HPV-vaccination til 12-årige drenge er godt – men lad os nu få mest forebyggelse for pengene

30. August 2018
Regeringen meldte den 28. august 2018 ud, at man på finansloven for 2019 har i sinde at afsætte midler til at vaccinere drenge på 12 år mod HPV-virus. Udvidelsen af det eksisterende tilbud er kærkomment, men den hellige gral er langt fra velforvaret, mener AIDS-Fondet, som lige nu står i spidsen for den hidtil eneste HPV-vaccinationsordning til drenge.
Udvidelsen af HPV-ordningen repræsenterer en ligestilling mellem kønnene, som både regeringen med Ellen Trane Nørby i spidsen og de fremsynede sundhedsordførere fortjener ros for. Men den umiddelbare ligestilling mellem køn risikerer samtidig at skabe forskelsbehandling af seksualiteter og generationer.
 
Der er tre overordnede udfordringer, som de politiske beslutningstager må tage højde for i forbindelse med udfærdigelsen af et endeligt tilbud til unge mænd:

1. Hvad med drengene over 12 år?
Ordningen, som den er præsenteret nu, vil komme til at gælde drenge på 12 år. AIDS-Fondet driver i 2018 et pilotprojekt for drenge, der er til drenge, i alderen 15-19 år. Med den nye ordning risikerer man at tabe en del årgange på gulvet – og i de årgange ved vi, at den væsentligste risikogruppe vil være unge mænd, der har sex med mænd:
 
”Mænd, der har sex med mænd, har 40 procent større risiko for at udvikle visse HPV-relaterede kræftformer sammenlignet med andre mænd. Hvis man fra politisk side vælger at fastholde en aldersgrænse på 12 år, bør man alligevel sikre den lavest mulige barriere for denne gruppe – også efter, de træder ind i teenageårene,” siger direktør i AIDS-Fondet, Andreas Gylling Æbelø.
 
2. Hvad sker der 31. december, når pilotprojektet stopper?
Forsøgsordningen, som AIDS-Fondet har administreret for Sundhedsstyrelsen, løber til udgangen af 2018. Det betyder, at muligheden for at få det første stik nu er overskredet. Det resulterer altså i en periode på 10-11 måneder, hvor der ikke findes noget tilbud overhovedet til drenge.
 
”Sundhedsstyrelsen ventes at fremlægge konklusionerne på sin MTV (Medicinsk Teknologivurdering) i 2019. Herefter – og gerne før – bør de politiske beslutningstagere agere hurtigt. Det vindue, hvor der ikke er noget tilbud om HPV-vaccination til drenge, bør i sig selv være nok til, at man implementerer en catch-up-ordning for at minimere antallet af uvaccinerede unge mænd,” udtaler Andreas Gylling Æbelø.
 
3. Hvordan udnytter vi den eksisterende ekspertise på området, så alle kommer med?
AIDS-Fondet har som den eneste civilsamfundsorganisation erfaring med at give HPV-vaccinen til drenge. Særligt i Hovedstadsområdet, hvor AIDS-Fondets vaccinationsklinik i hele perioden har kørt på maksimum kapacitet, er ordningen blevet taget godt imod. Det vidner om, at AIDS-Fondet har etableret en stærk kontakt til denne særlige risikogruppe, mener Andreas Gylling Æbelø:
 
”Et tilbud, hvor alle i én aldersgruppe er ligestillede, vil være negativ forskelsbehandling af unge mænd, som har sex med mænd, fordi vi ved, at de er i væsentligt større risiko for HPV-relaterede kræftformer sammenlignet med andre unge mænd. Derfor er det vores klare holdning, at der bør være et udvidet, anonymt tilbud til denne gruppe, som med fordel kan have et større aldersspænd.”
 
”I England har man eksempelvis indset den sundhedsøkonomiske gevinst i at anbefale vaccinen til mænd, der har sex med mænd, op til deres 46 års fødselsdag. Derudover anbefaler EACS (European AIDS Clinical Service), at alle mænd op til 26 år og alle mænd, der har sex med mænd, op til 40 år, vaccineres. I Danmark har vi vist, at vi har infrastrukturen og ekspertisen til at løfte sådan en opgave.,” afslutter AIDS-Fondets direktør, Andreas Gylling Æbelø.