AIDS-Fondet: Bloddonation for mænd som er til mænd en sejr, der ikke bør undervurderes

17. August 2018
At mænd, som har sex med mænd, ikke har måttet donere blod har sin berettigelse i en helt anden virkelighed end den, vi lever i i dag. Derfor er det kærkomment og på tide, at der nu tegner sig et flertal for en opblødning af den gældende lovgivning, sig Andreas Gylling Æbelø.

I løbet af Copenhagen Pride Week i år har AIDS-Fondet testet cirka 15-20 personer om dagen for hiv. Og selvom langt de fleste af de tests, AIDS-Fondet foretager, er negative og på trods af, at kun omkring 0,1 procent af landets befolkning lever med hiv, så er det først nu blevet muligt for mænd, som har sex med mænd at donere blod.

Politiken skriver den 17/08-2018, at et flertal med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby i spidsen har truffet beslutning om, at lade mænd, som har sex med mænd, donere blod – efter en karantæneperiode på fire måneder uden sex.

Direktør for AIDS-Fondet Andreas Gylling Æbelø, udtaler i dag, at opblødningen af loven ikke kommer et øjeblik for tidligt:

”Vi har længe bakket op om en modernisering af lovgivningen. Vores primære formål som organisation er at forebygge hiv og udrydde aids – denne her lovgivning har længe ikke hjulpet på nogen af delene. Snarere tværtimod,” siger direktøren og uddyber:

”At mænd, som har sex med mænd, ved lov ikke har kunnet donere blod har længe været en slags legemliggørelse af utidssvarende hiv-stigma, som bygger på misforståelser og uvidenhed. Selvom loven måske nok var relevant engang, så er den nu et levn fra en forsimplet og forældet fortid.”

Kærkommen lejlighed til at lave en samlet strategi for bekæmpelse af hiv
For AIDS-Fondet er den endelige udformning af et nyt screeningsystem ikke noget, der nødvendigvis bør stå alene. At man åbner for bloddonation på tværs af seksualitet er en endelig, formel erkendelse af, at hiv er en anden udfordring, end det var engang.

”Denne nye erkendelse bør vi kapitalisere på nu. Politikerne fortjener ros for deres beslutning, men den kan med fordel kombineres med en egentlig strategi for udryddelse af hiv i Danmark. Vi har al ekspertisen og infrastrukturen til at lukke det her mørke kapitel som det første land i verden, men vi mangler værktøjer som eksempelvis PrEP,” siger Andreas Gylling Æbelø, inden han afslutter:

”Vi er naturligvis meget begejstrede for denne lovændring, og vi glæder os til at fejre den, når vi går i Paraden igennem København i dag. For det understreger endnu en gang, at vi er kommet langt. Men der kommer jo også i fremtiden til at gælde særlige regler for mænd, som har sex med mænd, der gerne vil donere blod. De særlige regler kan vi komme til livs ved at udrydde hiv.”

Flere gange har fagfolk konkluderet, at der ikke længere findes fagligt belæg for at udelukke mænd som har sex med mænd fra at donere blod. Senest i går i Ugeskrift for Læge blev overlæge i infektionsmedicin, Jens D. Lundgren citeret for følgende:

”Man kan opspore antistoffer mod hiv eller selve hiv i langt hovedparten af de screeninger, man i dag laver af blodet i blodbankerne. Problemstillingen begrænser sig i, hvorvidt disse screeninger fanger hiv-smitte i dage til uger, efter smitten er sket."

***

For yderligere information:

Sebastian Lynggaard
+45 60 55 02 61
sebastian@aidsfondet.dk