Økonomi- og Administrationschef der kan sikre den rette understøttelse af vores projekter

Kan du udarbejde de rette økonomistrategier og formår du at føre dem ud i livet? Er du en dygtig og inddragende leder? Så er du måske AIDS-Fondets nye økonomi- og administrationschef.

AIDS-Fondet arbejder for at forebygge hiv, både via test og behandling, men også ved udviklingen af forebyggelsesmetoder og ny forskning. Målsætningen – både nationalt og internationalt – er at styrke rettighederne for de mest udsatte målgrupper, mennesker der lever med hiv samt bekæmpe stigma og diskrimination.

AIDS-Fondet søger en økonomi- og administrationschef med lyst til at definere økonomi og administration således, at vi når i mål med de høje ambitioner og mål, vi har for fremtidens arbejde i AIDS-Fondet, herunder også i vores Checkpoint klinikker. I samarbejde med direktøren og ledergruppen, skal du sikre den rette administrative og økonomiske rådgivning og understøttelse til vores projekter i Danmark og internationalt – så ledere og medarbejdere har mest mulig tid til kerneopgaven.

Økonomi- og administrationschefens ansvar og opgaver omfatter:

 • ansvar for den overordnede økonomistyring, herunder budgetlægning, gennemgang og kontrol af budgetopfølgning og bogføring, samt sikre, at budgetterne overholdes
 • at holde sig ajour med ny lovgivning og sikre formidling, overholdelse og forankring af disse i organisationen
 • daglig ledelse af økonomi- og administrationsafdelingen, herunder ledelsesansvar for afdelingens 2 medarbejdere
 • HR- og personaleadministration, herunder sikre korrekt udbetaling af løn
 • at forberede og medvirke i overenskomstforhandlinger, samt sikre at overenskomsten svarer til den linje, som direktøren og bestyrelsen har besluttet – hertil kommer, at overenskomsten formidles, udmøntes og overholdes
 • udarbejdelse af økonomisk rapportering herunder prognoser, regnskaber mv. til direktøren og bestyrelsen. Derudover løbende at udvikle og forbedre budgetprocessen og underliggende delprocesser
 • vejledning og rådgivning af lederne i administrative, budgetmæssige og regnskabsmæssige spørgsmål
 • kontakt til eksterne samarbejdspartnere, revisor, lønkonsulent mv.

Kompetencer:

 • din uddannelsesmæssige baggrund er økonomisk som: cand.merc.aud., HD(R), revisor eller tilsvarende kombineret med den rigtige personlighed og relevant erfaring
 • du har erfaring i at arbejde med Navision og er Excel-ekspert
 • du har erfaring med budgetter og regnskaber på projektniveau og gerne rapportering til Danida/EU, ministerielle og kommunale puljer, fondsområdet. Du forstår at sætte dig ind i donorkrav, samt nødvendigheden af at levere kvalitet til donorer og revisorer
 • du er en strategisk tænkende person, som forstår at understøtte vores projektarbejde med relevante analyser og faglige indspark
 • du er en tydelig og inkluderende leder, som har flere års erfaring med ledelse og med betydelig medarbejdertilfredshed i bagagen
 • du har gerne kendskab til en eller flere af vores målgrupper

AIDS-Fondet prioriterer inklusion og normkritik højt, og du kan derfor forvente en arbejdsplads som forholder sig aktivt til det. Du kommer til at arbejde i et miljø, hvor vi vægter medarbejdernes trivsel højt, og hvor vi plejer en god omgangstone og professionalisme i relation til kernemålgrupper og vision. Vi tilbyder ordnede forhold og løn på niveau med lignende organisationer.

Din arbejdsplads vil være i sekretariatet i hjertet af København, med enkelte rejser til vores øvrige lokationer i Danmark. Stillingen er på 37 timer, med tiltrædelse hurtigst muligt.

Send din ansøgning og CV til:

job@aidsfondet.dk senest den 30. september 2021

Du kan læse mere om os på: www.aidsfondet.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte direktør Lars Christian Østergreen på:  lars@aidsfondet.dk eller telefon: 88 33 56 31.

Vi opfordrer alle uanset hivstatus, seksuel orientering, kønsidentitet, race, hudfarve, religion, politisk overbevisning, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse til at søge.