AIDS-Fondets advisory board

Download Advisory Boards forretningsorden

Du kan downloade AIDS-Fondets vedtægter som PDF her:

Forretningsorden advisory board

AIDS-Fondets Advisory Board rådgiver bestyrelsen i Fondets arbejde. Det er udpeget af bestyrelsen og består af repræsentanter for Fondets målgrupper.

AIDS-Fondets Advisory Board består af op til 25 medlemmer af organisationer, der repræsenterer AIDS-Fondets målgrupper, herunder hiv-smittede, LGBT-personer og personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Organisationerne kan indstille medlemmer såvel som fagpersoner til en plads i Advisory Board, og AIDS-Fondets bestyrelse udpeger herefter Advisory Board.

Det er Advisory Boards opgave at sikre, at målgrupperne er repræsenteret og forankret i Fondets virke, samt at rådgive bestyrelsen. Formålet er at sikre en bred og faglig tilgang til hiv/aids og sundhedsfremme for målgrupperne.

Advisory Board skal give inspiration til aktuelle kampagner og indsatsområder og give indspark til nye tiltag, så Fondets arbejde altid bliver diskuteret og kvalificeret.

Advisory Board består af repræsentanter fra:

 • Copenhagen Pride
 • Dansk Sammenslutning af Tamilere i Viborg Kommune
 • Foreningen ESGAYP
 • Hiv-Danmark
 • Interkulturel Kvindeforening
 • LGBT-Danmark
 • MIX Copenhagen
 • Nordjyllands Internationale Forening
 • Pan Idræt
 • Positivgruppen
 • Reden International
 • Sex og Sundhed
 • SLM København
 • SLM Aarhus
 • Specialinstitutionen Forchhammersvej
 • AIDS-Fondets frivillige
 • Den Afrikanske Radio