Hiv og aids i verden

På verdensplan er der omkring 36.7 mio. mennesker, som lever med hiv. I 2016 blev 1,8 mio. børn og voksne smittet med sygdommen, og 1 mio. døde af aids.

UNAIDS skønner, at der anslåes at være 36.7 mio. mennesker i verden, som lever med hiv. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor hårdt ramt forskellige lande og regioner er. 
 
Det sydøstlige Afrika er fortsat hårdest ramt. I regionen lever 19.4 mio. mennesker med hiv. Det er mere end halvdelen af alle verdens hiv-smittede.
 
Asien og Stillehavsområdet er 5.1 mio. smittede den region, som har næstflest mennesker, der lever med hiv. 
 
Ved udgangen af 2016 var der omkring 1,6 mio. mennesker, som levede med hiv i Østeuropa og Centralasien. Hvor antallet af nye hiv-smittede er faldende i andre dele af verden, så fortsætter epidemien med at vokse i Østeuropa og Centralasien. Stigningen er størst i Rusland og Ukraine. 

Antallet af nye hiv-smittede

På verdensplan falder antallet af mennesker, som bliver smittet med hiv. I 2016, hvor de seneste tal er fra, blev 1.8 mio. børn og voksne smittet med hiv. Det tal er 16 % lavere end det tilsvarende tal fra 2010. 
 
Antallet af børn, der bliver smittet med hiv, er halveret siden 2010, fordi flere gravide har adgang til den behandling, som kan forhindre smitte fra mor til barn. I 2016 blev 160.000 børn på verdensplan smittet med hiv.
 
Det er godt nyt, selvom 1.8 mio. nye smittede børn og voksne i 2016 er et uacceptabelt højt antal. 

Færre dør af aids

Antallet af mennesker, som dør af aids-relaterede sygdomme, er næsten halveret siden 2005, hvor man så det største antal dødsfald på grund af sygdommen.  Faldet er sket, fordi der kommet adgang til medicinsk behandling for flere og flere af de smittede, som har behov for det. 
 
I 2015 døde 1 mio. mennesker verden over på grund af aids.  

Adgang til behandling

Stadigt flere hiv-smittede i verden får adgang til hiv-behandling. Ved udgangen af 2016 havde 19.5 mio. hiv-smittede i verden fået adgang til behandling. Det er 2.4 mio. flere end året før.