Om Checkpoint

Her kan du lære Checkpoints tilbud om rådgivning og test bedre at kende. Du kan også læse om de værdier, vi bygger vores arbejde på.

Checkpoint kort fortalt

Checkpoint er AIDS-Fondets test- og rådgivningstilbud. Vi har klinikker i København, Aarhus, Aalborg, Odense samt på Frederiksberg.

Vi har skabt Checkpoint, fordi vi gerne vil gøre det nemt at blive testet eller få rådgivning om hiv og andre sygdomme, som kan smitte i forbindelse med sex.

Checkpoint er et supplement til det offentlige sundhedsvæsen. Vi fokuserer på de målgrupper, som oftest får sexsygdomme, og som vi kan se ikke finder vej til de offentlige testtilbud.

Vores målgrupper er:

 • unge i aldersgruppen 15 til 29 år
 • LGBT+ personer
 • personer der lever med hiv
 • personer som kommer fra Afrika, Asien, Sydamerika eller Østeuropa
 • dig der har haft ubeskyttet sex med en, der bor i Afrika, Asien, Sydamerika eller Østeuropa

Rådgivning og test for dig

Når du kommer i Checkpoint, møder du professionelle rådgivere, som gerne vil give dig en god oplevelse, og som ikke er bange for at tale om køn, krop, sundhed, sex eller seksualitet.

Checkpoint, og de tilbud vi har til dig, er oprindeligt skabt af de målgrupper, som har behov for dem. Derfor er det naturligt, at vi arbejder tæt sammen med de miljøer, som vores målgrupper finder sig i.

Vores arbejde bygger på solid erfaring samt evidens for, hvad der virker, og samtidig er vi også dem, som afprøver nye metoder og tør blive klogere.

Det ligger dybt i vores dna at arbejde inkluderende, normkritisk og sexpositivt, og vi insisterer på at bekæmpe strukturer, der bidrager til stigmatisering og diskrimination.

Vores rådgivning kort fortalt

Checkpoints rådgivning er primært et tilbud for hiv-positive og deres pårørende, men vi tilbyder også rådgivning til personer, der er i særlig risiko for at få hiv. Det kan være personer, som bruger stoffer i forbindelse med sex (såkaldt chemsex).

Der kan være tale om enkeltstående samtaler eller længerevarende forløb, og i nogle tilfælde tilbyder vi også mentorforløb eller selvhjælpsgrupper.

Rådgivningen tager udgangspunkt i dine behov. Du kan f.eks. få hjælp i forhold til, hvordan du håndterer din hiv-diagnose, eller hvordan du fortæller dine nærmeste om den.

Vi har samtidig rådgivere, der er sexologer, terapeuter og socialrådgivere, hvis du har specifikke behov.

Checkpoints rådgivning er et supplement til de offentlige tilbud, og vores ressourcer er begrænsede. Derfor kan vi eksempelvis ikke hjælpe dig, hvis du har behov for psykologhjælp eller egentlig stofafvænning.

Husk at du som hiv-positiv også kan bruge vores testklinikker, hvor du kan blive testet for andre sygdomme, der kan overføres i forbindelse med sex.

Hvem møder du i Checkpoints rådgivning

Når du kommer i Checkpoints personlige rådgivning, møder du rådgivere med en relevant uddannelse. Det vil typisk være en fireårig psykoterapeutisk uddannelse, en treårig sexologisk rådgiveruddannelse eller en uddannelse som socialrådgiver.

De fleste rådgivere har mange års erfaring med rådgivning i forbindelse med hiv, og en del af rådgiverne har personlige erfaringer med de ting, vi rådgiver om.

Hvem møder du, når du skal testes

Når du kommer for at blive testet i Checkpoint vil størstedelen af personalet bestå af personer, som er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse.

Det kan være eksempelvis være studerende, der uddanner sig som læger, sygeplejersker og jordemødre, men også akademikere, socialrådgivere, psykoterapeuter og kliniske sexologer.

Alle ansatte i Checkpoints testklinikker har desuden fået en grund oplæring, og de deltager i løbende efteruddannelse, som sikrer et højt fagligt niveau.

Hvad betyder anonymitet og diskretion

Alle ansatte i Checkpoint og AIDS-Fondet har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke deler oplysninger om Checkpoints brugere med andre, medmindre du giver os skriftlig tilladelse til det.

Rådgiverne må dog gerne tale med hinanden om konkrete samtaler og spørgsmål, hvis det er fagligt relevant og kan gøre rådgivningen bedre for dig eller andre.

Vi registrerer alle besøg i Checkpoints test- og rådgivningsklinikker anonymt. Det gør vi, fordi vi laver statistik, der giver os overblik og kan hjælpe os med at blive bedre.

Samtidig er det et krav fra staten og de kommuner, som støtter Checkpoint, at vi kan dokumentere vores arbejde.

Når du kommer i Checkpoint for at blive testet, vaccineret, får udskrevet medicin eller bliver behandlet, bliver det registreret i den offentlige sundhedsplatform, og du vil kunne se det på sundhed.dk.

Du kan dog blive testet for hiv og syfilis, uden at det bliver registreret nogen steder.

Hvordan kan du klage over Checkpoint

Her i Checkpoint går vi meget op i at give dig en god oplevelse. Men vi er mennesker, og vi kan også komme til at lave fejl, selvom vi prøver at undgå det.

Hvis vi begår fejl, vil vi selvfølgelig gerne sige undskyld – og vi vil gerne lære af det, så Checkpoint kan blive et bedre sted at komme. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du har haft en dårlig oplevelse i Checkpoint, eller noget bare ikke var i orden.

Hvis du vil klage, kan du gøre det ved at skrive til vores direktør Lars Christian Østergreen. Du kan enten sende en mail til lars@aidsfondet.dk, hvor du skriver ”klage” i emnefeltet, eller du kan sende et brev til:

AIDS-Fondet
Att. Lars Christian Østergreen
Vestergade 18E, 4. sal
1456 København K

Vi skal bruge følgende informationer for at behandle din klage:

 • Navn (frivilligt)
 • Kontaktoplysninger (frivilligt)*
 • Rådgivningstilbud, som klagen omhandler
 • Hvornår modtog du den rådgivning, du ønsker at klage over? OBS: Angiv så præcise oplysninger som muligt, hvis du ønsker, at vi skal give rådgiveren feedback.
 • Hvad ønsker du at klage over?
 • Hvad kunne du have ønsket dig i stedet?
 • Hvad forventer du af os nu?

Hvis du opgiver navn og kontaktoplysninger, får du svar på din klage indenfor 14 dage. Vi behandler selvfølgelig din klage fortroligt, og efter de 14 dage slettes al korrespondance.