Børnepuljen

AIDS-Fondet uddeler legater til hiv-smittede børn. 

Ansøgningsskema børnepuljen

Du kan downloade skemaet til din ansøgning om støtte fra Børnepuljen her:

 

Meget ofte er et legat fra AIDS-Fondet en tiltrængt støtte og anerkendelse i en hverdag præget af sygdom og isolation. 

Retningslinjer for ansøgning til Børnepuljen

AIDS-Fondets børnelegat kan søges af hiv-smittede børn, der bor i Danmark og er under 18 år. Her kan du læse vores retningslinjer for at søge legatet til børn.

AIDS-Fondets børnelegat kan søges af hiv-smittede børn og unge under 18 år, der bor i Danmark eller er tilknyttet det danske behandlingssystem. Asylansøgere og personer på tålt ophold anses for at bo i Danmark.

Børn og unge under 18 år kan søge et børnelegat på op til 4.000 kroner, og hvert barn kan maksimalt modtage ét legat om året. Lægen skal underskrive ansøgningen for at bekræfte hiv-diagnosen.

Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i ansøgningsskemaet, og at du sætter nogle ord på, hvordan barnets situation er, hvad der søges støtte til, og hvordan et legat fra AIDS-Fondet kan hjælpe barnet. Informationerne gør det nemmere at vurdere ansøgningen, og de hjælper AIDS-Fondet med at finde ud af, hvor der er behov for hjælp.

Når ansøgningen vurderes, lægges der vægt på både sygdomsmæssige, sociale og økonomiske forhold. Det kan være følgesygdomme, bivirkninger ved behandlingen, svækkelse i forbindelse hiv, forringede indkomstforhold eller svære livsomstændigheder som følge af hiv. 

Ansøgninger om patientstøtte kan søges løbende. Sagsbehandling og udbetaling af legater sker fire gange årligt - i begyndelsen april, juli, september og december.