Global katastrofe - global indsats

Hiv er en alvorlig sundhedsmæssig udfordring for den enkelte hiv-positive og udgør et stort samfundsmæssigt problem i udviklingslande, hvor store dele af befolkningen lever med hiv. 

Hiv-epidemien rodfæstes især blandt unge kvinder i udviklingslande, og blandt befolkningsgrupper som i forvejen er marginaliserede på baggrund af eksempelvis seksualitet, kønsidentitet, sexarbejde eller stofbrug. 

AIDS-Fondets internationale arbejde har særligt fokus på udsatte befolkningsgrupper, som ofte er udsat for stærk diskrimination, eller endda er direkte kriminaliserede. Fordi vi tror på universelle menneskerettigheder og på almen social retfærdighed. Samtidig er det ganske enkelt ikke er muligt at hindre videre udbredelse af epidemien uden en særlig indsats til fordel for, og i samarbejde med, de særligt udsatte befolkningsgrupper.

Med to ben i det internationale arbejde

AIDS-Fondets internationale arbejde hviler på to ben. På den ene side er vi engageret i partnerskabsbaseret programarbejde, hvor vi arbejder direkte med de særligt udsatte befolkningsgrupper. På den anden side arbejder vi politisk i både Danmark og på internationalt niveau, hvor vi indgår i politiske processer og går i dialog med beslutningstagere for at sikre en fagligt solid og ambitiøs indsats mod hiv i udviklingsbistanden. 

Det Internationale Programarbejde  

Fællesnævnerne for AIDS-Fondets internationale programarbejde, er vores fokus på at skabe bedre muligheder for hiv-forebyggelse og –behandling, samt på at mindske stigma og diskrimination. Her arbejder vi direkte med de udsatte målgrupper. Vores programarbejde baserer sig altid på et tæt samarbejde med lokale organisationer, foreninger og ildsjæle. Kun sådan kan vi sikre bæredygtigheden af vores indsats. Af samme grund inddrager vi aktivt de udsatte målgrupper som vi arbejder med, på alle niveauer. 

De sociale, kulturelle og politiske vilkår, samt hiv-epidemiernes udvikling er vidt forskellige fra land til land. Derfor er de enkelte projekter skræddersyet til de forskellige befolkningsgrupper og projektområders specifikke behov.

Læs mere om AIDS-Fondets programarbejde i:

Kenya – Anti-stigma og empowerment af hiv-positive sexarbejdere

Uganda – Hiv-forebyggelse og rettigheder for bøsser

Malawi – Hiv-forebyggelse og rettigheder for bøsser

Zambia – Psykosocial støtte for hiv-positive og pårørende

 

"Med over 30 millioner menneskeliv på samvittigheden, udgør hiv-epidemien en af de største humanitære katastrofer i nyere tid. Epidemien trives hvor menneskers basale rettigheder krænkes og hvor fordomme og diskrimination vokser vildt. Hiv er blevet en markør for uretfærdighed."

Andreas Gylling Æbelø - Direktør i AIDS-Fondet

Policy  -  Aids-indsatsen på det politiske niveau

AIDS-Fondet arbejder på at påvirke de politiske prioriteringer, så global sundhed og hiv-sagen fortsat figurerer højt på dagsordenen hos både danske og internationale beslutningstagere. Vi er fortalere for en aids-indsats, som både redder liv her og nu, og som på længere sigt kan være med til at stoppe udbredelsen af epidemien. 

Herhjemme i Danmark betyder det, at AIDS-Fondet aktivt går i dialog med udviklingsministeren, folketingsmedlemmer og embedsværket for at sikre, at Danmark også i fremtiden prioriterer en væsentlig del af den samlede udviklingsbistand til aids-indsatsen på verdensplan.

Internationalt deltager AIDS-Fondet i en række faglige netværk, i konsultationer i FN-systemet og i andre internationale sammenslutninger, hvor vi fokuserer på særlige målgruppers rettigheder, adgang til behandling og på forskning i nye præventionsteknologier.

Samarbejdspartnere og donorer – Vi står ikke alene

AIDS-Fondets arbejde kunne ikke lade sig gøre uden medvirken fra en lang række af partnerorganisationer, ildsjæle og faglige sammenslutninger. Vi har i årevis samarbejdet med ’International AIDS-Vaccine Initiative’, ’International Partnership for Microbicides’ og den ’Globale Fond til Bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria’. 

Finansieringen til AIDS-Fondets internationale arbejde kommer fra Danida/CISU, fra private bidragsydere, virksomheder og fonde såsom Den Obelske Familiefond.