, at AIDS-Fondet går langt for også at nå dem, som ikke selv opsøger os.  Hiv-arbejdet indebærer kontinuerlig oplysning og forebyggelse med kendte metoder som kondomer og rent værktøj til stofbrugere, såvel som styrket forskning i vaccine og kur samt nye forebyggelsesteknologier som fx PrEP. Uanset hvor langt vi kommer med nye medicinske redskaber, når vi ikke i mål, medmindre vi skaber større social inklusion, lige rettigheder i adgang til seksuel sundhed, og gode, sunde liv for mennesker, som lever med hiv eller er berørt af hiv. En tidssvarende hiv-indsats fordrer også, at vi tager udgangspunkt i det hele menneske og arbejder helhedsorienteret. Derfor inddrager vi også relevante co-faktorer i vores indsatser, så fx social status, migrantstatus, seksuel orientering og kønsidentitet ikke skal udgøre barrierer for en verden uden aids.  En helhedsorienteret indsats inkluderer også forebyggelse og behandling af co-morbiditeter såsom hepatitis og seksuelt overførte sygdomme.

Danmarks ekspertorganisation

AIDS-Fondet er aktøren i Danmark, som i tæt samarbejde med vores målgrupper og i samspil med mange forskellige samarbejdspartnere varetager indsatsen mod hiv. Vi arbejder aktivistisk, professionelt, kreativt og systematisk og tager vores ansvar over for målgrupperne dybt alvorligt. Vores ekspertise dækker såvel hiv/aids som relevante co-faktorer og co-morbiditeter.