AIDS-Fondets bestyrelse

AIDS-Fondets øverste myndighed er en demokratisk valgt bestyrelse, der er suppleret med fagpersoner. Medlemmerne er valgt for to år ad gangen.

AIDS-Fondets øverste myndighed er bestyrelsen.

Det er bestyrelsen, som har det øverste ansvar for Fondets drift og varetager uddeling af Fondets midler. Det betyder, at bestyrelsen bedømmer ansøgninger om penge til patientstøtte, forskning eller informationsprojekter. 

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af syv personer, der vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen skal jf. AIDS-Fondets vedtægter sættes sammen således:

 

A. en læge, hvis hovedopgave er forskning i/behandling af hiv/aids*

B. tre personer blandt de stemmeberettigede**

C. tre personer, som fagligt kan bidrage til at løfte Fondets formål***

 

Bestyrelsens medlemmer i kategori A og B bliver valgt af de stemmeberettigede.

De valgte medlemmer kategori A og B supplerer sig selv med de tre personer i kategori C.

 

Ved suppleringen skal de sikre, at målgrupperne; hiv-smittede, etniske minoriteter og ’mænd, der har sex med mænd’ er repræsenteret i bestyrelsen.

 

Alle i bestyrelsen arbejder ulønnet.

 

BESTYRELSEN 2018-20

 

Formand

Gitte Kronborg *
Overlæge, speciallæge i infektionsmedicin

 

Næstformand

Holger Munck **
Læge og forsker

 

Susan Cowan **
Afdelingslæge, Statens Serum Institut

 

Thomas Kristensen **
Redaktør

 

Peter Andersen ***
Program Manager

 

Kirsten Kaas ***
Leder af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund

 

Harun Demirtas  ***
Sygeplejerske