AIDS-Fondet mener: Næste skridt på vejen til et Danmark uden hiv

Danmark kan blive et af de første lande i verden, der helt standser udbredelsen af hiv inden for sine grænser.

Pre-Exposure Prophylaxis, forkortet til PrEP, er en forebyggende medicinsk behandling, der effektivt beskytter mod hiv - også ved risikofyldte praksisser som f.eks. ubeskyttet analsex.

AIDS-Fondet anbefaler, at Danmark som led i en bredspektret national forebyggelsesstrategi indfører gratis eller tilskudsberettiget PrEP til en afgrænset målgruppe. Dermed lægger AIDS-Fondet sig op ad Sundhedsstyrelsen, Verdenssundhedsorganisationen (WHO), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European AIDS Clinical Society (EACS) og UNAIDS, der alle anbefaler, at PrEP gøres tilgængeligt for mennesker i risiko for at blive smittet med hiv. Ydermere har WHO i juni 2017 opdateret sin såkaldte Essential Medicines List, så den nu også inkluderer PrEP.

Danmarks overordnede tilgang til folkesundhed, seksuel sundhed og sygdomsforebyggelse er baseret på risikoanalyse, fakta og brug af ansvarlige, tilgængelige metoder. Sådan har det været med p-pillen, kondomet, den fri abort, HPV-vaccinen mv. Det handler i sidste ende om at sikre et højt sundhedsniveau i den danske befolkning baseret på en fordomsfri og faktabaseret tilgang til befolkningens seksuelle adfærd.

AIDS-Fondet anbefaler derfor, at Danmark uden yderligere forsinkelse indfører PrEP som led i en national hiv-forebyggelsesstrategi, der også omfatter velkendte metoder som yderligere udbredelse af kondombrug, test og behandling, og gerne i tæt samarbejde mellem regionerne, udvalgte kommuner, AIDS-Fondet og det nationale politiske niveau, herunder Sundhedsstyrelsen for at sikre den bedst mulige forankring og forebyggelse.

Vi er kommet langt – nu skal vi i mål

I dag er ca. 85 procent af Danmarks omtrent 6.200 hiv-positive så velbehandlede, at deres forventede levealder svarer til generelbefolkningens. Samtidig er virusmængden i deres blodbane umålelig, og de er dermed ikke i stand til at overføre hiv – heller ikke ved ubeskyttet analsex eller andre praksisser, der indebærer høj risiko for transmission af hiv-virus. Dermed kan hovedparten af de hiv-positive i Danmark ikke smitte andre med hiv.

Mens Danmark således, sammen med eksempelvis Sverige, placerer sig blandt de lande, der har størst succes med at behandle hiv-positive, er der plads til forbedring.

For det første estimeres det, at ca.15 procent af Danmarks hiv-positive ikke er i et effektivt behandlingsforløb. Denne gruppe udgøres primært af personer, der er ikke klar over, at de lever med hiv og – i mindre grad – af personer, der er klar over at de lever med hiv, men af forskellige årsager ikke er i effektiv behandling.

For det andet diagnosticeres der fortsat ca. 100 nye hiv-tilfælde om året i Danmark blandt mænd, der har sex med mænd. Hovedparten af disse angiver, at de sandsynligvis er smittet i Danmark. For det tredje er mørketallet for hiv i Danmark estimeret til cirka 600 mennesker, og denne gruppe udgør en særlig risiko for smittespredning, idet de ikke kender deres hivstatus. På trods af en løbende og bredspektret forebyggelsesindsats,herunder oplysning om smitteveje samt test- og kondomkampagner, er dette tal – årligt ca. 100 nysmittede mænd, der har sex med mænd – ikke faldet væsentligt de foregående tyve år. Mens den hidtidige forebyggelsesindsats formentlig har forhindret, at det årlige antal nysmittede er steget, som det ellers er tilfældet i mange af de lande vi sammenligner os med, har den hidtidige forebyggelsesindsats således ikke formået at forcere det sidste stykke vej i kampen for helt at standse udbredelsen af hiv i Danmark. Dermed står det klart, at der er brug for nye metoder til at supplere de eksisterende midler for at nå dette mål.

 

Mere information om PrEP:

Sundhedsstyrelsens anbefaling vedr. PrEP som forebyggende behandling

Informationsside med kort animationsfilm om PrEP: http://www.whatisprep.org/

Fakta om PrEP: http://www.aidsmap.com/What-is-PrEP/page/2983348/

Politiske analyser, argumenter og aktivisme om PrEP: http://www.prepwatch.org/

Johns Hopkins Universitys 6-ugers online PrEP uddannelse: https://www.coursera.org/learn/prep

European AIDS Clinical Societys (EACS) online PrEP uddannelse: http://www.eacsociety.org/education/prep-online-course.html

Kontakt AIDS-Fondet:

Presse og politik: Andreas Gylling Æbelø, direktør.

Sundhedsfaglig viden: Thomas Hübertz, rådgiver og projektleder: