Søg forskningsstøtte

AIDS-Fondet støtter forskningsprojekter, der kan bidrage til ny viden, øget forståelse og bedre oplysning om hiv, livet med hiv, forebyggelse, behandling og kernemålgrupper

Uddelingen af AIDS-Fondets forskningslegater sker på baggrund af ansøgninger fra forskere og forskerteams. Ansøgningerne vurderes af et forskningsudvalg, som indstiller til AIDS-Fondets bestyrelse for endelig uddeling. 

I 2019 er forskningspuljen på 700.000 kr., som kan søges til primært nationale forskningsprojekter om hiv inden for følgende områder:

 • Forebyggelse – eksempelvis viden om brugen af PrEP eller ”treatment as prevention”
 • Behandling – eksempelvis ny viden om de få, der af forskellige årsager ikke er i behandling i Danmark
 • Livet med hiv – eksempelvis levevilkår i relation til mental sundhed eller aldring 
 • Kernemålgrupper – eksempelvis forebyggelse blandt visse minoritetsetniske grupper eller ny viden om hiv blandt transpersoner i Danmark 

Forskningen kan både have klinisk og medicinsk karakter og mere samfundsvidenskabelig og folkesundhedsmæssig karakter

Forskningspuljen støtter ikke: 

 • Deltagelse i konferencer og kongresser
 • Allerede gennemførte aktiviteter
 • Informationsmateriale
   

Sådan søger du: 

 • Send en kort synopsis på maksimalt ½ side senest 26. august til – skriv ’Forskningssynopsis’ i emnefeltet. 
 • Herefter foretager forskningsudvalget en screening og relevante kandidater inviteres til at udarbejde en egentlig ansøgning med uddybet projektbeskrivelse – ansøgningsfrist herfor er den 3. november 2019.
 • Har man ikke sendt en synopsis, er der stadig mulighed for at sende en ansøgning inden fristen, men det bliver i så fald uden forskningsudvalgets forudgående interessetilkendegivelse. 
 • Ansøgningsskemaet downloades her. Det udfyldes og indsendes elektronisk. Send ansøgningen samt bilag i én samlet pdf til og skriv ’Forskningsansøgning’ i emnefeltet.

Ansøgningen indsendes som ét samlet dokument, der indeholder ansøgning og eventuelle bilag.

På ansøgningsskemaet skal du oplyse enten CVR-nummer eller CPR-nummer. Du skal dog være opmærksom på, at ved brug af CPR-nummer vil et evt. tildelt legat blive personligt beskattet.