Ukraine

AIDS-Fondet samarbejder med organisationen Legalife om seksuel sundhed og rettigheder blandt sexarbejdere i Ukraine og med med Gay Alliance Ukraine om et antistigma-projekt for transpersoner.

Projekt for sexarbejdere

Centraleuropa oplever den største stigning i hiv-epidemien verden over og Ukraine har det største antal af voksne smittet med hiv i hele Europa og Centralasien. Derfor har AIDS-Fondet et forebyggelsesprojekt med Ukrainske sexarbejdere, som er finansieret gennem CISU's naboskabspulje.

Ukraine er et af de østeuropæiske lande, hvor hiv er blevet til en regulær epidemi siden slutningen af 00’erne. l landet, der ligger mellem Polen og Rusland, er det nogle særligt udsatte grupper der har størst risiko for at blive smittet med hiv. Sexarbejdere er ca. ti gange så udsatte for at blive smittet med hiv som generelbefolkningen, og vores projekt med organisationen Legalife, har til formåll at samle og organisere sexarbejdere fra seks regioner.

Fra business-konsulent til sexarbejder

Læs historien om Tatyana, hvis liv tog en drastisk drejning efter en taxatur.

Gennem uddannede ‘peer counsellors’ vil sexarbejderne få viden om hiv/aids, kondomforhandling med deres kunder og deres juridiske rettigheder. Der vil blive etableret en hotline, hvor de kan stille spørgsmål om hiv og aids og blive henvist til sundhedspersonale, som er særligt uddannet i ikke-diskriminerende behandling. Desuden vil 20 sexarbejdere fra de forskellige regioner blive undervist I politiske forhold og i at opbygge selvtillid, for dermed at kunne indtræde i hiv-rådene I de regionale politiske instanser.

Dermed vil Legalife arbejde for, at sexarbejderes rettigheder bliver respekteret, og at de særlige udfordringer med hiv og aids blandt denne gruppe bliver adresseret. Det er et vigtigt aspekt i projektet, at sexarbejderne selv er nøglen til at udføre aktiviteterne, vores erfaring siger os, at målgruppen tager aktiviteterne til sig i større grad, når de bliver formidlet gennem ligesindede.

Projekt for transpersoner 

Vi samarbejder med den lokale organisation, Gay Alliance Ukraine, om den første seriøse indsats for transpersoner i Ukraine nogensinde. Transpersoner bliver stigmatiseret og chikaneret, og mange har været udsat for voldelige overfald. De oplever desuden at blive diskrimineret i sundhedssystemet og blandt andet derfor er de særligt udsatte for hiv. Der er ingen konkrete tal for Ukraine, men på globalt plan er transpersoner 49 gange mere udsat for hiv end den generelle befolkning.

Sammen med Gay Alliance Ukraine har vi trænet en gruppe af dygtige trans aktivister, som nu holder informationsmøder for resten af LGB miljøet om trans forhold, og som faciliterer støttegrupper for andre transpersoner. Vi har også oprettet en hotline, hvor transpersoner fra hele landet kan få råd, vejledning og psykologisk støtte. Målet er at skabe en bevægelse af transpersoner, som kan tale deres egen sag og kæmpe for deres egne rettigheder.