Invitation til at deltage i forskningsprojekt om PrEP

Forskningsprojektet ”PrEPping”, koordineret af forskere ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, søger deltagere med henblik på at undersøge oplevelser og erfaringer knyttet til brugen af Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP).

 

Hvad er formålet med forskningsprojektet?*
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan PrEP opleves af potentielle og aktuelle brugere med henblik på at forbedre og skræddersy sundhedsvæsnets udbud af PrEP. Vi vil gerne lære mere om potentielle og aktuelle brugeres perspektiver på og meninger om fordele, ulemper og udfordringer ved PrEP. Vi vil også gerne undersøge faktorer, der påvirker, om folk starter eller ophører med at tage PrEP. Med projektet vil vi være i stand til at producere vigtig viden om, hvordan adgangen til PrEP kan forbedres.

 

Hvad sker der, hvis du siger ja til at deltage?
Din deltagelse vil tage omkring 3 måneder i løbet af efteråret 2021. Først vil du som deltager blive inviteret til at deltage i en introduktionsworkshop for at diskutere og planlægge den videre forskningsproces. Vi vil her instruere deltagerne i Photovoice. Photovoice er en forskningsmetode, der inviterer deltagerne til at tage billeder af ting og situationer i deres hverdag, som derefter deles med forskerholdet og diskuteres med andre deltagere.

Efter workshoppen har de deltagere, der ønsker at deltage, nogle uger til at tage fotografierne. Vi mødes derefter i mindre fokusgrupper, hvor du kan diskutere de emner, der kom op, mens du tog dine fotografier. Du bliver ikke bedt om at vise fotografier, du hellere vil holde private. Nogle deltagere vil også blive inviteret til at deltage i individuelle interviews med en forsker. Under diskussionerne og interviewene vil vi stille dig nogle spørgsmål om, hvordan du og de andre i gruppen oplever PrEP og hvordan du danner sociale og intime relationer. Vi vil også spørge ind til dit syn på HIV-risici samt erfaringer og udfordringer med hensyn til brug af HIV-forebyggelse. Fokusgruppediskussioner og individuelle interviews vil blive optaget med tilladelse fra deltagerne. Som deltager i forskningsprojektet vil du være anonym og dine personlige oplysninger bliver holdt strengt fortrolige.

 

Tidsforbrug
Vi forventer, at du vil bruge omkring 1 time om ugen på undersøgelsen i løbet af de tre måneder, men dette er selvfølgelig fleksibelt. Workshoppen, fokusgruppediskussionerne og de individuelle interviews vil blive afholdt i København, men der er mulighed for at være med over Zoom, hvis det er nødvendigt.

 

Kontakt
Hvis du synes det lyder interessant at deltage i forskningsprojektet og gerne vil høre mere om projektet, beder vi dig kontakte videnskabelig assistent Nina Langer Primdahl (hun/hende) på email nina.primdahl@sund.ku.dk eller på telefonnummer 29904169. Alle spørgsmål og kommentarer er meget velkomne.