Hiv og aids i Danmark

Man skønner, at der er omkring 6.500 mennesker, som lever med hiv i Danmark. For første gang siden epidemiens start i begyndelsen af 1980’erne, ser det ud til at hiv-kurven er knækket.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut, som står for sygdoms¬overvågningen i Danmark.

I 2018 fik 159 personer herhjemme diagnosen hiv, og de fordelte sig på 128 mænd og 31 kvinder.  Dette er en nedgang i forhold til 2016 og 2017, hvor tallene var henholdsvis 182 og 183 og i de to forgående år var tallene over 200. Der er derfor grund til at tro, at hiv-kurven endelig er knækket. Nedgangen ses især i gruppen af MSM.

Risikogrupperne
De største smittegrupper er fortsat mænd, der har sex med mænd (MSM) samt indvandrere, der er smittet heteroseksuelt før ankomsten til Danmark.

I 2018 var hovedparten af de 159, der fik diagnosen hiv, mænd der har sex med mænd (MSM). Denne gruppe udgjorde 84 af de ny-diagnosticerede, mens 67 var heteroseksuelt smittet – knap 40 af disse var indvandrere. Et barn var smittet i forbindelse med fødsel, og fire personer var intravenøse stofbrugere. Tre var anmeldt med anden eller ukendt smittemåde.

Statens Serum Institut regner med, at der i dag lever omkring 6.500 mennesker med hiv i Danmark - de 3.500 af dem er mænd, der har sex med mænd. Omkring 600 af de 6.500, som lever med hiv, kender ikke deres hiv-status.

Behandling nedsætter smitterisiko
De medicinske fremskridt betyder, at man kan leve lige så længe som alle andre, hvis man kommer rettidigt i behandling. Det kan have store helbredsmæssige konsekvenser for de 600 personer, der ikke kender sin hiv-status og derfor ikke kommer i behandling. Samtidig er de ny-smittede, der ikke kender deres hiv-status, i høj grad med til at drive den fortsatte smittespredning.

Hiv-positive i medicinsk behandling og velbehandlede kan ikke smitte andre mennesker med hiv. Det betyder, at kun de ca. 600 personer, der ikke kender deres status og de ganske få hiv-positive personer, der ikke er velbehandlede kan bringe smitten videre til andre mennesker.

Blandt gruppen af MSM blev 40 % testet for sent (dvs. med et CD4-tal under 350), Blandt gruppen af indvandrere, der var smittet før ankomst til Danmark, var det 73 %, der blev testet for sent.

Få aids-diagnoser
Det er relativt få, der får diagnosen aids i Danmark, hvilket hænger sammen med den effektive medicinske behandling, der findes mod hiv. Størstedelen af dem, der får diagnosen, får den samtidig med, at de får konstateret hiv. I 2018 var der således 28 mennesker, der fik diagnosen aids og for 25 af disse skete det samtidig med, at de fik konstateret hiv.

En af de største udfordringer ved at leve med hiv er, at mange danskere har en ubegrundet frygt for at blive smittet med hiv i situationer, som er helt ufarlige. 

På trods af at danskerne generelt har rigtig godt styr på hiv og smitteveje, viser undersøgelser nemlig, at vi tvivler på vores egen viden. Mange er i tvivl om, hvorvidt tårer, spyt og myggestik udgør en smitterisiko. Det går ud over hiv-smittede, der oplever, at andre tager afstand.