Vision, mission, målgrupper og fokusområder

Vision

Vi arbejder for en verden uden aids.

For AIDS-Fondet er en verden uden aids et sted, hvor:

Mennesker, som lever med hiv eller er berørt af hiv kan leve uden diskrimination og fordomme, uden krænkelse af deres rettigheder og med de bedst tænkelige muligheder for at leve et sundt og godt liv.

Mennesker uanset køn, seksuel orientering, social status, fysisk og psykisk funktionsniveau, kønsidentitet, stofbrug, beskæftigelse, politisk anskuelse, tro eller religion og/eller migrantstatus - har fri og lige adgang til den nyeste og bedste hiv -forebyggelse og hiv -behandling.

Alle kender deres hiv -status og kan handle derefter.

Mission

For at nå frem til en verden uden aids vil vi:

Forebygge hiv relevante tilhørende co-faktorer samt ulighed i seksuel sundhed som udgør en barriere for vores vision.

Rådgive og støtte mennesker, som lever med eller er berørt af hiv og aids.

Bekæmpe fordomme, diskrimination, stigmatisering og kriminalisering, hvor det er en barriere for at indfri vores vision.

Støtte forskning og oplysning om hiv og aids.

Sikre at hiv og aids-sagen har politisk og folkelig opbakning.

Eliminere hiv som trussel mod sundheden i vores målgrupper.

Målgrupper

Hvem som helst kan få hiv, men sygdommen er mest udbredt blandt personer som i forvejen er udsat for diskrimination, kriminalisering, stigma og ulighed.

Ekspertorganisationerne UNAIDS, WHO og ECDC definerer de særlige målgrupper for hiv-indsatsen – også kaldet key populations – som:

 • Mænd, der har sex med mænd (MSM).
 • Trans-personer.
 • Stofbrugere.
 • Sex-arbejdere.
 • Migranter.
 • Indsatte og andre mennesker i lukkede omgivelser.
 • Unge kvinder (i højendemiske områder).
 • Mennesker, der lever med hiv.

 

Forskellige regioner har forskellige epidemier. I nogle områder er hiv mest udbredt blandt MSM, i andre er det blandt stofbrugere, man finder den største udbredelse. Derfor skal en effektiv hiv-indsats baseres på den nyeste epidemiologiske viden om målgrupper og udsathed.

Målgrupper i Danmark

I Danmark, hvor AIDS-Fondet er den førende, brede hiv- organisation, har vi en særlig forpligtelse til at afdække, om vi når alle relevante målgrupper med relevante tilbud. Vi påtager os et særligt ansvar for at have tilbud til de grupper, som har sværest ved at få adgang til information, rådgivning, test og behandling. De eksisterende epidemiologiske data underbygger, at vi fokuserer på følgende målgrupper i Danmark:

 • Mænd der har sex med mænd (MSM).
 • Migranter fra højendemiske områder.
 • Mennesker som lever med og er berørt af hiv.
 • Stofbrugere, herunder chemsex-brugere, jf. udviklingsmønstret blandt MSM i Nordvesteuropa.

Afdækkes nye målgrupper for vores arbejde inkluderes de i vores indsatser.

AIDS-Fondet arbejder dertil med oplysning og kampagner til den generelle befolkning i Danmark om smitsomhed og anti-diskrimination.

Målgrupper i AIDS-Fondets internationale arbejde

I AIDS-Fondets internationale arbejde arbejder vi politisk for, at alle får adgang til forebyggelse og behandling. I vores projektindsatser, hvor AIDS-Fondet er en mindre aktør, fokuserer vi vores projektindsatser på de særligt udsatte målgrupper, som oplever den største grad af diskrimination og kriminalisering, og hvor vi kan trække på erfaring fra vores nationale arbejde. Det drejer sig om:

 1. Mænd, der har sex med mænd (MSM)
 2. Transpersoner
 3. Sex-arbejdere
 4. Mennesker, der lever med hiv
 5. (Indsatte)

Andre interessenter i perioden 2017 - 2019

AIDS-Fondets succes hviler på samarbejde med en række interessenter, som spiller en særlig rolle i forhold til at støtte, udvikle eller formidle viden om vores arbejde. De er i ikke-prioriteret rækkefølge:

 • Beslutningstagere/politikere.
 • Medier.
 • Donorer.
 • Forskningsmiljøer.
 • Andre NGO´er.
 • Sundhedssystemer.
 • Foreninger og uformelle miljøer hvor vores målgrupper færdes.