AIDS-Fondet søger to nye kollegaer til internationalt arbejde

Hiv/aids er fortsat en meget stor udfordring globalt, ikke mindst i Afrika, hvor hiv særligt rammer unge kvinder og en række marginaliserede, kriminaliserede og sårbare befolkningsgrupper, bl.a. LGBT+personer og sexarbejdere.

AIDS-Fondets søger to nye kollegaer, som deler vores brændende ambition om en verden uden aids. Vi søger en kollega til at understøtte vores fortalerarbejde for en ambitiøs global hiv/aids-indsats og en barselsvikar til vores programarbejde i Afrika.

Du bliver en del af en ambitiøs international afdeling – præget af godt humør og en uformel omgangstone – som består af fem medarbejdere og to praktikanter. Afdelingen arbejder primært på tre fronter:

 1. Fortalerarbejde for en verden uden aids
 2. Program- og projektarbejde i en række afrikanske lande
 3. Udvikling af og fundraising til nye projekter

Advocacy-konsulent til fortalerarbejde

Til vores fortalerarbejde søger vi en kollega, som formår at engagere politikere, embedsværk og andre interessenter i vores sag via målrettede advocacy-indsatser og samarbejde med nationale og internationale partnere.

Den ideelle kandidat til stillingen:

 • Har flair for politisk kommunikation og erfaring med at lave målrettede og slagkraftige advocacy-indsatser bygget på solid evidens
 • Er god til at udvikle og gennemføre større og mindre events med henblik på at skabe opmærksomhed omkring og opbakning til vores sag
 • Er analytisk og strategisk i sin tilgang og en sikker formidler, som skriver velstrukturerede oplæg, rapporter og ansøgninger
 • Er god til at skabe nye samarbejdsrelationer og vedligeholde eksisterende, herunder med vores internationale samarbejdspartnere
 • Har erfaring med fondsansøgninger og med udvikling og implementering af strategiske samarbejdsaftaler, herunder med økonomistyring
 • Arbejder rettighedsbaseret og har indsigt i udviklingspolitik, menneskerettigheder og global sundhed
 • Har en kandidatgrad fra en relevant uddannelse og behersker engelsk på højt niveau

Tiltrædelse d. 1. januar 2022. Der må forventes ca. 4 ugers rejseaktivitet årligt. Stillingen er en fuldtidsstilling

Barselsvikar til programarbejde

Til vores programteam søger vi en barselsvikar til et 1-årigt vikariat. Dit primære fokus vil være program- og projektledelse af vores partnerskaber i Afrika, udvikling af nye projekter og fundraising.

Den ideelle kandidat til stillingen:  

 • Er en god projektleder med flere års erfaring med projektledelse og med udviklingsarbejde i praksis, herunder med programmer finansieret af Danida/CISU og øvrige større donorer
 • Arbejder systematisk, er en skarp projektudvikler og har styr på program- og projektcyklus
 • Har flair for økonomistyring og Excel, herunder med udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Har erfaring med fundraising fra større private og institutionelle donorer
 • Er en sikker formidler, som skriver velstrukturerede og resultatorienterede rapporter til donorer
 • Har stærke interkulturelle kompetencer
 • Har erfaring med global sundhed, LGBT+forhold og menneskerettigheder
 • Har en kandidatgrad fra relevant uddannelse og behersker engelsk på højt niveau

Tiltrædelse d. 1. januar 2022. Stillingen er et 1-års barselsvikariat på fuldtid. Der vil muligvis indgå rejseaktivitet.

Mangfoldighed og normkritik er en del af AIDS-Fondets dna – både nationalt og internationalt. Du kan derfor forvente en arbejdsplads med højt til loftet og stor frihedsgrad under ansvar. Du kommer til at arbejde i et miljø præget af godt humør, en uformel omgangstone og samtidig stor professionalisme og seriøsitet i relation til vores kernemålgrupper og vision. Vi tilbyder ordnede forhold i form af overenskomst og pension.

Ansøgningsfrist for begge stillinger er d. 17. november 2021 kl. 12

De første samtaler ventes afholdt d. 19. november. Anden runde samtaler ventes afholdt d. 23. november 2021.

Ansøgning, eksamenspapirer og cv sendes til job@aidsfondet.dk. Du bedes tilkendegive, hvilken af stillingerne du søger, og/eller om du er interesseret i begge stillinger.

Spørgsmål kan rettes til AIDS-Fondets internationale chef, Line Brøgger Kjærgaard, Line@aidsfondet.dk / +45 61718027

Vi opfordrer alle uanset hivstatus, seksuel orientering, kønsidentitet, race, hudfarve, religion, politisk overbevisning, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse til at søge.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Om tilgængelighed

AIDS-Fondet ligger i en brostensbelagt baggård, hvor der efter aftale kan arrangeres adgang for bil med handicapparkeringsskilt. Bygningen har elevator, som kan anvendes med et nøglekort. Dette kan arrangeres på forhånd eller ved ankomst. I lokalerne er der kørestolsadgang til toilet.