Andreas Gylling Æbelø stopper som direktør i AIDS-Fondet

04. Januar 2021

AIDS-Fondets direktør siden 2017, Andreas Gylling Æbelø, fratræder sin stilling efter eget ønske. International chef Line Brøgger Kjærgaard er konstitueret direktør fra januar 2021.

Andreas Gylling Æbelø udtaler:

  • Det har været et privilegium og en kæmpe fornøjelse at gå på arbejde for AIDS-Fondets mærkesager og at låne direktørstolen i de sidste knap fire år. Ikke mindst med et så dygtigt og dedikeret hold af medarbejdere i ryggen. Jeg har i en periode gået med tanken om at foretage et sporskifte i mit arbejdsliv, og nu tager jeg springet uden helt at vide, hvor jeg lander. Det gør jeg med stor glæde og stolthed over de resultater, vi har opnået i fællesskab.

Bestyrelsesformand Gitte Kronborg udtaler:

  • Vi vil savne Andreas, men har selvfølgelig respekt for en velovervejet beslutning. Andreas har i høj grad bidraget til at skabe synlighed om AIDS-Fondets dagsordner og resultater. Under hans ledelse er vi bl.a. lykkedes med at sikre politisk opbakning til indførelse af hivforebyggelsen PrEP i Danmark, udvide vores test- og rådgivningsklinikker, indføre HPV-vaccination for højrisikogrupper samt løfte vores internationale arbejde fra enkeltprojekter til ét samlet program. Det skylder vi ham stor tak for, og jeg ønsker Andreas held og lykke på den videre færd.

Konstitueret direktør Line Brøgger Kjærgaard udtaler:

  • I den kommende periode vil vi fortsætte den positive udvikling, AIDS-Fondet er inde i og have særligt fokus på at styrke vores organisatoriske ståsted og implementere vores nye strategi, hvor målgrupperne og koblingen mellem seksuel og mental sundhed står i centrum. Jeg ser frem til opgaven.

AIDS-Fondet går nu i gang med rekruttering af en ny direktør og forventer at afslutte den proces i første halvdel af 2021.