Økonomi- og Administrationschef der kan sikre den rette understøttelse af vores projekter

Er du drevet af sikre en stabil økonomifunktion og kan du sikre, at vores strategier, projekter og processer hele tiden understøttes af vores Økonomi og Administrationsafdeling? Er du en dygtig og inddragende leder, som skaber gode relationer til både lederkolleger og øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere? Så er du måske AIDS-Fondets nye økonomi- og administrationschef.

AIDS-Fondet arbejder for at forebygge hiv, både via test og behandling, men også ved udviklingen af forebyggelsesmetoder og ny forskning. Målsætningen – både nationalt og internationalt – er at styrke rettighederne for de mest udsatte målgrupper, mennesker der lever med hiv samt bekæmpe stigma og diskrimination.

AIDS-Fondet søger en økonomi- og administrationschef med lyst til at definere økonomi og administration således, at vi når i mål med de høje ambitioner og mål, vi har for fremtidens arbejde i AIDS-Fondet, herunder også i vores Checkpoint klinikker. I samarbejde med direktøren og ledergruppen, skal du sikre den rette administrative og økonomiske rådgivning og understøttelse til vores projekter i Danmark og internationalt – så ledere og medarbejdere har mest mulig tid til kerneopgaven.

Økonomi- og administrationschefens ansvar og opgaver omfatter:

 • ansvar for den overordnede økonomistyring, herunder budgetlægning, gennemgang og kontrol af budgetopfølgning og bogføring, samt sikre, at budgetterne overholdes
 • at holde sig ajour med ny lovgivning og sikre formidling, overholdelse og forankring af disse i organisationen
 • daglig ledelse af økonomi- og administrationsafdelingen, herunder ledelsesansvar for afdelingens 3 medarbejdere
 • HR- og personaleadministration, herunder sikre korrekt udbetaling af løn
 • at forberede og medvirke i overenskomstforhandlinger, samt sikre at overenskomsten svarer til den linje, som direktøren og bestyrelsen har besluttet – hertil kommer, at overenskomsten formidles, udmøntes og overholdes
 • udarbejdelse af økonomisk rapportering herunder prognoser, regnskaber mv. til direktøren og bestyrelsen.
 • vejledning og rådgivning af lederne i administrative, budgetmæssige og regnskabsmæssige spørgsmål
 • kontakt til eksterne samarbejdspartnere, revisor, lønkonsulent mv.

Kompetencer:

 • din uddannelsesmæssige baggrund er økonomisk som: cand.merc.aud., HD(R), revisor eller tilsvarende kombineret med den rigtige personlighed og relevant erfaring
 • du har erfaring i at arbejde med Navision og er Excel-ekspert
 • du er drevet af at sikre en stabil drift og levere gennemsigtighed og grundighed i alle dele af budgetlægningen, økonomistyringen og regnskabet
 • du skal have erfaring med budgetter og regnskaber på projektniveau og ligeledes kendskab til et eller flere af følgende: rapportering til Danida/EU, ministerielle eller kommunale puljer og gerne kendskab til fondsområdet. Du forstår at sætte dig ind i donorkrav, samt nødvendigheden af at levere kvalitet til donorer og revisorer
 • du er en tydelig og inkluderende leder, som har flere års erfaring med ledelse og med betydelig medarbejdertilfredshed i bagagen
 • du har gerne kendskab til en eller flere af vores målgrupper

AIDS-Fondet prioriterer inklusion og normkritik højt, og du kan derfor forvente en arbejdsplads som forholder sig aktivt til det. Du kommer til at arbejde i et miljø, hvor vi vægter medarbejdernes trivsel højt, og hvor vi plejer en god omgangstone og professionalisme i relation til kernemålgrupper og vision. Vi tilbyder ordnede forhold og løn på niveau med lignende organisationer.

Din arbejdsplads vil være i sekretariatet i hjertet af København, med enkelte rejser til vores øvrige lokationer i Danmark. Stillingen er på 37 timer, med tiltrædelse den 1. december eller hurtigst muligt. Vi planlægger at afholde ansættelsessamtaler den 24. og 25. oktober.

Ansøgning og CV

Send din ansøgning og CV til: job@aidsfondet.dk senest den 19. oktober 2022

Du kan læse mere om os på: www.aidsfondet.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte direktør Lars Christian Østergreen på: lars@aidsfondet.dk eller telefon: 88 33 56 31.

Vi opfordrer alle uanset hivstatus, seksuel orientering, kønsidentitet, etnicitet, hudfarve, religion, politisk overbevisning, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse til at søge.