Bestyrelsen

AIDS-Fondets øverste myndighed er bestyrelsen, som består af demokratisk valgte medlemmer, der er suppleret med fagpersoner.

AIDS-Fondets øverste myndighed er bestyrelsen.

Det er bestyrelsen, som har det øverste ansvar for AIDS-Fondets drift og varetager uddeling af AIDS-Fondets midler. Det betyder, at bestyrelsen bedømmer ansøgninger om penge til patientstøtte, forskning eller informationsprojekter.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af otte personer, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen skal jf. AIDS-Fondets vedtægter sættes sammen således:

A. Fire personer, der vælges af og blandt de stemmeberettigede *

B. En repræsentant for de ansatte i AIDS-Fondet, valgt ved selvstændig valghandling i ansattegruppen, hvor der også vælges suppleant **

C. Tre personer som fagligt kan bidrage til at løfte fondets formål og som udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ***

Bestyrelsens medlemmer i kategori A bliver valgt af de stemmeberettigede. De valgte medlemmer kategori A supplerer sig selv med de tre personer i kategori C.

Ved suppleringen skal de sikre, at målgrupperne; hiv-smittede, etniske minoriteter og ’mænd, der har sex med mænd’ er repræsenteret i bestyrelsen.

Alle i bestyrelsen arbejder ulønnet.

Bestyrelsen 2020-22

Forperson
Gitte Kronborg *
Overlæge, speciallæge i infektionsmedicin

Yanaba Mompremier Rymark Sankoh ***
Sekretariatsleder

Susan Cowan *
Afsnitsleder, Statens Serum Institut

Mette Heise ***
Økonomikonsulent

Thomas Kristensen ***
Redaktør

Peter Andersen ***
Program Manager

Kirsten Kaas ***
Leder af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund

Ida Andreasen Eley **
Forebyggelseskonsulent