Global katastrofe - global indsats

I 2019 blev omkring 1.7 millioner mennesker smittet med hiv og knap 700.000 døde af aids-relaterede sygdomme – og det på trods af, at man hverken bliver syg eller smitter, hvis man er i behandling.

Takket være moderne hiv-medicin kan mennesker, der lever med hiv, leve længe og uden helbredsproblemer – og uden risiko for at smitte andre.  Alligevel dør 700.000 mennesker hvert år af aids-raterede sygdomme, fordi de ikke har adgang til denne medicin og knap to millioner bliver smittet. Langt de fleste af dem bor i verdens fattigste lande.  Det er her, det sidste slag mod hiv skal stå - og det er her, at AIDS-fondet koncentrerer sin internationale indsats.

Hiv, fattigdom og ulighed er forbundne - det er ganske enkelt ikke muligt at bremse epidemien uden en særlig – og bred – indsats til fordel for udsatte befolkningsgrupper. AIDS-Fondets arbejde fokuserer derfor ikke kun på det rent sundhedsmæssige, men tager udgangspunkt i menneskerettigheder, i lighed og social retfærdighed. 

Den globale hiv-epidemi har særligt ramt befolkningsgrupper som i forvejen er marginaliserede – eller ligefrem kriminaliserede – på grund af eksempelvis seksualitet, kønsidentitet, sexarbejde eller stofbrug. Hiv er med til at forstærke diskriminationen – og det er en cocktail, der efterlader mange udsatte mennesker ubehandlede, syge og ulykkelige.

AIDS-Fondets internationale arbejde har særligt fokus på disse udsatte befolkningsgrupper. 

Samtidig gør AIDS-Fondet en dyd ud af altid at invitere dem med i arbejdet for at sikre den størst mulige forankring, relevans og berøring ud fra devisen ”Nothing about us without us.”
 

" Hiv-epidemien er en af de største humanitære katastrofer i nyere tid. En katastrofe der har kostet 30 millioner mennesker livet. Det er en epidemi, der trives hvor menneskers basale rettigheder krænkes og hvor fordomme og diskrimination trives. Hiv går hånd i hånd med ulighed og fattigdom." 

Line Brøgger Kjærgaard – international chef i AIDS-Fondet

 

På to ben i det internationale arbejde

AIDS-Fondets internationale arbejde går på to ben. På den ene side er vi engageret i partnerskabsbaseret programarbejde, hvor vi arbejder med særligt udsatte befolkningsgrupper. 

På den anden side arbejder vi politisk i både Danmark og på internationalt niveau, hvor vi indgår i politiske processer og går i dialog med beslutningstagere for at sikre en ambitiøs indsats mod hiv i udviklingsbistanden.

 

Det internationale programarbejde  

Fællesnævnerne for AIDS-Fondets internationale programarbejde er fokus på at skabe bedre muligheder for hiv-forebyggelse og –behandling, samt på at mindske stigma og diskrimination. 

Programarbejdet er altid baseret altid på et tæt samarbejde med lokale organisationer, foreninger og aktivister. Det gør vi for at sikre, at effekten af vores indsats varer ved lang tid efter AIDS-Fondet er ude af billedet. 

Af samme grund inddrager vi aktivt udsatte målgrupper som vi arbejder med, på alle niveauer. De sociale, kulturelle og politiske vilkår, samt hiv-epidemiernes udvikling er vidt forskellige fra land til land. Derfor er de enkelte projekter skræddersyet til de forskellige befolkningsgrupper og projektområders specifikke behov.

 

AIDS-Fondets arbejde i Afrika

AIDS-Fondet arbejder med partnere i civilsamfundet i Malawi og Uganda, der har til formål at bekæmpe hiv/aids blandt de grupper, der er i størst risiko for at få hiv, herunder sexarbejdere, mænd der har sex med mænd og transpersoner. De såkaldte ’key populations’. 

Programmet implementeres af vores lokale samarbejdsorganisationer, som enten er ledet af målgrupperne selv eller som arbejder tæt sammen med de berørte grupper. 

 

Malawi

I Malawi samarbejder vi med den LGBT-ledede organisation Center for Development of the People (CEDEP) og med organisationen Action Hope Malawi, der arbejder på at bekæmpe hiv og forbedre rettighederne for henholdsvis LGBT+ personer og sexarbejdere. 

Læs mere om Malawi

Uganda

I Uganda samarbejder vi med Lady Mermaids Empowerment Centre, der er ledet af aktive sexarbejdere og kæmper for sexarbejderes rettigheder og med Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), som er en menneskerettighedsorganisation, der bistår sexarbejdere og LGBT-personer med juridisk assistance og fortalervirksomhed

Læs mere om Uganda

Programmet består af fire hovedelementer: 

  • Mobilisering og oplysning af udsatte grupper inden for hiv/aids og menneskerettigheder
  • Uddannelse af sundhedspersonale og adgang til sundhedsydelser, som fx tests, medicin og rådgivning, uden frygt for at blive set ned på, udstillet eller udskammet.
  • Bekæmpelse af strukturelle barrierer for hiv-bekæmpelse, herunder kriminaliserende lovgivning, stigma, politivold etc.
  • Styrkelse af samarbejdsorganisationernes kapacitet og af mindre organisationer for udsatte grupper, som samarbejdsorganisationerne understøtter med juridisk bistand, viden om hiv og menneskerettigheder mv. 

AIDS-Fondets arbejde i Malawi og Uganda er støttet af Civilsamfund i Udvikling (CISU) i 2019-2021.

Du kan læse hele programmet her

Hent fil (1561 Kb)

 

 

Aids-indsatsen på det politiske niveau

AIDS-Fondet arbejder på at påvirke politiske prioriteringer, så global sundhed og hiv-sagen figurerer højt på dagsordenen hos både danske og internationale beslutningstagere. 

AIDS-Fondet er fortaler for en aids-indsats, som både redder liv her og nu, og som kan være med til at stoppe udbredelsen af epidemien inden 2030.

Læse mere om verdensmålene – the Sustainable Development Goals

 

I Danmark går AIDS-Fondet aktivt i dialog med udviklingsministeren, med medlemmer af folketinget og embedsværket for at sikre, at Danmark også i fremtiden prioriterer en væsentlig del af den samlede udviklingsbistand til aids-indsatsen på verdensplan.

Internationalt deltager AIDS-Fondet i en række faglige netværk, i konsultationer i FN-systemet og i andre internationale sammenslutninger, hvor vi fokuserer på særlige målgruppers rettigheder, adgang til behandling og på forskning i nye præventionsteknologier.
 

Samarbejdspartnere og donorer 

AIDS-Fondets arbejde er gjort muligt gennem støtte fra og en række partnerskaber med partnerorganisationer, ildsjæle og faglige sammenslutninger. 

Vi har i gennem mange år samarbejdet med: 
International AIDS-Vaccine Initiative 

International Partnership for Microbicides 

Den Globale Fond til Bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria 

Finansieringen til AIDS-Fondets internationale arbejde kommer blandt fra Danida/CISU, Norsk Adopsjonsforum, fra private bidragsydere, virksomheder og fonde såsom Edith & Gotfred Kirk Christiansens Fond.