Fokus på kvinder i kampen mod hiv

Kampen mod hiv er i stigende grad en kamp for kvinders rettigheder og for ligestilling – særligt i Afrika. Danmark har i 2022 en særlig mulighed for at gøre en forskel for piger og kvinder, når verdens største donor til hiv-indsatsen, den globale fond, i september rejser penge til den globale hiv-indsats. En mulighed vi bør tage meget alvorligt – ikke mindst for kvindernes skyld.

Hiv rammer en række forskellige grupper særligt hårdt – og på kvindernes internationale kampdag er det oplagt at fremhæve piger og kvinder. Ja, det burde vi faktisk gøre hver dag. De udgør nemlig på verdensplan mere end halvdelen af de mennesker, der hvert år får hiv.

I Afrika syd for Sahara, hvor 2/3 af verdens hiv-smittede bor, er hele 63% af nye smittede piger og kvinder. Og kigger man blandt de unge i samme region, så udgør piger 6 ud af 7 ny-smittede i gruppen af 15-19-årige, og piger og unge kvinder har dobbelt så høj risiko for at få hiv end drenge og unge mænd.

Stigning i antallet af unge sexarbejdere

Og særligt unge pigers sårbarhed er understreget af AIDS-Fondets egen erfaring fra vores partneres arbejde i Uganda og Malawi, som kan berette, at antallet af helt unge piger i sexarbejde har været stigende i 2021 – sandsynligvis som et resultat af skolelukninger og andre Corona-relaterede restriktioner.

Med andre ord tegner kvinder og piger sig særligt i Afrika sig for en gruppe i markant risiko for at få hiv. Og Corona ser ud til at have gjort det hele værre.

Behovet for hjælp i forlængelse af Danmarks udviklingspolitiske strategi

Det har vores politiske konsulent, Pernille Høj, skrevet om hos Altinget i anledning af kvindernes internationale kampdag 8. marts 2022 – og hun peger på vigtigheden af at støtte globale initiativer til bekæmpelse af hiv, som har kvinder i fokus. Som fx Den Globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria (den globale fond).

Det vil ikke kun styrke den konkrete indsats mod hiv, men også sætte handling bag ordene i Danmarks udviklingspolitiske strategi fra 2021 med navnet ’Fælles om verden’.

Her står blandt andet, at Danmark ”(…) vil blive ved med at gå forrest i den globale værdikamp for ligestilling og beskyttelse af piger og kvinders rettigheder. Vi vil have særligt fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.”

Om den Globale Fond

Den globale fond til bekæmpelse af AIDS, tuberkulose og malaria er et offentligt-privat partnerskab oprettet i 2002, som finansierer indsatser på landeniveau med henblik på at bekæmpe aids, tuberkulose og malaria. Fonden har reddet 44 millioner menneskeliv på tværs af de tre sygdomme siden den blev dannet.

Den globale fond investerer i en række lande over hele verden, som er særlige udfordret, og i 2020 investerede fonden 74% af sine midler i lande i Afrika syd for Sahara. Fonden finansierer 25% af den globale hiv-indsats og 77% af tuberkulose-indsatsen.

Piger og kvinder er et centralt, strategisk fokus-område i den globale fond.

Første tilbageskridt i 20 år

Hos den globale fond har man noteret den første tilbagegang i kampen mod både hiv og tuberkulose siden fonden blev etableret.

Ifølge fondens resultat-rapport fra 2021, gik antallet af hiv-test ned med 22% globalt set i 2020 i forhold til i 2019, og antallet af mennesker med adgang til forebyggelse af hiv faldt med 11% i samme periode.

Den globale fond og Danmark

Danmark har været en trofast støtte af den globale fond siden 2002 og er den 14. største donor til fonden.

Mellem 2020 og 2022 har Danmark lovet fonden 375 millioner kroner – eller 125 millioner kroner årligt. I 2022 rejser fonden penge for den næste tre årige periode – den skal bruge minimum 18 milliarder dollars for at rette op på de skævheder Corona har skabt – og bringe os på rette kurs til en verden uden aids-epidemi i 2030.

AIDS-Fondet er den globale fonds partner i civilsamfundet i Danmark,