Hvad er aids?

Man kalder det aids, når hiv-smittede bliver ramt af nogle bestemte sygdomme, der kun kan udvikle sig, når immunforsvaret er svækket.

Hvorfor hedder det aids?

Aids er en forkortelse for Acquired Immune Deficiency Syndrome. På dansk kan det oversættes til Erhvervet Immundefekt Syndrom. 

  • Erhvervet, fordi det er noget, man bliver smittet med og ikke noget, der er medfødt (børn, smittet ved fødslen af hiv-smittede mødre er en undtagelse). 
  • Immundefekt, fordi virus skader immunforsvaret. 
  • Syndrom, fordi aids er en samling forskellige sygdomme, som alle skyldes, at immunforsvaret er blevet ødelagt på grund af hiv.
Aids er en diagnose, man får, hvis man som hiv-smittet rammes af en række bestemte infektioner og kræftformer. Det er sygdomme, der ikke kan udvikle sig hos mennesker med et sundt immunforsvar, men for hiv-smittede kan de være meget alvorlige.

Færre får diagnosen aids

Den nye medicinske behandling har gjort, at færre hiv-smittede får en af de sygdomme, der giver diagnosen aids. Størstedelen af dem, der får diagnosen, får den samtidig med at de får konstateret hiv. Det betyder, at de har været smittet i mange år, før de bliver testet for hiv. 

I de få tilfælde hvor en hiv-smittet, der går til kontrol for sin hiv-infektion, udvikler aids, kan der være tale om at medicinen svigter, patienten har bivirkninger ved behandlingen, eller at vedkommende af forskellige årsager ikke følger behandlingen.

Sygdommene kan behandles

Mange af de sygdomme, der giver diagnosen aids, kan behandles i dag, og den mediciske behandling kan gøre immunforsvaret stærkt igen. Man kan derfor godt få et langt og godt liv, selvom man har fået en aids-diagnose, men selve diagnosen kan man desværre ikke slippe af med igen.