Høj medicinpris bremser forebyggelsen af hiv

24. April 2017

PrEP er en ny forebyggende behandling, som kan nedbringe antallet af personer, der smittes med hiv. Men indtil producenten sænker priserne og tillader kopiprodukter, kan der være lange udsigter til, at PrEP bliver til virkelighed i Danmark og resten af verden.

I Danmark og resten af Vesteuropa har antallet af hiv-nysmittede blandt mænd, der har sex med mænd (msm) i en årrække været konstant. Eksperter på området er enige om, at der skal andre og nye midler til for at nedbringe smitten blandt denne gruppe.

Erfaringer fra udlandet viser, at PrEP kan bidrage afgørende til at reducere antallet af nye hiv-tilfælde blandt msm. PrEP, eller Pre-Exposure Prophylactic, er kort fortalt betegnelsen for hiv-medicin, der kan anvendes forebyggende af hiv-negative msm. En pille om dagen nedbringer smitterisikoen ved ubeskyttet sex med 86 procent eller mere.

Den eneste hiv-medicin, der indtil videre er godkendt til PrEP, hedder Truvada. Produktet er nu tilgængeligt som PrEP i en række lande, herunder USA, Frankrig og Norge. Truvada bliver produceret af medicinalfirmaet Gilead, og behandlingen koster ca. 50.000 kr. om året per bruger.

Tilladelse afhænger af prisen

Prisen er netop hovedårsagen til, at mange europæiske lande tøver med at tillade PrEP. Det mener i hvert fald European AIDS Treament Group (EATG) og PrEP in Europe, to organisationer, der arbejder for udbredelsen af PrEP. De har for nylig opfordret Gilead til at sænke prisen på Truvada og tillade kopiprodukter. Lige nu bliver der også ført sag imod Gilead ved EU-domstolen, fordi Gilead har fået forlænget rettigheder i forbindelse med patentet på Truvada, hvilket holder priserne oppe.  Uanset hvad udfaldet bliver, kan der gå måneder eller år, før sagen er afgjort. Dermed kan der være lange udsigter til, at billige kopiprodukter vil blive tilgængelige på de europæiske markeder.

EATG og PrEP in Europe anfører desuden, at Gileads bestræbelser på at forlænge patentet er en kortsigtet strategi. De to organisationer fremhæver beregninger, der viser, at markedet for Truvada som PrEP er mindst lige så stort som markedet for Truvada til behandling af hiv, hvis præparatet bliver gjort tilgængelig som PrEP til en lavere pris end den nuværende.

I Danmark er der ikke udsigt til, at PrEP bliver indført i nær fremtid. AIDS-Fondet fik sidste år afslag på en ansøgning om projektmidler fra den danske Satspulje. Formålet med projektet var at sikre adgang til PrEP for msm med risikoadfærd.

Svært at argumentere for dyr medicin

En af udfordringerne er, at det er vanskeligt at formidle det hensigtsmæssige i at indføre en dyr forebyggende behandling, når der findes langt billigere forebyggelsesmetoder som kondomet. AIDS-Fondets og andre organisationers erfaringer viser imidlertid tydeligt, at der skal nye metoder til for at nedbringe antallet af nysmittede msm. Og alt tyder på, at prisen er en afgørende faktor for, om PrEP bliver gjort bredt tilgængeligt i Danmark og resten af verden. Her har Gilead selvsagt afgørende indflydelse.

En mulighed er at tilbyde en differentieret prisstruktur, hvor Truvada gøres billigere, når præparatet gives som PrEP end når det gives til behandling af hiv. Vi støtter EATG’s og PrEP in Europes opråb til Gilead, fordi vi ser billigere PrEP som en afgørende faktor i indsatsen for at nedbringe antallet af nysmittede blandt mænd, der har sex med mænd.

Læs brevet til Gilead her