Hiv og aids i Danmark

Man skønner, at der er omkring 6.200 mennesker, som lever med hiv i Danmark. Antallet af nye smittede har været stabilt i en længere årrække.

Antallet af personer, som får konstateret hiv, ligger fortsat stabilt herhjemme. Det viser den nyeste opgørelse fra Statens Serum Institut, som står for sygdoms­overvågningen i Danmark.

I 2016 fik 182 personer herhjemme diagnosen hiv, og de fordelte sig på 146 mænd og 36 kvinder. Antallet nye hiv-diagnoser var en smule lavere end i 2015, hvor 208 blev testet positive, men set over årrække er tallet stabilt. 

Hiv og aids i Danmark

I Danmark er det Statens Serum Institut, som står for overvågningen af hiv og andre smitsomme sygdomme. Tallene offentliggøres en gang om året.

Se den nyeste opgørelse her.

Tallene kan ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere års opgørelser, fordi Statens Serum Institut fra 2012 ændrede lidt på måden, hvorpå statistikken opgøres.

Risikogrupperne

De største smittegrupper er fortsat mænd, der har sex med mænd (MSM) samt indvandrere, der er smittet heteroseksuelt før ankomsten til Danmark.

I 2016 var hovedparten af de 182, der fik diagnosen hiv, mænd der har sex med mænd (MSM). Denne gruppe udgjorde 100 af de nydiagnosticerede, mens 71 var heteroseksuelt smittet og fem var intravenøse stofbrugere. Seks var anmeldt med anden eller ukendt smittemåde.

Statens Serum Institut regner med, at der i dag lever omkring 6.200 mennesker med hiv i Danmark. Omkring 600 af de smittede kender ikke deres hiv-status, og næsten halvdelen af disse bliver testet så sent, at de burde have været i behandling.

Behandling nedsætter smitterisiko

De medicinske fremskridt betyder, at man kan leve længe med hiv, hvis man kommer rettidigt i behandling. Det kan have store helbredsmæssige konsekvenser for de 600 personer, der ikke kender sin hiv-status og derfor ikke kommer i behandling. Samtidig er de ny-smittede, der ikke kender deres hiv-status, i høj grad med til at drive den fortsatte smittespredning.

Blandt læger og forskere er der bred enighed om, at effektiv hiv-behandling nedsætter smitsomheden betydeligt, fordi den reducerer mængden af virus i de kropsvæsker, der ellers ville overføre virus i forbindelse med sex. Det betyder, at størstedelen af de hiv-smittede, der kender deres egen status, reelt ikke er smitsomme, fordi de er i effektiv medicinsk behandling og følger den.

Få aids-diagnoser

Det er relativt få, der får diagnosen aids i Danmark, hvilket hænger sammen med den effektive medicinske behandling, der findes mod hiv. Størstedelen af dem, der får diagnosen, får den samtidig med, at de får konstateret hiv. Det betyder, at de har været smittet i mange år, før de bliver testet for hiv. 

I de få tilfælde hvor en hiv-smittet, der går til kontrol for sin hiv-infektion, udvikler aids, kan der være tale om at medicinen svigter, patienten har bivirkninger ved behandlingen, eller at vedkommende af forskellige årsager ikke følger behandlingen. 

En af de største udfordringer ved leve med hiv er, at mange danskere har en ubegrundet frygt for at blive smittet med hiv i situationer, som er helt ufarlige. 

På trods af at danskerne generelt har rigtig godt styr på hiv og smitteveje, viser undersøgelser nemlig, at vi tvivler på vores egen viden. Mange er i tvivl om hvorvidt tårer, spyt og myggestik udgør en smitterisiko. Det går ud over hiv-smittede, der oplever, at andre tager afstand.