AIDS-Fondets strategi 2017-19

Strategi for AIDS-Fondet 2017 - 2019

Hiv og aids er fortsat en meget alvorlig og stadigt voksende sundhedsudfordring, især blandt nogle af de mest marginaliserede og stigmatiserede befolkningsgrupper. Både en vaccine og en kur for hiv er mange år ude i fremtiden. Nye, virksomme forebyggelsesværktøjer er dukket op og skal udbredes som supplement til de eksisterende. Globalt er der fokus på at få gjort en ende på epidemien i 2030 med FN’s bæredygtige udviklingsmål. Nationalt peger Sundhedsstyrelsen på, at vi skal fokusere forebyggelse på de specifikke målgrupper, frem for på den brede danske befolkning. Samtidig skærper og ændrer andre sygdomme, klimaproblemer, nye udviklingsstrategier og den internationale økonomiske situation forholdene for hiv-arbejdet både herhjemme og internationalt. I det lys er der behov for et stærkt AIDS-Fondet, som kan fastholde indsatsen mod sygdommen i Danmark og internationalt.

AIDS-Fondets arbejde

AIDS-Fondet arbejder med hiv og aids, både nationalt og internationalt. Skønt hiv og aids ikke længere automatisk er en dødsdom kræver sygdommen hvert år mange menneskers liv på verdensplan, og mennesker som lever med hiv eller er berørt af hiv møder stadig fordomme og diskrimination. AIDS-Fondet arbejder for at forebygge hiv. Vi arbejder for lettilgængelig hiv-test og effektiv hiv-behandling, og for, at nye forebyggelsesmetoder udvikles og anvendes. Vi støtter forskningen i en kur mod hiv. Samtidig arbejder vi på at styrke rettighederne for de mest udsatte målgrupper og mennesker som lever med hiv, bekæmpe stigma og diskrimination for at fjerne barrierer for en effektiv hiv-indsats, hvad enten de hidrører seksuel sundhedstilstand eller bunder i sociale og/eller politiske årsager, i kønsidentitet, i seksualitet eller migrantstatus.

Vores historiske rødder

Historisk er AIDS-Fondet vokset ud af den aktivisme, som aids-epidemien skabte i 1980´erne. Vi er formet af den indignation, som sygdommen medførte hos dem, som blev ramt af epidemien. Vi er inspireret af deres ubøjelige vilje til at forbedre situationen, og står på fundamentet af deres arbejde, når vi sætter kursen mod fremtiden.

Hvad vi anser for at være værdifuldt

Vi insisterer på at bekæmpe strukturer, der udgør barrierer og som bidrager til stigmatisering og diskrimination. Vi ser ekspertise i hiv/aids og i relevante co-faktorer og co-morbiditeter som vigtig, og baserer os på solid praksiserfaring samt evidens for, hvad der virker. Vi har modet til at afprøve nye metoder og værktøjer og lære af det. Vi ved, at vi ikke kan løfte vores opgave uden et tæt samarbejde med og inklusion af vores målgrupper og vores partnere. AIDS-Fondet arbejder på en måde der er er relevant og troværdig for vores partnere og vores målgrupper, og agerer aktivistisk når det gælder.

Hiv-indsats med mange facetter

I dag står det klart, at et effektivt hiv-arbejde skal foregå på tværs af mange sektorer og være helhedsorienteret. Flere mennesker i målgrupperne skal tilbydes test, og mennesker som lever med hiv skal have adgang til hurtigere behandling og professionel rådgivning. Det fordrer, at AIDS-Fondet også opsøger dem, som ikke selv opsøger os.  Hiv-arbejdet indebærer kontinuerlig oplysning og forebyggelse med kendte metoder som kondomer og rent værktøj til stofbrugere, såvel som styrket forskning i vaccine og kur samt udbredelse af nye forebyggelsesteknologier som fx microbicide-ringen og PrEP. Uanset hvor langt vi kommer med nye medicinske redskaber, når vi ikke i mål, medmindre vi skaber større social inklusion, lige rettigheder i adgang til seksuel sundhed, og gode, sunde liv for mennesker, som lever med hiv eller er berørt af hiv. En tidssvarende hiv-indsats fordrer også, at vi tager udgangspunkt i det hele menneske og arbejder helhedsorienteret. Derfor inddrager vi også relevante co-faktorer i vores indsatser, så fx social status, migrantstatus, seksuel orientering og kønsidentitet ikke skal udgøre barrierer for en verden uden aids.  En helhedsorienteret indsats inkluderer også forebyggelse, og behandling af co-morbiditeter, der i særlig grad vedrører mennesker som lever med eller er berørt af hiv såsom seksuelt overførte sygdomme, andre relaterede sundhedsproblemer og hepatitis.