Normkritisk ung til yngre seksualundervisning

AIDS-Fondets ung til yngre seksualundervisning er normkritisk. Formålet er at give eleverne en bedre forståelse for diversitet, evnen til inklusion og at fremme deres handlekompetencer ift håndtering af eget levet liv. Målet er, at eleverne efter undervisningen har en viden om: 1) at køn og normer kan forandres, 2) at det, de gør og siger, har betydning for andre og 3) at sex er mange ting og opfattes forskelligt fra person til person.

Gennem undervisningen præsenteres eleverne for et normkritisk perspektiv på seksualundervisningen, der kan være modvægt til de fordomme, stigma og stereotype opfattelser om køn, sex og seksualitet, der hersker i dag.

Undervisningen er dialogbaseret og indeholder diverse små videoklip og øvelser. Eleverne får gennem undervisningen ny viden og handlekompetencer, og en mere nuanceret forståelse af køn, krop, identitet, sex og seksualitet.

Undervisningen er velegnet til 7.-10. klasses elever, elever på ungdomsuddannelser, og elever der har særlige udfordringer.  Oplægget kan justeres individuelt efter aftale med underviseren.

Emner i den normkritiske seksualundervisning

Normer

 • Hvad er en norm? Eksempler og definitioner
 • Hvilke normer er på spil? Hvem bliver udgrænset af dem? Hvad kan man gøre i stedet? Ansvar og privilegier

Køn 

 • Hvad er køn? Tildelt køn, kønsidentitet, kønsudtryk, krop 
 • Hvad er seksuel orientering?

Sex  

 • Hvad er sex? Hvorfor har man sex? Hvem kan man have sex med? 
 • Grænsesætning og samtykke – fysisk og digitalt
 • Sexsygdomme og beskyttelse
 • Hvilke sexsygdomme findes der? Hvilke er de mest almindelige? Symptomer, behandling
 • Hvilke former for beskyttelse findes der? Hvilke kan bruges til hvad?
 • Andre emner i undervisningen
 • Kønskrans, kropsidealer, porno, pubertet, venskab, kærester

Praktisk info

Undervisningen er klassebaseret med et max. på 25 elever ad gangen. Det varer 1½-2 timer og koster 995,-kr + moms og transport.

For yderligere oplysninger eller booking af undervisning kontakt:

Anne Sofie Fraenkel

Mobil: 25 24 80 01

Mail: