Hiv og aids i verden

På verdensplan er der omkring 37.9 mio. mennesker, som lever med hiv. I 2018 blev 1.7 mio. børn og voksne smittet med sygdommen, og 770.000 døde af aids.

UNAIDS estimerer at der er 37.9 mio. mennesker i verden, som lever med hiv. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor hårdt ramt forskellige lande og regioner er. 
 
Syd- og Østafrika er fortsat hårdest ramt. I regionen lever 20.6 mio. mennesker med hiv. Det er 54% af alle verdens hiv-smittede.
 
Asien og Stillehavsområdet er med 5.9 mio. smittede den region, som har næst flest mennesker, der lever med hiv. 
 
Ved udgangen af 2018 var der omkring 1.7 mio. mennesker, som levede med hiv i Østeuropa og Centralasien. Hvor antallet af nye hiv-smittede er faldende i andre dele af verden, så fortsætter epidemien med at vokse i Østeuropa og Centralasien. Det årlige antal af smittede var i 2018 29% højere end i 2010. Stigningen er størst i Rusland og Ukraine som udgør 84% af alle infektioner i regionen. 

Antallet af nye hiv-smittede

På verdensplan falder antallet af mennesker, som bliver smittet med hiv. I 2018, hvor de seneste tal er fra, blev 1.7 mio. børn og voksne smittet med hiv. Det tal er 16 % lavere end det tilsvarende tal fra 2010. 
 
Antallet af børn, der bliver smittet med hiv, er halveret siden 2010, fordi flere gravide har adgang til den behandling, som kan forhindre smitte fra mor til barn. I 2018 blev 160.000 børn på verdensplan smittet med hiv.
 
Det er godt nyt, selvom 1.7 mio. nye smittede børn og voksne i 2018 er et uacceptabelt højt antal. 

Færre dør af aids

Antallet af mennesker, som dør af aids-relaterede sygdomme, er mere end halveret siden 2004, hvor man så det største antal dødsfald på grund af sygdommen. Her døde 1.7 millioner mennesker mod 770.000 i 2018. Faldet er sket, fordi der kommet adgang til medicinsk behandling for flere og flere af de smittede, som har behov for det. 

Adgang til behandling

Stadigt flere hiv-smittede i verden får adgang til hiv-behandling. Ved udgangen af 2018 havde 23.3 mio. hiv-smittede i verden fået adgang til behandling. Det er mere end tre gange så mange som i 2010.