Hiv og aids i verden

På verdensplan er der næsten 37 mio. mennesker, som lever med hiv. I 2015 blev 2 mio. børn og voksne smittet med sygdommen, og 1.1 mio. døde af aids.

UNAIDS skønner, at der er omkring 36.9 mio. mennesker i verden, som lever med hiv. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor hårdt ramt forskellige lande og regioner er. 
 
Afrika syd for Sahara er fortsat hårdest ramt. I regionen lever 25.8 mio. mennesker med hiv. Det svarer til 70% af alle verdens hiv-smittede.
 
Asien er 5 mio. smittede den region, som har næstflest mennesker, der lever med hiv. 
 
Ved udgangen af 2014 var der omkring 1,5 mio. mennesker, som levede med hiv i Østeuropa og Centralasien. Hvor antallet af nye hiv-smittede er faldende i andre dele af verden, så fortsætter epidemien med at vokse i Østeuropa og Centralasien. Stigningen er størst i Rusland, Ukraine og Usbekistan.  
 
Antallet af nye hiv-smittede
På verdensplan falder antallet af mennesker, som bliver smittet med hiv. I 2015, hvor de seneste tal er fra, blev 2.1 mio. børn og voksne smittet med hiv. Det tal er 20 % lavere end det tilsvarende tal fra 2001. 
 
Antallet af børn, der bliver smittet med hiv, er faldet med 58 % siden 2002, fordi flere gravide har adgang til den behandling, som kan forhindre smitte fra mor til barn. I 2015 blev 150.000 børn på verdensplan smittet med hiv.
 
Det er godt nyt, selvom 2.1 mio. nye smittede børn og voksne i 2015 er et uacceptabelt højt antal. 
 
Færre dør af aids
Antallet af mennesker, som dør af aids-relaterede sygdomme, har været faldende siden 1997, hvor man så det største antal dødsfald på grund af sygdommen.  Faldet er sket, fordi der kommet adgang til medicinsk behandling for flere og flere af de smittede, som har behov for det. UNAIDS forventer, at antallet af døde vil fortsætte med at falde de kommende år. 
 
I 2015 døde 1.1 mio. mennesker verden over på grund af aids. Det er en nedgang i aids-relaterede dødsfald på 35 % sammenlignet med 2005, hvor 2.3 mio. mennesker døde.
 
Adgang til behandling
Stadigt flere hiv-smittede i verden får adgang til hiv-behandling. Ved udgangen af juni 2016 havde 18.2 mio. hiv-smittede i verden fået adgang til behandling.