Ny undersøgelse: Hver fjerde er aldrig blevet testet for sexsygdomme

40 procent af unge, seksuelt aktive heteroseksuelle er aldrig blevet undersøgt for sexsygdomme, og blandt lesbiske kvinder er det hele 58 procent. Til sammenligning er det kun syv procent af homoseksuelle og 12 procent af biseksuelle mænd, der aldrig er blevet testet. AIDS-Fondet kalder på handling.

Alt for mange bliver ikke testet for sexsygdomme. Det viser en ny undersøgelse fra AIDS-Fondet, som har kigget testadfærden blandt unge og LGBT+ personer efter i sømmene. Undersøgelsen viser, at det særligt er unge heteroseksuelle mellem 15 og 29 år, samt lesbiske kvinder, der ikke lader sig teste. Danmark står midt i en sexsygdomsepidemi, og tallene vækker derfor bekymring i AIDS-Fondet, som efterlyser flere, bedre og bredere informationsindsatser. 

Barrierer for test

I undersøgelsen har AIDS-Fondet blandt andet spurgt, hvilke barrierer unge heteroseksuelle og LGBT+ personer oplever i forbindelse med test – to grupper, der begge er i højrisiko for at få sexsygdomme. 

Download rapporten her

På trods af, at ikke alle får symptomer på sexsygdomme, så bliver over halvdelen (56%) i begge grupper, kun testet, hvis de føler sig udsat for en sexsygdom. Blandt lesbiske kvinder er det hele 79 procent, som ikke føler sig udsat for sexsygdomme. Det samme gælder 54 procent af heteroseksuelle unge. 

 

Få fakta om sexsygdomme

Derudover er hver femte bange for nedsættende kommentarer eller for at blive dårligt behandet af sundhedspersonale, hvis de skal testes, og 16 procent svarer, at de simpelthen ikke ved, hvor ofte de bør blive testet. 

Uvidenhed og skam fylder derfor alt for meget blandt unge – og det er barrierer, der afholder dem fra at blive testet. ”Det er problematisk, da vi ved, at særligt unge er i højrisiko, når det kommer til sexsygdomme,” siger Lotte Kehlet, leder af AIDS-Fondets nationale afdeling.

Mangler viden om symptomer og smitteveje

Rapporten viser også, at 43 procent ikke ved, eller er i tvivl om, hvorvidt man kan overføre sexsygdomme via fingre og mund, og 31 procent er usikre på, om man kan få sexsygdomme andre steder end på kønsdelene. 20 procent er ikke sikre på, om man kan mærke, at man har en sexsygdom – og det er særligt alvorligt. Ikke kun fordi man intetanende kan smitte flere partnere, men også fordi ubehandlede sexsygdomme i værste fald kan føre til sterilitet og kræft. 

”Det er bekymrende, at unge og nogle LGBT+ personer ikke har bedre viden om sexsygdomme, og hvordan de overføres. Det har både sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, og det bør være stof til eftertanke i både sundhedsvæsenet, på uddannelsesinstitutioner og i testklinikker”, siger Lotte Kehlet, og understreger, at undersøgelsen viser, at den hidtidige indsats kort og godt ikke har været tilstrækkelig. 

Og det kunne flere af deltagerne i undersøgelsen nikke genkendende til. ”Der blev ikke snakket særlig meget om sex (i skolen, red). Det var meget om menstruationscyklus, og om at undgå at blive gravid. Der var også lidt om brug af anden prævention end kondom, men det handlede stort set udelukkende om at undgå graviditet,” sagde en af deltagerne om erfaringen med seksualundervisning fra folkeskolen. 

Det billede, undersøgelsen tegner af situationen lige nu, kalder på handling. Nærmere bestemt et bredt funderet samarbejde, der kan munde ud i en fælles plan for at øge mængden og kvaliteten af den information, der er rettet mod unge og LGBT+ miljøet.

Behov for synlige testanbefalinger og målrettede informationsindsatser

For at hjælpe unge heteroseksuelle og LGBT+ personer med at få en god testadfærd, er der behov for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger til test for sexsygdomme gøres klarere og mere synlige. 

”Der findes allerede nationale testanbefalinger baseret på ens seksuelle adfærd. Men det hjælper ikke meget, hvis ingen kender til dem. Derfor skal de gøres lettilgængelige, både på internettet, i undervisningsmateriale, og der, hvor unge og LGBT+ personer færdes generelt,” siger Lotte Kehlet.  

Test inden symptomer

Informationsindsatser skal ændre unges og LGBT+ personers syn på test, og styrke deres viden om sexsygdomme. Det bør være en del af opkvalificeringen af seksualundervisningen, for vi ved, at målrettede informationsindsatser virker. Vi har set det i forhold til homoseksuelle mænd og hiv. 

”Når man skal til tandlæge, så er det cirka en gang om året. Bare lige for at tjekke op på det hele. På samme måde kunne man gå ud at blive testet, bare lige for at sikre sig, at der ikke er noget i vejen,” sagde en deltager om testadfærd ved sexsygdomme i undersøgelsen.

Og det er et forslag, som Lotte Kehlet er helt enig i. ”Vi skal have gjort op med forestillingen om, at test for sexsygdomme først er relevant, når der opleves symptomer. Hyppig test og hurtig behandling er en vigtig del af forebyggelsen. Vi skal se det, som en måde at tage vare på sin egen og andres seksuelle sundhed. Derfor skal vi styrke viden og bevidsthed om test - og sænke barriererne for at lade sig teste – kun på den måde får vi bugt med den sexsygdomsepidemi, vi ser i Danmark.”