København sætter fart på bekæmpelsen af hiv

Fredag d. 4. juni sætter Sisse Marie Welling (SF), Sundheds- og Omsorgsborgmester i København og Lars Christian Østergreen, direktør i AIDS-Fondet, deres underskrift på Paris-deklarationen og dermed får København papir på sin indtræden i det globale Fast-Track Cities-netværk.

Fra fredag d. 4. juni kan København officielt bryste sig af titlen som Fast-Track City i kampen mod hiv og aids. Der underskriver Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF) og AIDS-Fondets direktør, Lars Christian Østergreen, Paris-deklarationen, og København træder dermed formelt ind i et globalt netværk af mere end 300 byer fra Johannesburg til New York, fra Bangkok til Paris, der sammen tager en slutspurt på det sidste stræk hen imod en verden uden nye hiv- og aids-tilfælde i 2030.

Som Fast-Track City forpligter København sig på en indsats for, at der i 2030 ikke skal være nogen nye tilfælde af hiv i byen. Derudover forpligter København sig på 95-95-95-målene, der betyder, at

  • 95% af de københavnere , der lever med hiv, kender til deres hiv- status,
  • 95% af de københavnere, som kender deres status, skal være i behandling,
  • 95% af de københavnere, , der er i behandling skal have så lidt virus i blodet, at de ikke kan smitte andre.

Dertil skal København som fast track city arbejde på at sikre nul diskrimination af hiv-smittede og være åben over for at vidensdele med andre byer og løbende indsamle data.

Ambitiøst - ikke umuligt

Ifølge Sisse Marie Welling skal København blive ved med at være helt fremme i kampen mod hiv og aids.

”Vi skal fortsat tage ansvar for at bekæmpe smitte og sikre de bedste sundhedstilbud til alle borgere, uanset køn, seksualitet og social status. Det er derfor, jeg nu har skrevet under på Fast-Track City-aftalen på vegne af København. Nu forpligter vi os på, at det i 2030 skal være helt slut med nye tilfælde af hiv-smitte i København. Det er ambitiøst, men jeg tror på, at vi kan nå det.

Jeg er stolt over, at København som den første by i Skandinavien træder ind i netværket af 300 storbyer, der sammen bekæmper hiv og aids,” siger borgmesteren og fremhæver Region Hovedstaden som en vigtig medspiller. Regionen varetager behandlingen for hiv. Hvis man er smittet med hiv og er i behandling, kan man leve uden fare for at smitte andre, og man kan få børn, uden at sygdommen føres videre.

AIDS-Fondet sætter sløjfe på

Københavns Kommune har indgået et tæt samarbejde med AIDS-Fondet, der som medunderskriver kommer til at spille en central rolle i Københavns nye identitet som Fast-Track City. Her er der glæde over, at hiv bliver taget alvorligt, og at der er politisk vilje til at sætte handling bag ordene.

”Det er et vigtigt skridt, Københavns Kommune har taget i kampen mod hiv, men også mod den stigma og forskelsbehandling, der følger med at leve med hiv. Vi er glade for, at AIDS-Fondets mangeårige erfaring og Københavns Kommunes langvarige engagement samt at Checkpoint, vores tilbud til særligt udsatte grupper med risiko for hiv i København, kan spille en væsentlig rolle. Vi glæder os til at sætte en stor sløjfe på Københavns deltagelse i Fast-Track Cities-netværket,” siger Lars Christian Østergreen, direktør i AIDS-Fondet.

Et netværk i vækst

Fast-Track Cities-netværket blev grundlagt i Paris i 2014 på World AIDS Day, d 1. december – 25 byer skrev ved den lejlighed under på en deklaration, der binder byerne til en række mål for bekæmpelsen af hiv. Aftalen kaldes derfor Paris-deklarationen. Fra 2014 til 2021 er antallet af byer i netværket steget fra 25 til over 300. København er den eneste skandinaviske by i netværket.

Bag Fast-Track Cities-initiativet står Paris’ Kommune, FN (UNAIDS/UN Habitat) og IAPAC (International Association of Providers of AIDS Care). IAPAC står for den globale koordination i netværket og præsidenten for IAPAC, José M. Zuniga, sendte en varm hilsen til København.

“Det er en stor fornøjelse at byde den danske hovedstad, København, velkommen som den første skandinaviske by og den 56. by i EU til at tage del i Fast-Track-Cities-netværket,” sagde José M. Zuniga i forbindelse med Sisse Marie Wellings underskrift af Paris-deklarationen.

København har allerede vist et stærkt engagement i bekæmpelsen af hiv. Eksempelvis via det mangeårige samarbejde med AIDS-Fondets test- og rådgivningsklinik Checkpoint om at tilbyde gratis hiv- og syfilistest for transpersoner og mænd der har sex med mænd, som er målgrupper i øget risiko for smitte samt ved vedtagelsen af Danmarks første kommunale LGBTI+ politik.

”Vores fælles indsats med København for at lukke de sidste huller i arbejdet for bred forebyggelse og lige adgang til behandling må og skal tage udgangspunkt i de barrierer, der fortsat måtte eksistere, og som skaber ulighed i sundhed. Det er her hiv-epidemien fortsat ernærer sig – og det er her, den skal stoppes,” tilføjede José M. Zuniga.

Et af Københavns første initiativer som Fast-Track City er en test- og oplysningsindsats ved World Pride 2021, som afholdes i København og Malmø i august. Test- og oplysningsindsatsen målrettes borgere, der er i øget risiko for af få hiv. Derudover er en række dialogmøder under planlægning, så byerne i Fast-Track City-netværket kan dele erfaringer med arbejdet for at forebygge hiv-smitte.