Sundhedsreform: Regeringen modsiger sig selv i nyt udspil

Regeringen vil med sundhedsreformen skabe mere lighed i kræft. Det er at tale med to tunger, når den samme regering ikke vil prioritere forebyggelse til en af de mest udsatte grupper, mener AIDS-Fondet og Kræftens Bekæmpelse.

For få måneder siden, da Finansloven skulle vedtages, skrev sundhedsministeren i et svar til Folketinget, at det ikke var ”en politisk prioritering” at tilbyde HPV-vaccination til unge mænd der har sex med mænd.

– Det er en gruppe, som har signifikant større risiko for HPV-relateret kræft, og hvor man for få penge kan gøre en enorm forskel for en udsat gruppe, siger AIDS-Fondets direktør Lars Christian Østergreen, og tilføjer, at vi jo taler om den eneste kræftform, man kan vaccinere imod.

Unge mænd der har sex med mænd, havde i perioden februar 2020 til december 2021 mulighed for at få HPV-vaccination gennem et såkaldt catch-up program, hvis de var født før HPV-vaccination blev indført .

– Der har været stor interesse i målgruppen, men vi har langt fra nået at vaccinere alle mænd, der er til mænd i disse årgange. Derfor er der virkelig tale om lavthængende frugter, når vi taler kræftforebyggelse for en udsat gruppe, siger Lars Christian Østergreen.

Forebyggelse med dokumenteret effekt

Regeringen lægger i sit udkast til en sundhedsreform op til, at en kortlægning af indsatsområder, der kan udpege tiltag, som kan mindske ulighed i kræft.

– Selvfølgelig skal forebyggelse af kræft bygge på evidens og et fagligt grundlag. Det gør HPV-vaccinationen også, og det har Sundhedsstyrelsen meldt ud allerede i 2019, siger Lars Christian Østergreen.

Han bakkes op af Kræftens Bekæmpelse, der også er overrasket over, at Regeringen kan komme med en sundhedsreform, som ikke rummer forebyggelse af kræft med brug af HPV-vaccination af unge mænd, som er til mænd.

– HPV-vaccination af denne målgruppe er uhyre effektiv og veldokumenteret. Samtidig vil det være med til at mindske ulighed i kræft. Det er en oplagt indsats, som det ikke giver nogen mening at udsætte, siger Janne Villemoes Bigaard, som er projektchef og overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

AIDS-Fondet vil nu i dialog med sundhedsminister Magnus Heunicke om, hvordan gratis HPV-vaccinationerne kan komme i gang igen til unge mænd, der har sex med mænd .

– Nu har vi ventet på en sundhedsreform i måneder, og vi bliver nødt til at insistere på, at vi fortsætter de indsatser, vi ved virker, og som kan forebygge ulighed i sundhed, siger Lars Christian Østergreen.

FAKTA

Fra regeringens udspil til sundhedsreform:

Regeringen vil gøre bekæmpelse af ulighed i kræft til et fokusområde
Den danske kræftbehandling kan måle sig med de bedste i verden. Men statistikken viser, at chancen for at overleve en kræftdiagnose er bedre, hvis du er blandt de mest velstillede i samfundet. Over en femårig periode ville mere end 11.000 flere danske kræftpatienter overleve, hvis alle klarede sig lige så godt som de bedst stillede.

Samtidig kan fire ud af 10 kræfttilfælde forebygges. Det er tal, som kalder på handling. Derfor vil regeringen iværksætte et fagligt arbejde med at kortlægge indsatsområder og mulige tiltag med fokus på ulighed i kræft, herunder eksempelvis se på tidlig opsporing og diagnostik af alvorlig sygdom såsom kræft, senfølgeindsatser, rehabilitering og palliation. Arbejdet skal sikre et stærkt grundlag for at kunne udpege tiltag, der kan mindske ulighed i kræft. Det skal være en trædesten for at sætte fokus på ulighed i andre alvorlige sygdomme.

Fra ministerens svar til sundhedsudvalget:
Ved forhandlingerne om finansloven for 2022 var det ikke en politisk prioritering at afsætte yderligere midler til gratis HPV-vaccine til mænd som har sex med mænd.