AIDS-Fondet: Corona er benzin på bålet og rammer de mest udstødte

16. April 2020

Kampen mod corona bruges i flere lande som undskyldning for at angribe LGBT-personer og mennesker med hiv. Det bekymrer AIDS-Fondet, der frygter, at de mest udsatte rammes dobbelt, og at mange års globale fremskridt i kampen mod hiv og aids nu tabes på gulvet.

Mange lande har i kampen mod corona indført strenge restriktioner for befolkningers adfærd, og i nogle afrikanske lande er sygdommen samtidig blevet brugt til at angribe sårbare grupper som eksempelvis LGBT-personer og mennesker med hiv. 

- Vores samarbejdspartnere i afrikanske lande er ekstremt hårdt ramt af corona-krisen. I Uganda ser vi eksempelvis, at myndighederne har arresteret en gruppe LGBT-personer under påskud af, at de skulle være smittespredere. De repræsenteres af vores lokale samarbejdsorganisation, som lige nu ikke kan få adgang til dem, fortæller Andreas Gylling Æbelø, der er direktør i AIDS-Fondet.  

Corona rammer også andre marginaliserede grupper. Det kan være sexarbejdere, der er nødt til at bevæge sig ud, for at tjene til mad og medicin, og dermed udsætter sig for overgreb og anholdelse. Og det er de fattigste kvinder og børn i slumkvartererne, hvor hygiejne og basal sundhedsviden er i bund. 

 - Det er stærkt bekymrende, hvordan de mest udsatte endnu en gang bliver gjort til syndebukke og får frataget basale menneskerettigheder. Samtidig er der en alvorlig risiko for, at corona-epidemien får frit spil, fordi disse mennesker i forvejen ikke tør opsøge sundheds- og sikkerhedsmyndigheder. De rammes nu dobbelt, siger Andreas Gylling Æbelø.

Erfaringer fra aids-epidemien skal bruges i kampen mod corona
Men AIDS-Fondet ser samtidig mulighed for at forebygge dobbelt. Det kræver, at indsatserne tænkes sammen frem for at kannibalisere på hinanden.

- Mange års erfaring med hiv og aids har vist, at tingene hænger sammen. Hvis man skal bekæmpe en epidemi effektivt, skal man have fokus på de faktorer, som driver epidemien. Det er faktorer som social udstødelse, manglende menneskerettigheder og ringe adgang til basale sundhedsydelser, siger Andreas Gylling Æbelø.

- Derfor er det fuldstændig afgørende, at vi ikke ser isoleret på corona-epidemien: Hiv trives i skyggen af malaria, tuberkulose og andre sygdomme. Corona drives i høj grad af de samme faktorer som hiv, og derfor kan vi bruge vores erfaringer og de samme værktøjer, siger Andreas Gylling Æbelø.

AIDS-Fondet har derfor en klar opfordring til de danske politikere: 

 

  • Læg diplomatisk pres på de lande, der bruger corona til at stække basale rettigheder - det gælder også europæiske lande som Ungarn og Polen
  • Støt de civilsamfundsorganisationer, der arbejder med de allermest udsatte grupper. 
  • Tænk epidemi-indsatserne sammen i udviklingsbistanden 
  • Brug corona-indsatsen som løftestang for at forbedre seksuelle rettigheder og menneskerettigheder i udviklingslandene.