Informationsstøtte

Informationsstøtte

I 2021 er der ansøgningsfrist til informationsstøtte den 1. september.

Ansøgningerne behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde, og du får svar på ansøgningen snarest herefter.

Du kan downloade ansøgningskemaet her:

AIDS-Fondet ønsker med sin støtte til informationsprojekter at bidrage til, at alle har tilstrækkelig viden og mulighed for at beskytte sig selv.

 

AIDS-Fondet har især fokus på dem, der er særligt sårbare i forhold til hiv.

Vi ønsker endvidere at mindske stigma og diskrimination af hiv-smittede. En vigtig del af denne indsats kan være at formidle viden om at leve med hiv.

AIDS-Fondet ønsker endelig at nedbringe antallet af hiv-smittede, der ikke kender deres diagnose.

Ansøgningsskemaet kan downloades på denne side. Det udfyldes og indsendes elektronisk. Send ansøgningen samt eventuelle bilag i en pdf til og skriv ’Informationsansøgning’ i emnefeltet.

Ansøgningen indsendes som ét samlet dokument, der indeholder ansøgning og eventuelle bilag.

Læs vores retningslinjer for ansøgning om informationsstøtte her.