Telemarketingkampagne

AIDS-Fondet er i øjeblikket i gang med en telemarketing-kampagne, hvor vi ringer til en række af vores bidragydere for at sige tak og følge op på deres bidrag. Det er virksomheden All Ears, der ringer ud for os fra er telefon 39 45 22 51.

AIDS-Fondet har et samarbejde med virksomheden All Ears, hvis engagerede og seriøse medarbejdere i øjeblikket ringer ud på vegne af AIDS-Fondet til en række af vore bidragydere.

Vi ringer for at følge op på dit faste bidrag, for at bekræfte, at vi har de opdaterede oplysninger om dig (herunder cpr-nummer, hvis du ønsker, at dit bidrag skal indberettes til skat) og for at høre, om du ønsker at tilmelde dit faste bidrag til Betalingsservice (PBS). Tilmelder du dig Betalingsservice (PBS), slipper du for girokort og for at huske på betalingsfrister. Det er nemt og enkelt at benytte muligheden.

Her kan du læse om, hvorfor vi skal bruge dine oplysninger til at oprette din PBS-aftale, og hvorfor du trygt kan udlevere dem til All Ears. Du kan også læse mere om All Ears, som ringer ud for AIDS-Fondet.

Du kan trygt udlevere dine oplysninger

Betalingsservice benyttes i dag af flere tusinde virksomheder til opkrævning blandt 96 % af samtlige private husstande i Danmark og opfattes som en meget nem og sikker betalingsform.

Når vi spørger om CPR-nummer, registreringsnummer og kontonummer i telefonen, er det for at kunne oprette dig på PBS. Herved sikrer vi en fast betaling, og det vil altid fremgå af din betalingsoversigt, så snart aftalen er oprettet. Oplysningerne om dit cpr-nummer og kontonummer videregives kun til Betalingsservice i forbindelse med oprettelsen af en aftale, og man kan altid følge betalingen på den månedlige betalingsoversigt.

Betalingsservice tillader kun registrerede virksomheder og organisationer at trække via PBS. At oprette en betalingsaftale via telefonen er en service for brugeren, man trygt kan benytte. Det er en ofte anvendt fremgangsmåde, at virksomheder henvender sig til privatpersoner og beder dem om konto- og CPR-nummer, hvis de skal etablere end betalingsserviceaftale. Man bør imidlertid altid kun oplyse personlige oplysninger af denne art til personer eller organisationer, man kender eller har tillid til.

Det er nødvendigt at få oplyst konto- og CPR-nummer for at kunne oprette en aftale i Betalingsservice. Hvis man ikke ønsker at videregive sine personlige informationer over telefonen, så kan man i stedet tilmelde nye aftaler direkte i Betalingsservice's mobil-app eller i din netbank.

Vi spørger aldrig om kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, fordi netop disse oplysninger ikke er sikre at videregive. Læse mere på ISOBROs hjemmeside www.isobro.dk under "Brug af betalingsservice og udlevering af CPR. NR.". Alle dine oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Skulle ovenstående give anledning til yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte AIDS-Fondet på 88 33 56 00 eller info@aidsfondet.dk.dk

Hvem er All Ears?

All Ears ansætter primært konsulenter med synshandicap. Læs mere om All Ears på https://all-ears.dk/