Søg forskningsstøtte

AIDS-Fondet støtter forskningsprojekter, der kan bidrage til AIDS-Fondets vision om en verden uden aids. Her finder du mere information.

AIDS-Fondets uddeler legater til forskningsprojekter, der kan bidrage til visionen om en verden uden aids. 

Uddelingen sker på baggrund af ansøgninger fra forskere og forskerteams. Ansøgningerne vurderes først af AIDS-Fondets forskningsudvalg, som derefter kommer med en indstilling til bestyrelsen, der foretager den endelige uddeling.

I 2018 er der ansøgningsfrist for forskningsansøgninger den 1. november. 

Forskningspuljen skal fokusere på nye teknologier
AIDS-Fondets bestyrelse har besluttet, at forskningspuljen på i alt 700.000 kr i 2018 i særlig grad skal gå til forskning i implementering af nye metoder og/eller teknologier, der kan bidrage til AIDS-Fondets vision om en verden uden aids. 

AIDS-Fondets bestyrelse vil i særlig grad støtte implementeringsforskning i: 

  • Hvordan forebyggelsesmetoden PrEP kan indplaceres i det danske sundhedsvæsen med inddragelse af internationale erfaringer
  • Nye metoder, der kan bidrage til at sikre hurtig diagnosticering og igangsættelse af behandling - herunder hjemmetest
  • Metodeudvikling i forhold til at få testet de dele af MSM-populationen (mænd der har sex med mænd) som er sværest at nå og som er i særlig risiko for hiv-smitte
  • Metodeudvikling i forhold til at få testet migranter der kommer fra højepidemiske områder
  • Hvordan reduceret smitsomhed bedre integreres i forebyggelsesindsatsen (Treatment as Prevention (TasP))

Sådan søger du

Ansøgningsskemaet downloades her. Det udfyldes og indsendes elektronisk. Send ansøgningen samt bilag i én samlet pdf til   og skriv ’Forskningsansøgning’ i emnefeltet.

Ansøgningen indsendes som ét samlet dokument, der indeholder ansøgning og eventuelle bilag.

På ansøgningsskemaet skal du oplyse enten CVR-nummer eller CPR-nummer. Du skal dog være opmærksom på, at ved brug af CPR-nummer vil et evt. tildelt legat blive personligt beskattet.