Etiske retningslinjer for indsamling

AIDS-Fondet er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO, og har tilsluttet sig de etiske retningslinjer, som ISOBRO anbefaler for indsamling.

Første del (A)

AIDS-Fondet er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO, og AIDS-Fondet har tilsluttet sig de etiske retningslinier, som ISOBRO anbefaler for indsamling.

De indsamlingsetiske retningslinier består af to dele:

Første del (A):
Retningslinjer gældende for alle medlemmer af ISOBRO. De består af en række minimumskrav.
Anneks til del (A): Retningslinjer gældende for alle medlemmer i forhold til virksomheder, der arbejder på vegne af organisationen.

Anden del (B):
Emner som medlemmerne selv skal opstille retningslinjer for. Omfanget heraf kan variere meget afhængigt af organisationens særkende og størrelse.

Klageadgang

Det Indsamlingsetiske Nævn er nedsat af ISOBRO for at behandle klager over medlemmer af ISOBRO, når man mener, at den pågældende organisation har overtrådt de indsamlingsetiske retningslinier, som ISOBRO har vedtaget, eller har handlet i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik. 
Du kan læse mere om nævnet og klagemulighederne på ISOBROS hjemmeside.