Zambia

IWAWA (Itezhi-Tezhi Widows and Widowers Association) er en lille lokal organisation i Itezhi-Tezhi distriktet i det centrale Zambia. IWAWA koordinerer og støtter 16 grupper (20-25 mennesker pr. gruppe) i lokal samfundet med træning og information om hiv og aids.

 

Organisationen blev stiftet for at støtte partnere, der var blevet efterladt, og børn, der var gjort forældreløse, som følge af aids. Det kalder de 'positive living'. IWAWA hjælper de efterladte med at oprette små køkkenhaver, der kan brødføde dem selv og de forældreløse børn efter sygdommen har taget deres kære.  

I landsbyerne i Itezhi-Tezhi distriktet i det centrale Zambia, har beboerne samlet sig i små grupper, som tager sig af børn, som har mistet deres forældre til AIDS. Flere af børnene er desuden selv hiv-positive. Grupperne sørger for, at børnene bliver testet og får behandling, og de arbejder for, at informere andre i lokalsamfundet, så børnene kan leve et normalt liv uden stigma og diskrimination.

Området er enormt fattigt. De fleste lever af, hvad de kan producere på deres jord, de færreste kan læse og skrive, og stort set ingen har kendskab til hiv og aids. De efterladte har derfor store problemer, både med at blive accepteret i samfundet, og med at klare sig økonomisk.

IWAWA organiserer lokalsamfundene i små støttegrupper og giver dem teknisk støtte og viden til at lave fælles projekter, som at holde grise eller høns. Overskuddet bruger grupperne til at støtte de efterladte og forældreløse. Grupperne bliver samtidig undervist i hiv og aids, anti-stigma og vigtigheden af at blive testet og få behandling. Den viden giver de videre til andre i deres lokalsamfund, og på den måde bekæmper de både stigma og forhindrer spredningen af hiv ved at opfordre folk til at blive testet.

I 2016 deltog AIDS-Fondet i indvielsen af det hus som vi har finansieret med støtte fra Det Obelske Familiefond. Huset skal fungere som IWAWA's base. Her kan alle blive testet og få gratis rådgivning omkring hiv og aids, og hiv-positive kan mødes og dele de problemer, de møder i hverdagen. Og det er der stort behov for.

Selveste ministeren for landbrug og fiskeri klippede snoren til det nye hus for hiv-positive. I sin tale gav han pæne ord med på vejen til både AIDS-Fondet og den lokale organisation, IWAWA, som står for implementeringen.

Han beskrev projektet som et eksempel til efterfølgelse overalt i Zambia, og han lovede ministeriets fulde opbakning til IWAWA's arbejde.

"Ministeren løfte betyder meget. Det var et signal til de lokale politiske institutioner i Itezhi-Tezhi om at udvide den støtte, de allerede giver til IWAWA. Vi vil have dem til at levere gratis kondomer, test-udstyr og uddannet personale. Nu kan vi holde dem op på det." siger Davies Nyoni, koordinator for IWAWA.