Besparelser og omstruktureringer i AIDS-Fondet

13. Oktober 2016
Faldende finanslovstilskud og nye overenskomster har gjort, at AIDS-Fondet dags dato har været nødt til at tage afsked med seks medarbejdere. Samtidig gennemføres en række omstruktureringer i organisationen.

AIDS-Fondet har iværksat en række besparelser, der blandt andet betyder, at der i dag er afskediget seks medarbejdere på kontorerne i København og Aarhus. Besparelsen svarer til fire fuldtidsstillinger.

- Vores driftsstøtte fra Finansloven er faldende, og vi skal spare 5 % næste år. Samtidig kommer der stigende udgifter til lønninger, fordi alle medarbejdere nu bliver omfattet af en overenskomst. Derfor er vi desværre nødt til at skære i antallet af stillinger, siger Klaus Legau, der er direktør i AIDS-Fondet. 

I forbindelse med besparelserne vil der også ske omstruktureringer, hvor medarbejdere får nye opgaver eller en anden placering i organisationen. 

Styrket fokus på forebyggelse

De største ændringer sker på AIDS-Linien. AIDS-Linien videreføres, men omorganiseres fra at blive varetaget af ansatte og frivillige, så den nu fremover udelukkende varetages af personale med en psykosocial, terapeutisk eller specialiseret sundhedsfaglig uddannelse. 

- Lige nu sker der rigtig mange ting på forebyggelsesområdet. Der kommer en ny forebyggende behandling, som hedder PrEP, og vi forventer, at der inden længe lanceres en hjemmetest. Det er ting, som vi kan få rigtig meget ud af forebyggelsesmæssigt, hvis vi kombinerer den personlige rådgivning med den forebyggelsesfaglighed, vi har i vores øvrige rådgivning, siger Klaus Legau.          

- Med ændringerne får vi formelt rådgivningsfagligt uddannet personale i første række i vores telefonrådgivning, så vi er klar til indførelse af selvtestning og evt. PrEP, siger Klaus Legau.

Alle afskedigelserne gennemføres dags dato og de organisatoriske ændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning.